Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Erik Centerlind, MUF: Partiet står vid ett vägskäl

måndag 2 oktober 2017 08:18

INTERVJU. Just nu pågår en diskussion om Moderaterna på Lidingö. I inlägg och kommentarer här på Lidingösidan har många kritiserat och ifrågasatt det som hände 2014 i samband med valet av kommunstyrelseordförande, då en majoritet i partiets kommunfullmäktigegrupp beslöt att utse Anna Rheyneuclaudes Kihlman till ordförande. Hans Barje, som stod som etta på valsedeln och fick dubbelt så många personkryss, var för många moderatväljare den självklare innehavaren av posten. Lidingösidan har träffat Erik Centerlind, MUF-ordförande på Lidingö, för en lång intervju.

Erik Centerlind, MUF-ordförande på Lidingö.Erik Centerlind, MUF-ordförande på Lidingö.

- Inom partiet pågår en situation, med två KSO-kandidater som står mot varandra i en öppen process. Man står inför ett vägskäl i partiet och jag tror att det är viktigt att medlemmarna tar ställning till åt vilket håll partiet vill gå. Vi har nu backat i tre på varandra följande val. 2006 fick vi 22 mandat, 2010 fick vi 19 och 2014 fick vi 18 mandat. Något har gått snett och partiorganisationen måste hantera detta. Vi i MUF har tappat förtroendet för politiken som förts. Man måste ha samma förhållningssätt som partiet har på riksplanet, att ordföranden avgår vid ett valnederlag. Backar man i ett val ska man ta ett steg tillbaka, vilket Paul Lindquist inte gjorde. Men han drog tillbaka sin kandidatur när Hans Barje meddelade att han ställde upp. Då steg Anna Rheyneuclaudes Kihlman fram istället, säger Erik Centerlind.

MUF på Lidingö hade 273 medlemmar förra året, i år har cirka 200 betalat medlemsavgiften. I styrelsen sitter sex personer, Erik Centerlind är ordförande. Moderaterna på Lidingö har cirka 850 medlemmar och i den summan ingår MUF:arna. Partiet fick många nya medlemmar i samband med diskussionerna om bostadsbarackerna vid Bosön, i början av året.

- Vid nomineringsstämman inför valet 2014 stod två falanger mot varandra. De som ville ha förnyelse, med Hans Barje. Och de som ville köra vidare med det gamla gänget, som backade Anna Rheyneuclaudes Kihlman. Man stod för gamla ingångsvärden.

Har detta förstärkts under de senaste tre åren?
- Under de tre åren har det inte skett så stora förändringar, vad gäller värderingar. Man säger att man tagit ett annat ställningstagande i byggpolitiken, men det har man inte gjort. Man gör det bara för att man inser att de gamla ställningstagandena inte går att försvara. Samtidigt röstar man igenom förslag som inte har stöd i det nya moderata handlingsprogrammet.

Är alltså byggfrågan den stora frågan?
- Det är en av frågorna och den är oerhört viktig. Där har man haft ingångsvärden som inte rimmat väl med lidingöbornas uppfattningar. Man kan se på de fem visionsbilderna för Centrum 2013. Där tappade partiet framförallt röster i Torsvik och nu är Centern störst där. Men det finns fler frågor, som hur man styr förvaltningarna. De delegationsordningar man har, framförallt i tekniska förvaltningen, lägger väldigt stort ansvar på förvaltningarna och tar bort de politiska inflytandet innan man genomför beslut. Man har tagit beslut om cykelbanor och övergångsställen som inte varit så väl förankrade. Man behöver därför ändra arbetssättet. Jag vill poängtera att hade vi menat allvar med att vi skulle bli mer lyhörda, i och med cykelbanebeslutet på Norra Kungsvägen, så skulle vi satt oss ner och sett över delegationsordningarna, vilket man alltså inte gjorde.

Men allt grundar väl sig på att man tagit en trafikplan för flera år sedan?
- Absolut. Men man har frånsagt sig makt innan man genomfört beslut. Många beslut tas utan stöd från politikerna.

