Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

FP: Utred infartsparkeringen

torsdag 28 februari 2013 00:01

96 procent av dem som åker bil över Lidingöbron infartsparkerar inte utan fortsätter färden till Stockholm. Arkivbild

96 procent av dem som åker bil över Lidingöbron infartsparkerar inte utan fortsätter färden till Stockholm. Arkivbild

Av alla som färdas med bil över Lidingöbron är det drygt 4 procent som infartsparkerar. Men enligt Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) är beskedet att det inte blir några nya parkeringsplatser i Ropsten som ersättning för den stora parkeringen, som nu ska bebyggas.
– Folkpartiet kommer att ta initiativ till att utreda behovet av ett flertal smärre och utspridda infartsparkeringsplatser utmed Lidingöbanans stationer och även på norra Lidingö. För oss inom Folkpartiet är även bilister människor som behöver få sina vardagsproblem lösta på ett rimligt sätt, säger Göran Tegnér (FP), vice ordförande i tekniska nämnden på Lidingö.

Stockholm planerar bygga bort Ropstensparkeringen, där 725 bilister infartsparkerade i augusti 2012. På informationsmötet i Ansgarskyrkan den 10 maj 2012, se även Lidingösidan 14 maj 2012, gav Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) det klara beskedet att det inte blir några nya parkeringsplatser i Ropsten som ersättning för den stora parkeringen, som nu ska bebyggas. Enligt Hamilton blir det endast vissa spridda parkeringsplatser i området. Hamilton sa att marken i Ropsten är för dyrbar för att användas för parkeringsplatser åt lidingöborna och i fortsättningen får de åka med allmänna kommunikationer till Ropsten.

– Slutsatsen är att Stockholms stads politiker struntar i Lidingös bilister, säger Göran Tegnér.

– Vi inom Folkpartiet bryr oss om alla slags trafikanter – fotgängare, cyklister, kollektivresenärer och bilister, säger Rebecca Krus, Folkpartiets nya ordförande på Lidingö. I tekniska nämnden togs nyligen, i total politisk enighet, en ny trafikstrategi för Lidingö.

– Även om det framtida behovet av infartsparkeringsplatser minskar behöver vi i Lidingö se till att en mindre mängd infartsparkeringsplatser skapas, så att vi undviker onödig illegal parkering på bostadsgator, fortsätter Rebecca Krus.

– Drygt 4 procent av dem som tar bilen över bron infartsparkerar, säger Göran Tegnér. Men en utbyggd båttrafik till Lidingö och ihopkopplingen av en upprustad Lidingöbana med Spårväg City kommer att minska behov av infartsparkering för lidingöborna. Detta ligger även i linje med Lidingös Miljöprogram. När Norra länken öppnas för trafik andra halvåret 2015 kan det tillfälligt bli fler bilar över Lidingöbron innan den länken blir igenkorkad av mer biltrafik från en växande region.

Dela FP: Utred infartsparkeringen

Kommentarer

Anna Barkvall 2013-03-13 20:59

Hela spårvägen och infartsparkering känns inte genomtänkt. När man ändå skall bygga en ny bro varför inte bygga den för en Tunnelbana. Dra sen tunnelbanan till Lidingö Centrum. Där kan spårvagnen haka på och sen fortsatt ut mot gåshaga. En tunnelbana är mycket mer kostnadseffektiv. Mycket säkrare än öppen spårvagn ï gatutrafik.
Sen tycker jag som flera andra att bygga fler infartsparkieringar på centrala ställen runt om Lidingö tex Lidingö Centrum, Gåshaga, Larsberg, Kottla, Rudboda med direkt buss till tunnelbanan. Det skulle spara massor med tid och även massor på miljön.
Som läget är idag är jag tvingad att köra bil till jobbet varje dag då busstrafiken och dess turer är helt hopplöst dåliga.

Bosse 2013-03-05 21:36

Självklart måste det fortsätta att finnas en infartsparkering i Ropsten men naturligtvis skall det inte vara en parkering i ett plan dikerk på marken som den nuvarande. Det måste naturligtvis bli en modern yteffektiv parkering i bottenvåningarna/källarevåningarna på lämpliga byggnader.

Att tvinga bilister från Lidingö att parkera på Lidingö och därmed behöva ta ett extra färdmedel till tunnelbanan eller bussarna i Ropsten är oacceptabelt.

