Väder Lidingö

Lidingö fredag 30 juli 2021 v. 30

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Enåsen 18 blir fem nya lägenheter

måndag 28 maj 2018 22:22

DAGENS BESLUT. Lidingös kommunfullmäktige antog vid sitt majsammanträde under måndagskvällen en ny detaljplan för fastigheten Enåsen 18, på Läroverksvägen. Planens syfte är att tillåta tre lägenheter i befintlig byggnad plus byggrätt för en ny byggnad med två lägenheter. Inriktningen är också att skydda den befintliga byggnadens höga kulturvärden, både interiört och exteriört.

Enåsen 18. Bild: Lidingö stadEnåsen 18. Bild: Lidingö stad

I kommentarerna från miljö- och stadsbyggnadskontoret poängteras att gestaltningen av tillkommande byggnad ska ha hög arkitektonisk kvalitet och materialkvalitet, väl utformade detaljer och samspela väl med den kulturhistoriska miljö som omger byggnaden.

Fredrik Vinstock (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande var nöjd.
- Detta är ett av de första ärenden där vi nu fastslår att ny bebyggelse ska harmoniera med den omgivande
bebyggelsen, sa han.

- Vi yrkar återremiss tills en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts, sa Erik Wallin (MP) men han tillade också att han tyckte att det var ett utmärkt bra förslag.

Fredrik Vinstock (M) och en mycket ung debattdeltagare vid måndagens sammanträde. Foto: Susann ThorngrenFredrik Vinstock (M) och en mycket ung debattdeltagare vid måndagens sammanträde. Foto: Susann Thorngren

Text: Susann Thorngren

Dela Enåsen 18 blir fem nya lägenheter

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google