Bottnar inte detta ett informationsproblem gentemot medborgarna? Gör ni även så internt, att ni inte informerar? Har någon lagt locket på och inte tillåter diskussion?
- De maktförhållande vi fick efter valet, när 11 röstade för Anna Rheyneuclaudes Kihlman och 7 röstade för Hans Barje gäller fortfarande. Det gör att man får möjlighet att driva igenom beslut och liknande. Så länge en falang är i majoritet kan den genomdriva sin politik, vilket vi sett resultatet av de senaste åren.

Så nu ska en annan falang komma till istället?
- Mmm.

Har inte de 11 förstått att detta inte är bra?
- De driver på som tidigare, övertygade om att de gör rätt. Min uppfattning är att de inte varit så självkritiska som de skulle behövt vara. Man förvaltar väldigt mycket av lidingöbornas förtroende.

Har det alltså inte skett en förändring vad gäller "11 till 7-förhålandet"?
- Det kan vara någon enstaka person som flyttat sig, fast i små positioner.

Du tillhör alltså 7-gruppen?
- Under den tid som gått från valet 2014 stödde jag först Anna Rheyneuclaudes Kihlman, men sen ansåg jag att man skulle rösta på den kandidat som stod högst upp på listan och som fick flest kryss. Jag har alltså ändrat mig i hur jag ser på det framtida ledarskapet i kommunen. Vi hade ett möte med MUF efter att Daniel Källenfors sagt att han vill bli KSO. Vi diskuterade och kom fram till att det bästa är att han tar över som KSO.

Kan man tro att han ingår i 7-gruppen?
- Ja.

Var kommer då Anna Rheyneuclaudes Kihlman befinna sig då?
- Det ska avgöras i november på nomineringsstämman. Det är viktigt att man är tydlig vid försöksnomineringen, som pågår nu till den 3 oktober. Det är också viktigt att kommunfullmäktigegruppen och medlemmarna respekterar utfallet så att den som placeras högst upp på valsedeln också får möjlighet att styra kommunen, även under resten av denna valperiod, för att ge tydlighet åt den moderata politiken.

Är MUF uppdelat i två falanger?
- Nej en helt enig styrelse ställer sig bakom Daniel Källenfors.

Om man ber om namnet på en politiker på Lidingö kan jag tänka mig att de flesta nämner Anna Rheyneuclaudes Kihlman. Daniel är väldigt okänd utåt. Hur ska det gå till att få Daniel Källenfors mer känd?
- Hur känd var Anna 2014? Det viktigaste är att moderaterna får en kandidat man har förtroende för, man har t.ex. säkert ingen koll på vilka centerpartister som sitter i fullmäktige, eller vilka lidingöpartister som sitter där. Det är partiet man röstar på. Därför kommer folk känna igen namnet framöver.

Detta med byggfrågan, som många har uppfattningar om. När samrådsförslaget om Centrum lades fram, sa alla som tagit beslutet, att de inte stod bakom det. Men ändå kom det ut. Kan du förklara?
- Återigen är maktförhållandena inom gruppen avgörande. Vår partiförening måste försvara medlemmarnas intressen. Kommunfullmäktigegruppen har drivit den linje vi nu ser. Men det är tydligt att det är partiföreningens vision man vill se. Kommunfullmäktige har gått ut med en annan.

Är det unikt att just Lidingö har så stora motsättningar?
- Det är svårt att hitta ett annat fall. Men nu är det viktigt att man tar avstamp. Vart är Moderaterna på väg? Det är viktigt att man på nomineringsstämman får en grupp som går i takt och försöka få en kompromiss som grundar sig på vad medlemmarna vill. Vi ska vara verksamma för lidingöborna och vara ambassadörer för dem.