Om man tittar på denna länk kan man se 25 st. infartsparkeringar i Stockholms direkta närhet inkl. den i Ropsten. Om politikerna på Lidingö nu ger upp parkeringen i Ropsten skulle det vara till stor skada för Lidingöborna. http://www.stockholmsforsoket.se/templates/page.aspx?id=195

Henry Duhs 2013-03-05 14:33

Joel,

jag håller helt med dig. Ropsten passar för bra för nya bostäder.

Det kommer att bli trångt på Ropstens perronger i och med många nya passagerare kommer att trängas här för att byta färdmedel.

Jag är för att tunnelbanan dras till Lidingö. Det kommer innebära att behovet av infartsparkering minskar radikalt.

Även om det skulle byggas en infartsparkering på gräsytan vid Bodal är det viktigt att beakta de resenärer som ska ta sig där ifrån på ett effektivt sätt.

Varför inte ta sig till närmaste busshållplats istället för att ta bilen och ställa den på en infartsparkering. Många är de som idag lämnar barn vid dagis och skola. De ställer där sin bil där och går till närmaste busshållplats.

Behovet av infartsparkeringen är en funktion av att vi just måste ta oss till Ropsten på andra sidan vattnet. Det vore bättre om tunnelbanan kom till oss i stället för tvärtom.

Joel 2013-03-04 23:09

Är det verkligen ingen mer än jag som tycker att det är både bra och självklart att Stockholms kommun väljer att bygga bostäder på vad som måste vara norra Stockholms mest attraktiva obebyggda tomt. Mellan tunnelbanan och vattnet.
För de Lidingöbor som antingen bor så långt från kollektiva färdmedel eller har fått ihop en så konstig dagis/skola-logistik att de måste ta bilen en bit så borde det räcka med en infartsparkering på ängen vid Bodals station. Fast ännu bättre vore det förstås att bygga bostäder även där, kanske med parkeringsdäck underst.

Bo 2013-03-04 22:19

Jag är också orolig nästintill uppgiven och jag håller med dig Anders!

Anders Odéen 2013-03-04 16:04

Tänk om man kunde återremittera/ångra/göra om hela kollektivtrafikpaketet och allt det för med sig för såväl cykel, bil, buss och spårväg.
Skippa prestigen, riv upp det gamla och ta fram en ny helhetssyn baserad på kloka fakta och sunda utgångspunkter och med fokus på effektivitet och ekonomi. Risken med vissa politikers fastgjutna uppfattningar, baserade på 3 – 6 år gamla utredningar, är att slutresultatet kommer kosta betydligt mer än det smakar. Se vad som nu händer med projekt Karolinska Sjukhuset… Miljarderna rullar som om det vore småpengar och en hel del blir fel. Även här kohandlas det med mark som borde kunna användas både effektivare och arkitektioniskt mer angenämt. Vore intressant att veta om någon annan än jag är orolig för trafikfrågan Lidingö – Stockholm – infartsparkering eller ej.
Heja Lidingö – det är val nästa år…

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2013-03-04 13:33

Det blir alltmer uppenbart att denna tråd nu handlar mer om andra saker än själva ämnet – infartsparkering. Därför publiceras från nu inga andra kommentarer än sådana som gäller infartsparkering OCH SOM INNEHÅLLER NÅGOT SOM INTE REDAN ÄR SAGT.

Karin 2013-03-04 12:32

Alla personangrepp på våra politiker tar jag starkt avstånd från och har alltid gjort.

Men det fungerar annars alldeles utmärkt med Kommentarsfältet på Lidingösidan. Kommentarerna är redan modererade.

Enligt min mening behövs inga regler för kommentarers längd och hur ofta en kommentator kan räkna med att få sina inlägg införda. Införs den gränsen så skulle man kunna tänka sig ytterligare gränser.

Upprepningar kan förefalla tjatiga men kan ibland fylla ett syfte för då och då är det alltid någon nytillkommen för vilken en “självklarhet” i ett debattinlägg kan vara en nyhet, någon som inte varit med från början.

Det bästa en kommentator kan göra är att iaktta ett visst mått av självcensur och att i eget intresse skriva lagom långt. Blir inlägget för långt så orkar långt ifrån alla läsa hela texten: och man lär sig snart vilken/vilka kommentatorer som man med fördel kan hoppa över efter att ha läst några rader, om de t ex handlar om personangrepp på politiker.

