Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 januari 2020 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

En öppen och fördomsfri kyrka

söndag 10 september 2017 09:19

Nomineringsgruppen FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan, är en partipolitisk obunden med liberala och frisinnade värderingar. På Lidingö vill man bl.a. att den nedlagda kyrkan i Bodal ersätts av en ny och att samarbetet mellan församlingen och Ansgarskyrkan ökar. Dessutom vill FiSK att man ska kunna välja vilken församling man är medlem i. Det skriver Helena Bargholtz från FiSK i denna artikel inför kyrkovalet nästa söndag.

Svenska kyrkan är landets i särklass största medlemsorganisation. Vad kyrkan och hennes mer än 6 miljoner medlemmar gör och säger påverkar hela samhället. Tillsammans kan vi göra Sverige till ett land med värme och omtänksamhet. Vi i FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan, vill arbeta för detta.

FiSK är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp vars syfte är att utifrån liberala och frisinnade värderingar verka för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium.

Sverige har haft en kristen kultur i tusen år. Först var vi katoliker, efter reformationen blev vi lutheraner och på senare år har det kommit in värdefulla impulser från många kristna traditioner. Alla svenskar, både de som är medlemmar i Svenska kyrkan och övriga har ett mycket rikt kulturarv i form av gamla kyrkor som Lidingö och äldre föremål. Dem vill vi bevara och använda. Unikt för Sverige är den breda körtradition som vi vill satsa mer på. Musiken i kyrkan har ett egenvärde och körernas medverkan är viktiga för kyrkans verksamhet.

Församlingarna i Svenska kyrkan är olika och ska så förbli. Vi i FiSK vill att man ska kunna välja vilken församling man är medlem i. Man kanske bara går till gudstjänsten när man bor på sitt lantställe. Eller så vill man stödja det diakonala arbetet eller musiklivet i grannförsamlingen i den ort där man bor.

Vi vill att nedlagda kyrkan i Bodal ersätts av en ny. En kyrka som sjuder av olika slags verksamheter; gudstjänster, ett rikt musikliv, kulturarrangemang, föreläsningar, samtal och språkcafé. Den blir också en mötesplats för ensamma, flyktingar och nyanlända. Även Lidingö kyrka och Breviks kyrka ska bjuda på en rikhaltig verksamhet som lockar många Lidingöbor och får tidigare medlemmar att återvända till kyrkan. Medlemsantalet ska växa.

Kyrkan ska fördjupa sitt sociala ansvar och få ännu fler att göra ideella insatser. De behövs för gudstjänster, konfirmander, hembesök, dagverksamhet och i kontakter med nyanlända.

Samarbetet mellan församlingen och Ansgarskyrkan bör öka för gemensamma gudstjänster, kulturarrangemang och verksamhet för barn och unga.

FiSK vill betona arbetet med barn och unga. Kyrkan ska ge kunskap om kristna värderingar.

All konfirmationsundervisning bör därför vara kostnadsfri.


Helena Bargholtz
FiSK Fria liberaler i Svenska kyrkan

Dela En öppen och fördomsfri kyrka

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google