Centerpartiet har kommit med ett annat förslag om Centrum. Är det ett bättre förslag?
- Jag tycker det är ett bra förslag, jag gillar småskaligheten, men inte de olika färginslagen på byggnaderna. Det ska vara mer unison färgsättning. Skalan och volymerna är rätt, de ger småstadskänsla.

Är detta en invit till Centerpartiet i samband med valet?
- Från MUF:s sida är det bra att vi får en majoritet, en bred borgerlig majoritet. I nästan alla andra kommuner har det fungerat med en allians mellan borgerliga partier och vi vill även samarbeta med Lidingöpartiet.

Hur ser Lidingös framtid ut, med en befolkning som ökar? Är det skrämmande för dig att vi redan om några år är 50 000 invånare?
- Man ska vara väldigt försiktig att dra slutsatser från dessa prognoser. De utgår från de planer som dragits upp tidigare. Med en ny byggpolitik kommer de här prognoserna revideras. Centrum kommer att byggas mindre än tidigare sagt. Vi kommer arbeta med stadsutveckling, och det kommer ske en förändring.

Centrum kommer alltså minska? Kommer man också vara hårdare vad gäller tomtdelning?
- Man kommer förhålla sig till de planer som är lagda. I t.ex. Hersby finns ett värde i att behålla de stora tomterna med anknytning till den gamla villastaden.

Saknar du också de 140 miljoner kronor i stadens verksamhet som Daniel Källenfors talar om?
- Det finns anledning att se över hur man arbetar med sparbeting i verksamheterna, och att man satsar på kärnverksamheten.

Vad gör man med pengarna? De verkar ju gå åt?
- Det är en styrningsfråga, och en kulturfråga hur man arbetar med pengarna.

Vad använder man pengarna till? Revisorerna säger ju ingenting. Konsulter?
- Det är viktigt att personalens kompetens är hög. Vi skulle kunna spara mycket på konsultkostnader.

Är tunnelbana till Lidingö att tänka på?
- Inte med det underlag som Sverigeförhandlingen talade om (alltså 8000 nya bostäder fram till 2035). Det skulle förändra centrums karaktär, med många höga hus på ett begränsat område. Däremot är det är viktigt att dra spårvägen genom Centrum. Det är något som MUF driver på.

Vad säger du om näringslivet på ön?
- Det är med bestörtning man ser att Lidingö tappade 26 platser i Svenskt Näringslivs ranking. Man måste ta siffrorna på allvar.

Hur ska man göra för att förändra?
- Företagare efterfrågar en förutsägbarhet. Hur kommer våra förutsättningar framgent se ut? Det är viktigt att vara tydlig med vad man vill ha. Centrumprojektet har dragit ut väldigt på tiden, vilket ger osäkerhet för näringslivet. Om vi inte ger möjligheter att utvecklas på Lidingö så kanske alltfler flyttar. Här krävs ett tydligt ledarskap i
stadsbyggnadsfrågorna. Den nye ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (Fredrik Vinstock) bottnar i den moderata strategin.

Tror du att företagarna på ön känner frustration inför det stillestånd som många ser just nu?
- Ja, absolut.

Vilka företag saknar du på ön?
- Jag är inte den som ska tala för dem som vill komma hit. Det har jag ingen insikt i. Men redan etablerade företag vill ha ökad butiksarea. Och det finns ett intresse för fler ytor i Lidingö centrum. Fler restauranger i bra lägen önskar säkert lidingöborna.

Moderaterna har inget emot att man sänker skatten. Kommer kulturen att bli snålare behandlad då?
- Vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Gustaf Drougge har gjort något bra genom att kostnadsbelägga kulturveckan. Det vill han utveckla. Det är bra att lidingöborna kan bidra till detta.

Men lidingöborna betalar ju detta med skatten? Finns det flera saker som du tycker är ett slöseri när det gäller kulturen?
- Man skulle kunna hitta privata alternativ vad gäller musikskolan. Konkurrensutsätta den. Någonstans är inte kommunen den bästa aktören för detta.

