Väder Lidingö

Lidingö tisdag 11 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Förnyelse av Moderaterna

tisdag 19 september 2017 00:01

Moderaterna på Lidingö kommer snart att välja vilka som ska företräda partiet de kommande fyra åren. Under det sista året har t.ex. byggpolitiken omprövats och den lokala partiföreningen har arbetat med intern förnyelse. Detta måste spegla sig i valet av de moderata företrädarna. Det skriver ordföranden i Moderaterna på Lidingö Daniel Källenfors i denna artikel, i vilken han även deklarerar att han söker stöd för att under nästa mandatperiod kunna leda staden, som kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna väljer under kommande månader vilka personer som ska företräda partiet, både i riket och på Lidingö. Lidingömoderaternas partiförening på Lidingö har brett arbetat med intern förnyelse under senast mandatperioden. Detta måste också spegla sig i valet av moderata företrädare.

På Lidingö fick Moderaterna i senaste valet 12 procentenheter färre röster i kommunalvalet jämfört med riksdagsvalet. I klartext innebär det att över en av fyra moderatväljare på Lidingö väljer bort moderaterna i kommunalvalet. Det är till största del ett resultat av historiska misslyckanden, men bilden är fortsatt bekymmersam.

• Staden har under de senaste mandatperioderna förlorat i fokus och politisk styrning. Det har varit beslut och reviderade beslut kring bl.a. cykelvägar, övergångsställen, flyktingboenden och centrumsamråd som inte har haft nödvändigt politiskt stöd. Listan kan göras längre. Höga kostnader, både i pengar och i förlust av trovärdighet, har blivit resultatet. Vi moderater måste tydligare styra stadens verksamhet och visa att vi verkligen är det regeringsdugliga parti som väljarna har anledning att förvänta sig.

• Kommunalskattesatsen på Lidingö ligger över genomsnittet i länet och är en skattekrona högre än i jämförbara kommuner. Det är ett resultat av att man inte har fokuserat på det som är stadens kärnverksamhet som skola/förskola och omsorg samt att man inte drivit förvaltningarna tillräckligt effektivt. Vi bör arbeta för att vi ska bli mer kostnadseffektiva, så att vi kan sänka kommunalskatten och därmed ge Lidingöborna större frihet att själva bestämma över sina liv.

• Lidingömoderaterna har under det sista året omprövat byggpolitiken och det är viktigt att den nya politiken nu förverkligas. Lidingö i grunden är bra som det är och att Lidingös kvaliteter skall bevaras. En försiktig och balanserad utveckling av Lidingö är den nya politiken.

• Moderaterna måste lyssna mer på Lidingöborna. Intressegrupper och medborgare är legitima intressenter och samtalsparter som vi politiker, tillsammans med kommunens tjänstemän, i större omfattning behöver lyssna på. Det ställer krav på oss att skärpa kommunikationen, att se intressegrupper som engagerade parter i en dialog om vårt Lidingö och inte som skapare av problem.

Det omfattande förnyelsearbete internt inom Moderaterna måste även synas i det dagliga arbetet i stadshuset. Som en del i förnyelseprocess söker jag nu Moderaternas och Lidingöbornas stöd för att leda staden under nästa mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande.

Daniel Källenfors
Ordförande Moderaterna på Lidingö
Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Dela Förnyelse av Moderaterna

Kommentarer

Åke Fredholm 2017-10-04 09:16

Daniel!
Glädjande att Du har möjlighet och vilja att ställa upp som kandidat till ordförandeposten i kommunstyrelsen.
Du har under de år jag sett Dig i aktion i lokalpolitiken alltid varit klok och lyssnande.
Du har gjort ett stort arbete med att ena de olika viljorna inom lidingömoderaterna.
Du har verkat för att partiets likalpolitik, framförallt i byggfrågorna, står i samklang med vad lidingöborna i gemen och moderaterna i synnerhet önskar.
När samtidigt Moderaterna på riksplanet förnyar sig och återgår till vinnande moderata värderingar, skulle Du få chans att åstadkomma samma sak som KSO på Lidingö.
Åke Fredholm

Bo Widerström 2017-10-01 22:58

Det är mycket glädjande för Moderaterna och lidingöbornas att Daniel Källenfors ställer upp och kandiderar för att bli ny KSO.

Moderaterna har under innevarande mandatperiod haft Anna R Kihlman som KSO. Det är
uppseendeväckande att Anna R Kihlman efter förra valet framförde tack till lidingöborna för förtroendet att hon valts till ny KSO.

Sanningen var istället den att 83% fler av de moderata medlemmarna då röstade på Hans Barje än på Anna R Kihlman och dessutom kryssade 88 % fler Hans Barje.

Det var således inte medlemmarna och väljarna som Anna R Kihlman skulle tackat utan följande elva i fullmäkgegruppen som på ett odemokratiskt sätt ignorerade medlemmarnas och väljarnas önskemål.

