Väder Lidingö

Lidingö tisdag 7 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Folkomröstning 2014 om Centrum/Torsvik

onsdag 5 september 2012 17:35

När tulpanerna blommar i Lidingö centrum i juni om två år, 2014, kommer den planerade omröstningen om Centrum/Torsvik förmodligen att hållas.

När tulpanerna blommar i Lidingö centrum i juni om två år, 2014, kommer den planerade omröstningen om Centrum/Torsvik förmodligen att hållas.

Folkomröstningen som Lidingös politiska majoritet vill genomföra, se Lidingösidan den 21 februari, inför ombyggnaden av Centrum/Torsviksområdet kommer troligen att ske i samband med EU-valet i juni 2014. Men beslutet att hålla en folkomröstning ska först tas av kommunfullmäktige på Lidingö. Så datumet är ännu inte spikat.

Under våren 2013 blir det ett samråd om Centrum/Torsvik, ett halvår senare än de tidigare planerna. Anledning till förseningen är att de som arbetar med projektets många delar behöver mer tid för att kunna presentera ett bra underlag.

– Centrum/Torsvik är ett komplext projekt och för att vi ska få fram ett riktigt bra underlag behövs mer tid för förberedelse. Vi räknar därför med att genomföra programsamrådet våren 2013, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist, M.

En medborgardialog genomfördes under våren 2012 med de boende i området, och omfattande utredningar om tunnel/överdäckning, landskapsfrågor, gång- och cykelstråk, handelsstrategi och naturfrågor har därefter tagits fram. Det stora materialet håller nu på att sammanställas så att Lidingös invånare våren 2013 ska kunna tycka till om ett antal utvecklingsalternativ för Centrum/Torsviksområdet.

Svaren kommer sedan att utgöra underlag till omröstningens två alternativ.

Dela Folkomröstning 2014 om Centrum/Torsvik

Kommentarer

Gustaf 2012-09-10 23:38

Om man läser lite noggrannare i Översiktsplanen kan man se att de olika befolkningstalen är kopplade till flera olika områden. Dessutom är en översiktplan inget juridiskt bindande dokument utan pekar endast ut en viljeintriktning för att politiken ska tvingas visa medborgarna vad dom vill ska ske. Om de sedan kan bli så, är en annan fråga vilket man får svar på under det detaljerande arbetet med utredningar, detaljplaner etc.

Om politikerna skulle besluta i strid med en folkomröstning av centrum och torsvik, så vore det precis som att öka bebyggelsen drastiskt i andra områden, politiskt självmord. Sådana processer tar dessutom mer än bara fyra år, så vid eventuellt maktskifte kan ju allt sånt ändras, i så fall.

Någonting säger mig dessutom att en nedläggning av lidingöbanan inte skulle ändra kapacitetskraven på gamla lidingöbron avsevärt, eftersom att den måste kunna ta motorfordon så som bilar, ambulans, bandkår och bussar vid eventuella katastrofer i alla fall.

Tycker i det stora hela att ni verkar väldigt pessimistiska. Lyssna, som jag, på debatten i fullmäktige så kan ni veta istället för att spekulera.

/juristen

Jonas 2012-09-07 21:33

Till Anders Ooden:
Med det inlägget antar jag att du själv inte åker kollektivt. Om Lidingöbanan läggs ner kommer jag följa ditt exempel och också ta bilen. Jag åker inte kollektivt för att jag inte har råd med annat, men ska jag sitta på en buss i samma köer som bilen – what’s in it for me?
Vi ses i kön.

Anders Odéen 2012-09-07 16:22

Precis vad jag sagt i flera år… Med hänsyn till gamla Lidingöbrons osäkra framtid och kostnadskrav så finns det bara en klok och rimlig väg framåt: Lägg ner Lidingöbanan! Med moderna bussar kan södra ön förses med mycket mer flexibel kollektivtrafik och dessutom kan dessa trafikera större områden varigenom fler erbjuds en tillgängligare transport till Ropsten. Dessutom frigörs nya möjliga vägdragningar!
En ny cykel- och gångbro går att hänga under nuvarande bron till rimliga pengar och gamla brons öde slipper vi bekymra oss om.

