Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Först utredning, sedan beslut om folkomröstning

torsdag 1 oktober 2015 18:12

I december beräknas utredningen ifall Lidingöhem ska vara kvar i stadens ägo eller ej, vara klar. I maj i år överlämnades 4800 namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande, för att Lidingö ska behålla Lidingöhem som eget bolag. Den 1 juni tillsatte därför kommunstyrelsen en utredning för att få ett bättre underlag inför ett framtida beslut om Lidingöhem.

Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson: I och med att alla kriterier är uppfyllda ska frågan tas upp i fullmäktige så fort det är möjligt.Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson: I och med att alla kriterier är uppfyllda ska frågan tas upp i fullmäktige så fort det är möjligt.

Kommunstyrelsen behandlade frågan vid sitt senaste möte och föreslår nu, när ärendet kommer upp på kommunfullmäktige i oktober månad, att man återremitterar det till kommunstyrelsen i avvaktan på redovisningen av utredningen.

Varför avvaktar kommunstyrelsen inte till utredningen är klar istället för att skicka ärendet till kommunfullmäktige men samtidigt föreslå att allt återremitteras till just kommunstyrelsen?

Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson:
Denna begäran om folkomröstning är ett initiativ från medborgarna, alltså folkets rätt att väcka ett ärende i fullmäktige. I och med att alla kriterier är uppfyllda, som att det är underskrifter från minst 10 procent av stadens röstberättigade (omkring 33 000 personer), så ska frågan tas upp i fullmäktige så fort det är möjligt. I det här fallet så är förslaget till beslut att ärendet återremitteras, inte bordläggs. Återremiss visar att ett ärende kommer att tillföras mer information.

Dela Först utredning, sedan beslut om folkomröstning

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google