Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Flera lokala besked om Östlig förbindelse

måndag 12 mars 2018 21:56

SVAR FRÅN ÅTTA PARTIER. Uppdaterad. Idag tillkännagav Centerpartiet på länsnivå att man vill ha en östlig förbindelse, från Nacka till Ropsten. Lidingösidan skrev om detta i en tidigare artikel idag. Även företrädarna för Lidingös partier i fullmäktige uttrycker sin tillfredsställelse över förändringen, åtminstone de som företräder C, M, KD och L. Övriga partiers representanter har ännu inte sagt vad de tycker, men deras svar läggs in fortlöpande här nedan.

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård skriver:
Det är bra att Centerpartiet tydligt säger ja till östlig förbindelse. På Lidingö har vi varit motståndare när dragningar föreslagits över Lidingö. Det senare förslaget som binder samman Norra och Södra länken skulle däremot underlätta för Lidingöborna, alla transporter, och avlasta Stockholms innerstad från trafik. En ny vägtunnel måste dock innehålla kapacitetsstark kollektivtrafik för att komma alla resenärer till godo."

Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M) skriver:
Det är ett glädjande besked som Centern regionalt lämnar, att de nu har vänt i frågan om Östlig förbindelse. Detta ger ett tydligt styrkebesked inför valet vilka som tar frågan om en ringled runt Stockholm på allvar! Frågan om Östlig förbindelse är en fråga som berör oss på Lidingö och som vi kämpar för, så jag är mycket glad idag att Gustav Hemming med flera har gått ut med detta besked!

Daniel Källenfors, första namn på Moderaternas lista på Lidingö:
Vi tycker det är viktigt att ringen runt Stockholm fullbordas genom att också bygga den sista delen – Östlig förbindelse. Vi vill att den, förutom vägförbindelse, också byggs med spårväg mellan Sickla och Ropsten. På så vis kan Lidingöbanan, Spårväg City och Tvärbanan kopplas ihop i ett effektivt trafiksystem som täcker stora delar av Stockholmsområdet.

Vi tycker att ansvaret för att bygga och finansiera den här typen av trafikleder och kollektivtrafiklösningar är uppgifter för stat och landsting och ska bekostas med de skattemedel som vi alla gemensamt har bidragit med.

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller, Kristdemokraterna:
Från KD:s sida är vi mycket positiva till att östlig förbindelse byggs men vi menar att det är fel att Lidingö och andra kommuner ska finansiera bygget. Det är ett statligt ansvar som de inte ska skjuta över på kommunerna.

Liberalerna, företrädda av Sara Svanström, vice ordförande landstingets trafiknämnd, Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd Lidingö och ledamot landstingsfullmäktige och Göran Tegnér, gruppledare Trafik- och fastighetsnämnden Lidingö skriver:
Bygg Österleden – med kapacitetsstark kollektivtrafik Idag är det smidigt att ta Sjövägen mellan Lidingö och Nacka. Med båten tar det bara några minuter. Men åker man bil eller kollektivt på land tar resan mycket längre tid.

Stockholmsregionen behöver fler förbindelser mellan norr och söder och Österleden skulle bidra till bättre och smidigare rörlighet i regionen. Det är därför roligt att Alliansen nu är enig om att Östlig förbindelse ska byggas, och gemensamt betonar behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik.

Trafikverkets utredningar visar att med högklassig kollektivtrafik utmed denna förbindelse kommer över hälften att välja att färdas kollektivt i rusningstid. Det är därför obegripligt om vänsterblocket säger nej till Östlig förbindelse.

Från Lidingö har vi länge varit positiva till Östlig förbindelse. Det behövs smidigare resvägar och en majoritet av Stockholmarna är positiva till denna viktiga infrastrukturinvestering. Nu har Centerpartiet signalerat att även de stödjer östlig förbindelse vilket betyder att Alliansen är enig i denna för lidingöborna viktiga fråga.

Sven Erik Wånell, Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet anser inte att en östlig förbindelse i dagsläget är försvarbar med hänsyn till den stora investeringskostnaden som bättre används för andra satsningar på kollektivtrafiken. Så som östlig förbindelse nu planeras så leder den framförallt till en ökad biltrafik (något som också framgår av de underlag som tagits fram) vilket helt går emot den miljö- och trafikpolitik som gäller.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiets ordförande:
Lidingöpartiet har inget principiellt emot att Östlig förbindelse byggs mellan Nacka och Värtahamnen förutsatt att den byggs inklusive en spårvägsförbindelse. Vi anser dock att finansieringen är statens ansvar.

Skulle vi samtidigt få bindande garantier för att Spårväg city verkligen fullbordas omgående (inte om 10-20 år) skulle vi kunna tänka oss att Lidingö stad var med och bidrog ekonomiskt till just spårvägen i Östligt förbindelse. Bildelens finansiering i Östlig förbindelse är dock statens ansvar menar vi. Utan Spårväg citys snara fullbordan blir det dock noll i bidrag från Lidingö stad till Östlig förbindelse.