Bosse 2013-03-04 10:05

Paul!

Ditt påstående att jag skulle ”går över anständighetens gräns” är obalanserat men det får jag tåla.

Man undrar verkligen hur den politiska ledningen och stadsledningskontoret på Lidingö har agerat för att vi Lidingöbor skall få behålla en parkering i Ropsten.

Redan 2010 03 26 meddelades Lidingö av Stockholms stad att ”den befintliga infartsparkeringen i Ropsten inte kan säkras som imfartsparkering och sade vidare att Lidingö får skaffa en ny parkering på Lidingö.”

1,5 år efter Stockholms stad besked skriver Lidingö stad 2011 10 03 på sid 68 i broschyr om översiktsplanenen ”Kollektivtrafikens infartsparkeringar är en regional angelägenhet. Staden skall genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik (SL) verka för förbättrad trafik- och parkeringssituation i Ropsten.

På Lidingö stads informationsmötet i Ansgarskyrkan (då Lidingöborna hade utlovats besked om hur parkeringsfrågan skulle lösas) 2012 05 10, d.v.s. 7 månader efter det att Lidingö stad 2011 10 03 gav intryck av att parkeringssituationen i Ropsten skulle FÖRBÄTTRAS, upprepade borgarrådet Ulla Hamilton Stockholms stads besked från 2010 03 26 att det inte blir någon infartsparkering i Ropsten.

Paul hur kunde du bjuda in Ulla Hamilton till informationsmötet och utlova besked till Lidingöborna om hur parkeringsfrågan i Ropsten skulle lösas utan att du först hade pratat dig samman med din partikollega Hamilton och dessutom hade du inget som helst besked att ge Lidingöborna på mötet??

Det är självklart att Lidingö stad skulle ha kunnat vägrt SL att bygga en stor ”parkeringsplats”/depå på Lidingö för i huvudsak Stockholmarnas spårvagnar innan politikerna i Stockholm lovat Lidingöborna en parkeringsplats i Ropsten. Sanningen är den att Lidingö stad har överlåtit ca 4500 kvm mark mitt inne i den blivande parkeringsplatsen/depån för spårvagnarna. Stockholmspolitikerna skulle aldrig ha kunnat bygga denna nya stora parkeringsplats/depå och därmed inte heller Spårväg City om inte Lidingö stad skulle ha välvilligt överlåtit detta stora markområde till Stockholmspolitikerna. Lidingöpolitikerna hade således en enormt bra förhandlingsposition mot Stockholmspolitikerna som de inte utnyttjade.

Det är naivt att tro som Lidingö stad skrev att man ”genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik” t.o.m. skulle få en ännu bättre parkering i Ropsten än den Lidingöborna hade. Politikerna på Lidingö och stadsledningskontoret skulle om de varit kompetenta förhandlare ha insett att Lidingö stad måste utnyttja de stora påtryckningsmöjligheter som fanns för att tvinga fram ett löfte från Stockholmspolitikerna om en fortsatt parkering i Ropsten.

Robert 2013-03-03 18:32

Tackar Paul Lindquist och Ida Drougge för att ha kompletterat bilden i frågan om Ropstens infartsparkering. Att staden inte givit bort någon mark, vilket man skulle kunna förledas att tro, utan att SL äger marken där spårvägsdepån ska stå var nog så viktig information.

Det man som amatör annars kan ha funderingar kring är förhandlingsgången för ett spårvägsprojekt där det finns tre intressenter i form av Lidingö, Stockholm och landstinget/SL. Ett trepartsavtal där frågorna om buss- och spårvagnsdepå samt Lidingös infartsparkering fick sin lösning tycker man borde ha varit önskvärt och fullt möjligt. I synnerhet med tanke på att vi har samma politiska majoritet i samtliga tre organ. Tyvärr tycks segmenteringen och tågordningen i förhandlingarna ha fått till följd att frågan om infartsparkeringen i Ropsten hamnat mellan stolarna.