Men nu höjs ju avgiften till musikskolan rejält från årsskiftet.
- Man ska inte se att kommunen är någon som självklart tillhandahåller kultur.

Du vill alltså ha en konkurrens med skattemedel?
- Jag tycker i grund och botten att kommunen inte borde inte hålla på med kulturverksamhet. Kommunen bedriver ingen fotboll, eller golf, varför ska musiken finansieras med skattepengar?

Erik Centerlind är 20 år och studerar ekonomi. Han kandiderar både till kommunfullmäktige på Lidingö och till riksdagen.

Dela Erik Centerlind, MUF: Partiet står vid ett vägskäl

Kommentarer

Patrik Sandström 2017-10-10 13:15

Det är bra att väljarna får ta ställning till hur, eller om, Lidingö ska utvecklas eller avvecklas. Den "förnyelse" som M-gänget kring Daniel Källenfors tillhör är i praktiken en tillbakagång till gammel-gammel-moderaterna. Några förslag som kommit från det hållet är: avhysning av nyanlända från deras bostäder (inklusive barn som går i skolan på Lidingö), tiggeriförbud, flyktingstopp, bilen ska ta plats på kollektivtrafikens bekostnad, byggnader och befolkningstillväxt ska minimeras, och skattesänkning före service.

Allt detta kommer att gå ut över Lidingöborna och företagarna på Lidingö. Det blir sämre service. Varje person får redan idag betala näst mest i hela länet för den service man får. Det beror inte på slöseri, utan helt enkelt att andra kommuner tar ett större ansvar för bostäder och befolkningstillväxt. Demografin med alltfler äldre och barn, och färre i arbetsför ålder kommer att påskyndas.

Underlaget för företagen och servicen kommer att bli sämre. Redan idag behöver många åka långt bortom bron för att komma till jobbet, får service, handla, gå på kulturaktiviteter och hitta mötesplatser.

Ett livskraftigt Lidingö behöver växa. På Lidingö ska man kunna både bo, arbeta och leva. Jag har svårt att tro att det finns en majoritet bland moderaternas väljare som föredrar avveckling och isolering, framför utveckling och medmänsklighet.

Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

Erik Centerlind 2017-10-05 18:05

Tack Evelyn för korrigeringen, du har givetvis rätt! Jag som sade fel under intervjun då minnet svek.

Allt gott,
Erik

Evelyn Lewandrowski 2017-10-05 17:06

Jag vill gärna korrigera en uppgift som Erik Centerlind lämnat, d v s att "Gustaf Drougge har gjort något bra genom att kostnadsbelägga Kulturveckan". Detta är givetvis inte korrekt. Före och under 2016 års Kulturvecka erbjöds lidingöborna att köpa en "kulturknapp" för en ringa penning. Behållningen av försäljningen gick oavkortat till stöd för barnkulturen på ön. Inköp av denna knapp var självfallet helt frivilligt!

Evelyn Lewandrowski
Lidingöpartiet
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Olsen 2017-10-05 08:23

Vem är den andra KSOn utöver Daniel Källenfors som vill bli KSO 18-22?
Jag stöder Daniel Källenfors och hoppas på att han blir nr. 1 på listan. Om nu nomineringsgruppen av någon anledningen skulle välja en annan etta så kommer jag välja denna person som KSO om jag blir invald i Fullmäktige. 2018s val kommer inte ha någon KSO-strid. Anledningen till att jag stödjer Daniel Källenfors är att hans politik om försiktigare nybyggnation på ön och förbättrad enonomihantering överensstämmer med min.

Carl-Johan Gestrup och Anna-Britta Bergman 2017-10-03 21:54

Vi stöder Daniel Källenfors kandidatur till KSO-posten, utifrån de politiska prioriteringar Daniel fört fram på Lidingösidan. Med den grunden vill vi vinna väljarnas förtroende för Moderaterna och som Erik säger vara ”verksamma för Lidingöborna” under nästa mandatperiod.

Anna-Britta Bergman & Carl-Johan Gestrup

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google