1. Anna R Kihlman
2. Björn Samuelsson
3. Ida Drougge
4. Sophie Barthelson
5. Paul Lindquist
6. Solveig Fröberg
7. Anette Heilbrunn
8. Lars Björndahl
9. Fredrik Kronberg
10. Sofia Krigsman
11. Gustaf Stenlund

Man kan säga att dessa elva missbrukade sin förtroendeställning för att gynna Anna R Kihlman.

Med Daniel Källenfors som ny KSO kommer Moderaterna att förnyas och medlemmarnas och väljarnas önskemål att följas.

Marcus Bergström 2017-09-20 11:06

Äntligen roligt att vara moderat på Lidingö igen. Det som nu kan rädda Anna RK är att hon inte ställer upp som KSO eller överhuvudtaget kandiderar till kommunfullmäktige, på så sätt så ökar hennes chanser att rädda sitt skinn. Fler gamla moderater har hoppat av uppdragen under denna mandatperiod senast byggnadsnämndens ordförande samt ledamöter i olika nämnder mm. Nu är det äntligen slut på denna era och nu lär det bli mer friska tag vilket kommer att speglas i nästa val.

Petter Hedberg 2017-09-19 21:45

Anna RK var tydlig efter förra valet att det är KF gruppen efter valet som bestämmer, så vad moderaternas medlemmar eller Lidingöborna föredrar har man tidigare visat att man struntar i.

D.v.s. det är endast Moderaternas ledamöter efter valet som röstar på KSO, och så länge inte Anna RK majoriteten hos dagens ledamöter blir bortröstad är situationen oförändrad.

https://www.lidingosidan.se/politik/anna-rheyneuclaudes-kihlman-ar-m-kandidaten/

Ulrika Levihn 2017-09-19 21:10

Det här är välkommen läsning. Precis lika viktigt som rätt agenda och visioner är dock styrka i ledarskapet nu framåt. Tjänstemannastaben i stadshuset har nu inte styrts av demokratiska principer eller politiska styrdokument på länge, som jag uppfattar det, utan kört sitt eget race med ett kostsamt resultat som få Lidingöbor är nöjda med.
Att ta tag i detta kommer kräva obekväma beslut och starkt ledarskap. Hur tänker man kring det? Hur återtar man makten?
Inte tänkt som kritik mot Daniel som jag bara hört gott om och som jag tror är det bästa moderata alternativet, utan som en ärligt ställd fråga.

Anders Wennberg 2017-09-19 15:30

Vilka goda nyheter att Daniel vill kandidera till den viktiga posten som KSO. Politikerna måste återta initiativet från tjänstemännen i stadshuset, kostnaderna för staberna i stadshuset måste adresseras och politikerna måste lyssna mer på sina medlemmar och väljare. Jag tror att Daniel har goda förutsättningar för att driva det arbetet.

Men för att Daniel skall få den chansen, så är det väldigt viktigt att alla som är medlemmar i Moderaterna går och röstar i ”försöksnomineringen” och sätter Daniel som första valet. Det är också viktigt att man går på nomineringsstämman senare i höst. Medlemmar i moderaterna har demokratiska möjligheter att påverka vem som skall bli partiets kandidat som KSO, och om man vill ha förändring så måste man även utnyttja denna möjlighet.

Johan Mähler 2017-09-19 14:39

Det här är väldigt positivt. Jag gör ingen hemlighet att jag varit djupt missnöjd med ledarskapet inom partiet och inte minst den bygginriktning som framförallt Anna Rheyneuclaudes Kihlman och Paul Lindquist stått för. Nu har alla vi som inte vill ha flera tusen nya bostäder på Lidingö med bilköer, dagisköer, parkeringsbrist, skolbrist etc som följd vår chans. Daniel står för en annan inriktning än ovan nämnda politiker. Tänker man rösta på M så bör därför Daniel vara det givna krysset på valsedeln.

Staffan Anderberg 2017-09-19 12:43

Det här inlägget gör mig verkligen glad. Jag har varit med så länge i Lidingöpolitiken att jag sett Daniel som ung aktiv moderat. Nu har vi genom honom en kandidat till den högsta ledningen i stadshuset, som är erfaren, bildad, omdömesgill och mycket kompetent.
Själv har jag under de senaste åren varit mycket missnöjd med hur mitt parti har hanterat sitt ledarskap. Några har frågat mig om jag inte skulle gå ur partiet. Mitt svar har alltid varit att, går man ur, har man inte längre något inflytande och är det dåligt för tillfället kan det bara bli bättre. Detta ser nu ut att kunna ske.
Daniels inlägg visar att det finns mycket att ta tag i för att tillgodose viljan hos alla Lidingömoderater och övriga Lidingöbor att få ordning och stil den lokala politiken i Lidingö.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google