Prio 1 för Lidingöpartiet är dock att Spårväg city fullbordas till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.,

Prio 2 för Lidingöpartiet är en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum.

Prio 3 skulle vara Östlig förbindelse inkl spårväg.

Vi skulle också gärna vilja se att Tvärbanan drogs vidare från Solna till Ropsten, via Universitetet eller Nya Karolinska. Så som de ursprungliga planerna var i Tvärbanans - ”Hästskospårvägen” - begynnelse. Då skulle även kollektivtrafikresenärerna få sin ”Norra Länk”. Varför inte genom att merutnyttja Värtabanan, för att pressa kostnaderna. Värtabanan är klart underutnyttjad.

Miljöpartiet de grönas gruppledare Patrik Sandström och Sofia Hallström skriver:
Miljöpartiet det gröna i Lidingö säger ja till en östlig förbindelse som transporterar människor och minskar miljö- och klimatpåverkan. Att planera östlig förbindelse efter privatbilism är både dyrt och ineffektivt eftersom bilar tar mycket plats, bullrar och släpper ut avgaser och partiklar. Hittills har fler vägar endast bidragit till ökat bilåkande.

Vi vill ha en östlig förbindelse med kollektivtrafiken i centrum. För 18 miljarder kronor kan man få mycket kollektivtrafik, utbyggd tunnelbana, färjor och stadslinbana. Vi skulle ha möjlighet att på ett enkelt och miljövänligt sätt kunna knyta ihop fler kommuner och kommundelar, exempelvis Slussen, centrala Nacka, Boo, Värmdö och Lidingö.

Iréne Borgenvik, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna Lidingö säger absolut ja till Östlig förbindelse.

Dela Flera lokala besked om Östlig förbindelse

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-03-15 12:29

Österleden kan bli en kollektivtrafikförbindelse!

Österleden behövs och har behövts länge. Varför ska bilisterna nödgas åka genom Gamla Stan? Öster om Skeppsbron finns ingen vägförbindelse förrän i S:t Petersburg!

Österleden avlastar Innerstaden från biltrafik med ca 8 %. Med Österleden avlastas Essingeleden med 15 %, Södra Länken (som idag är överbelastad) avlastas med 12 % - 15 % och Centralbron avlastas med 15 % och köerna i innerstaden försvinner. Trafikverket skriver om detta: ”Trafikefterfrågan bedöms minska så mycket att köerna till stor del försvinner”.

Trafikverkets utredningar har visat att Österleden medför enbart 0,7 % mer biltrafik med trängselskatt. Med expressbuss eller spårväg och trängselavgifter i Österleden minskar ökningen av biltrafiken i länet ytterligare så att denna ökning stannar vid 0,5 %. Detta motsvarar mindre ett års biltrafikökning i länet.

Med spårväg i Östlig förbindelse beräknas 52 % av resorna i rusningstid ske kollektivt.
Österleden blir då främst en kollektivtrafikförbindelse!

Mikael Olofsson 2018-03-13 12:19

Vad gäller trafiknod i Centrum så finns redan en trafiknod i Ropsten som binder samman trafikslagen.

Mikael Olofsson 2018-03-13 12:17

Låter som en bra idé. Även kollektivtrafiken behöver vägar att köra på. Röda linjen (tunnelbanan) går såvitt jag förstår inte att förtäta mera - rätt mig om jag har fel - pga signalsystemet så det får betraktas som en återvändsgränd.

Vidare behöver Stockholm förbifarter så att trafiken FLYTER istället för att stå still och generera utsläpp. Utsläppen per körd meter blir mycket lägre om trafiken flyter... Kan man dessutom korta av sträckan som behöver avläggas så är ju det också positivt med minskade utsläpp som följd.

Hans Lefvert 2018-03-13 10:00

Nu när det finns en samsyn på fördelarna med en Östlig förbindelse, som också innebär att en effektiv och samhällsekonomisk spårväg kan byggas så att Tvärbanan kan kopplas ihop med Spårväg City/Lidingöbanan, väntar vi bara på besked om Spårväg City.
Med detta spårtrafiksystem kan Lidingös kollektivtrafik lösas på lång sikt. För att göra spårvägen tillgänglig för Lidingöborna och för att utveckla Lidingö Centrum till Lidingöbornas mötesplats, krävs en trafiknod i centrum, med både bussar och Lidingöbanan. Lidingöbanan måste då läggas om via Lidingö C och Torsvik.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Karin Wallgren 2018-03-13 08:17

Vilka goda nyheter! Nu måste till och med Ropstenkproblemet få en lösning som heter duga.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google