Henry Duhs 2012-09-06 17:46

Jag instämmer till fullo. Det är fullkomligt orimligt att fortsätta att lägga ner pengar på södra banan. Lägg ner så fort som möjligt.

Konsultbolaget Ramböll har på Lidingö stads uppdrag 2012-01-16 presenterat en rapport om gamla brons kondition. Det är ingen munter läsning. Rapporten finns på denna länk; http://www.lidingo.se/lexportlet/binary/Sammanfattande .pdf?id={FCFE-B1FC-0CA2-6D16-DD13-A100}.

Det enda som är försvarbart är att satsa på ett flexibelt bussnät med några direktlinjer från mer perifera platser i rusningstrafik.

Malmö kommer troligen redan nästa år införa BRT-bussar som är 24 meter långa och tar 260 passagerare. Alltså en spårvagn på gummihjul till en fraktion av vad en spårväg kostar. Denna lösning skulle passa utmärkt på Lidingö. Även Karlstad tittar på denna lösning.

Problemet är att majoriteten på Lidingö har lovat lite för mycket i och med att Lidingö lovat bygga spårvagnsdepån vid AGA för Stockholms spårvagnar. Hur smart är det om bron slutar fungera?

Det är nu hög tid att ta ett nytt grepp om denna övergripande fråga som garanterat kommer bli en het potatis i nästa val.

Att för övrigt rösta om olika storlekar på ett framtida Lidingö centrum är som att folkomrösta om hur långt ett snöre är.

Bertil Lindström 2012-09-06 17:23

Hej Lars håller fullständigt med dig, majoriteten har väldigt bråttom just nu att förstöra miljön i vår stad och stadens finanser.
Ryktena går att gamla bron kostar 400 miljoner att reparera så att funktionen finns kvar 25 år till, sedan så är det dags för några hundra miljoner till i underhåll.
En ny bro för Lidingöbanan kostar mellan 600och 700 miljoner och om beslut fattas av “Politikerna” om byggnad av en ny bro så lär det ta 10 år innan den är klar?
För mig som är ny Lidingöbo så verkar stadens förvaltning inte fungera särskilt bra.
Siggebogården och mutorna där kan vara ett litet exempel på oproffessionalitet hos förvaltningen.
Den nya översiktsplanen anger att Lidingöbanan skall dras till Lidingö Centrum till en kostnad som jag sett på 2-3 miljarder kronor. Till det kommer kostnaden för reparation av järnvägsbron med låt oss säga 350miljoner.

Lidingö börjar likna Nacka med deras dåliga finanser!!

Jag skulle föreslå att Lidingöbanan skippas (tydligen en helig ko hos några nostalgiker). Det är inte försvarbart med bibehållande av Lidingöbanan med tanke på kostnaderna.
Min slutsats är …skrota Lidingöbanan skaffa effektiv busförbindelse från Lidingö till Ropsten, bygg ny Södra Kungsväg där Lidingöbanan går idag, planera för en eventuell framtida tunnelbaneförbindelse till Centrum med överdäckning av det sk. diket.
Bryggvägen, det var det sämsta jag varit med om med tanke på investeringskostnaden. Jag hittade den inte trots att jag frågade boende i området om var den låg.
Nu så är det slut på gnället, välkomna ut till Storholmen och njut av våra fina gångvägar och ta gärna en liten lunch på vår fina krog.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2012-09-05 21:08

Att folkomrösta om Centrum/Torsvik efter att översiktsplanen redan är antagen är verkligen en logisk kullerbytta!

Om Lidingöborna i folkomröstningen säger nej till en massexpansion i just Centrum/Torsvik, drar M, FP och KD då ned på sin ambitionsnivå att öka folkmängden med mellan 8.000 och 11.000 nya invånare fram till 2030? Eller flyttar man bara expansionsplanerna till andra delar av ön. Ingen som vet, och det är det stora problemet med den bakvända folkomröstningen.

Vore intressant att få svar på denna fråga från majoriteten i staden.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google