Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

FP:s budgetförslag: Ta bort överskottsmålet

måndag 9 november 2015 14:21

- Lidingö stads ekonomi är en av de starkaste kommunekonomierna i landet och vi har dessutom Sveriges lägsta skuldsättning. Därför tar vi bort överskottsmålet och väljer att satsa 18 miljoner på sådant som lidingöborna faktiskt har nytta av, säger folkpartiets oppositionsråd Amelie Tarschys Ingre.

Folkpartiet föreslår i sin budget för 2016 att lärare och vårdpersonal får högre löner, att köerna till musikskolan minskas och att en upprustning av Kottlasjön sker. Dessutom avsätter partiet pengar för en folkomröstning om Lidingöhem, vars verksamhet man vill behålla och utveckla.

- Mindre barngrupper och höjda löner till lärare och förskolepersonal är viktigt, inte minst med tanke på den konkurrenssituation som råder om lärare inom Stockholms län, säger Amelie Tarschys Ingre.

Förutom höjda löner för lärare och vård- och omsorgspersonal vill partiet minska barngrupperna och öka tiden för samvaron med de äldre. Både skol- och äldreomsorgspengen höjs ytterligare en procent i jämförelse med majoritetens förslag vilket innebär att Lidingös skolor får 10 miljoner extra i Folkpartiets budgetförslag.

Folkpartiet vill även satsa på fritidsgårdarnas verksamhet, för ungdomar mellan 13 och 18 år. Man vill även införa en kulturklassiker så fler upptäcker kulturen på Lidingö, plus öka anslaget till biblioteket.

Folkpartiets budgetförslag för 2016 i korthet:
• Pengbeloppen för förskola, pedagogisk verksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, och gymnasiesärskola höjs med 4,25 procent
• Pengbeloppet för gymnasieskolan höjs med 3 procent.
• Äldreomsorgspengen höjs med 4 procent.
• Anslagen till musikskolan ökas med 200 000 i syfte att korta kön.
• Elitidrottande ungdomar får utökade möjligheter att kombinera sin elitsatsning med en utbildning.
• Biblioteket tillförs 125 000 kronor i extra anslag.
• Kottlasjön restaureras. En utredning som utvisar lämpligaste metod görs och tillgängligheten förbättras runt hela sjön.
• En Kulturklassiker införs så fler ska kunna upptäcka kulturen på Lidingö.
• Lidingöborna får folkomrösta om Lidingöhems framtid. Folkpartiet vill att Lidingöhem ska behållas och utvecklas i stadens ägo.

Budgetdebatten äger rum i Lidiingö kommunfullmäktige 23 och 24 november.

Dela FP:s budgetförslag: Ta bort överskottsmålet

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google