Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Vad sägs om ett modernt stadshus?

tisdag 3 november 2015 17:02

Under valrörelsen 2014 diskuterades ibland om Lidingö stadshus borde rivas och förvaltningarna placeras på andra ställen, än i Lidingös absoluta centrum. Ett år senare finns mer utarbetade planer på en förändring av byggnaden. För, en upprustning behövs både vad gäller arbetsmiljö och yttre miljöanpassning. Dessutom finns stora ytor i huset som utnyttjas dåligt. Så nu är frågan: Vad får man för stadshus efter investeringar på 110 eller 300 miljoner? Ska biblioteket flytta in i stadshuset, ska delar av huset hyras ut till företag, kommer förvaltningarnas personal få plats?

Skiss som visar hur det kan se ut på bibliotekets överplan = stadshusets entrévåning. Illustration: Studio StockholmSkiss som visar hur det kan se ut på bibliotekets överplan = stadshusets entrévåning. Illustration: Studio Stockholm

Ett av de viktigaste orden under den kommande byggnationen av nya Lidingö centrum är: mötesplatser. Enligt de förslag för ett modernare stadhus, som nyligen presenterades, kommer stadshuset att bli precis det som många av öns invånare önskar sig - en riktig mötesplats. I entréhallen och våningen under kommer Lidingös enda bibliotek att ligga, restaurangen på bottenvåningen flyttas upp, allmänheten får en modern mötesplats. Dessutom moderniseras husets arbetsplatser. Kanske kan det därmed bli lite liv i centrum efter klockan 19? Låt oss hoppas.

Den 23 november får kommunfullmäktige, under budgetsammanträdet, ta ställning till två s.k. vägvalsförslag för stadshusets framtid.

Det ena gäller enbart teknisk upprustning där den nuvarande fördelningen av lokaler och kontor behålls som nu. Kostnad 110 miljoner. Då kommer evakueringstiden för personalen att ligga runt 2,5 år. Den årliga kostnaden för husets drift, som idag är 20 miljoner, ökas med cirka 5 miljoner kronor.

Stadshusets entréplan. Receptionsdisken till vänster, bibliotekets entré genom den öppna dörren till höger. Illustration: Studio StockholmStadshusets entréplan. Receptionsdisken till vänster, bibliotekets entré genom den öppna dörren till höger. Illustration: Studio Stockholm Illustration: Hanif Pourgahazian, ÅFIllustration: Hanif Pourgahazian, ÅF

Det andra, ett effektiviserat stadshus, innebär teknisk upprustning, effektivare utnyttjande av ytorna både för dem som arbetar och för allmänheten, restaurangflytt, biblioteksinflyttning, fler mötesplatser. Kostnad 300 miljoner kronor. Evakueringstiden cirka 1,5 år och årlig ökad driftskostnad 5 miljoner kronor.

Med ett effektiviserat stadshus kan också 450 personer inom förvaltningarna få arbetsplatser. Utan ombyggnaden, alltså som idag, får bara cirka 380 personer plats. Dessutom kan man hyra ut cirka 3 500 kvadratmeter med en ombyggnad, mot enbart 1 300 kvadrat om man bara gör en teknisk upprustning.

Tidplanen ser ut så här: Beslut den 23 november 2015. Första halvåret 2016 utreds det av de två alternativen som politikerna bestämt, i september 2016 beslutar kommunstyrelsen enligt det alternativ som arbetats fram, årsskiftet 2016/2017 startar arbetet med förändringen. Inflyttning 1,5 eller 2,5 år senare, beroende på vad som beslutas den 23 november i år.

Biblioteket i sen höstsol. Den stora frågan kan bli, om biblioteket flyttas: Vad ska den stora trappan kallas? För bibliotekstrappan kommer ju då att ligga utanför stadshuset.Biblioteket i sen höstsol. Den stora frågan kan bli, om biblioteket flyttas: Vad ska den stora trappan kallas? För bibliotekstrappan kommer ju då att ligga utanför stadshuset.

Dela Vad sägs om ett modernt stadshus?

Kommentarer

henrik åkermark 2015-11-03 18:33

Gångsätra gymnasium ett bra stadshus.
När beslutet att lägga ned Gångsätra gymnasium togs borde det samtidigt tagits beslut att flytta stadshuset till gymnasiets byggnader.
Och det är inte försent nu, även om Christinaskolan m.fl utnyttjar lokalerna idag.
Skolsalarna kan bli utomordentligt bra kontorslandskap för stadens tjänstemän. När personalstyrkan skurits ned till rimlig och konkurrenskraftig nivå kommer det att finnas gott om utrymme att hyra ut.
Stadshusets tom är utomordentligt attraktiv och värdefull. En rivning av stadshuset ger dessutom en fantastisk frihet för kreativa krafter att utveckla ett attraktivt centrum med möteslokaler och bibliotek. Låt Agaterminalen bli en väckarklocka så att vi inte får samma otidsenliga betongarkitektur i centrum.
Dags att "tänka utanför boxen" och skapa ett centrum för oss Lidingöbor och inte för politikerna

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google