Stockholm såg gärna att spårvagnsdepån inte hamnade på hemmaplan utan helst på Lidingö istället. Utan depå på Lidingö hade Spårväg City sannolikt drabbats av förseningar och andra komplikationer. I det läget fanns förutsättningar för att med viss framgång kunna förhandla frågan om Ropstens infartsparkering med Stockholm men tydligen inte idag. Att det därefter varit svårt/omöjligt att nå fram till en uppgörelse med Stockholm i frågan är fullt förståeligt då vi spelat bort vårt bästa (enda) förhandlingskort genom avtalet med SL.

Vad gäller Sten Nordins beredvillighet att ställa upp med mark för bussdepån så beror väl den på att Stockholm erbjöd en billigare lösning för SL än att fullfölja det avtal man tecknat med Lidingö för Stockby-alternativet. Stockholm om någon skänker inte bort mark.

Nåväl, gjort är gjort och frågan är hur detta med infartsparkering till slut kommer att lösas. Egna trafik- och parkeringsplaner i all ära men de kommer inte att ge oss en infartsparkering på andra sidan bron. Alla lösningar på hitsidan innebär ett extra byte av färdmedel. Ser ut som om man tvingas lämna bilen hemma och ta rygg på Käppala-cyklisten.

Slutligen kan jag inte annat än instämma i Paul Lindquists och Helena du Reés syn på detta med personangrepp och förklenande omdömen. Det är trist och förpestar intressanta debatter, låt oss hålla oss till sakfrågorna.

Helena du Rées 2013-03-02 16:18

Jag tycker att det är tråkigt när man inte håller sig till diskussioner om sakfrågor utan i stället nedlåter sig till osakliga personangrepp. Några här låter sin besvikelse över beslut av staden som gått dem emot på ett personligt plan resultera i ständiga osakliga angrepp på ledande politiker. Samtidigt märker man ju att seriösa (=sakliga) debattörer, om man bortser från svar från politiker, försvinner från kommentatorsfältet eftersom man förmodligen inte anser det lönt att skriva något som snart blir dränkt i oändliga tirader av upprepningar i en debatt som går på rundgång. Jag föreslår att Lidingösidan, liksom många andra gjort, inför begränsningar för kommentarer. Dels i längd, men även i antal för varje debattör. Detta leder till att man mer bemödar sig om att formulera sig stringent och utan upprepningar. Resultatet blir att kommentarerna blir mer läsvärda och förhoppningsvis finner fler det lönt att delta i diskussionerna.

Slutligen vill jag, på förekommen anledning, säga något om kompetensen hos våra politiker. Jag, som alltså inte är moderat, har haft förmånen att under en tid få en närmare inblick i Lidingöpolitiken. En av mina slutsatser är att jag känner ett stort förtroende för både Paul Lindquist och Ida Drougge när det gäller lokalpolitiken på Lidingö. Bevare mig väl om vissa av våra missnöjespolitiker fick ett större inflytande. Då skulle vi få problem på riktigt och inte bara ha en massa detaljer att gnälla på.

Rebecca Krus 2013-03-02 12:09

Det är uppenbart att denna fråga engagerar eftersom detta är ett verkligt och växande problem. Det är mycket allvarligt att det saknas infartsparkeringar, det ger parkeringskaos på ön och fler som väljer att ta bilen över bron och sedan vidare, istället för att byta till kollektivtrafik. Detta, i sin tur, ger ökade köer, ökade utsläpp och ökad stress för Lidingöborna. Denna negativa utveckling vill vi i Folkpartiet vända. Ärendet brådskar, det är därför vi tar initiativet till en utredning, vi vill inte att åtgärderna ska dröja längre än vad som är absolut nödvändigt.

Göran Tegnér 2013-03-02 11:45

Jag och Ida Drougge är helt överens: det behövs ingen särskild utredning om detta; men infartsparkeringsfrågan behöver lyftas fram och ges förtur inom ramen för Trafikplanem och Parkeringsplanen. Detta anser vi inom Folkpartiet!

Ida Drougge, Ordförande Tekniska Nämnden (M) 2013-03-01 23:42

Tekniska nämnden har vid flertalet tillfällen diskuterat frågan om både Ropstensparkering samt mindre parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafik, alltså både vid Lidingöbanan och vid busstationer.
Tekniska förvaltningen har till och med redan i uppdrag att ta fram en trafikplan samt en parkeringsplan där allt detta ingår. Trafikplanen ingår dessutom i budgeten som förutom av tekniska nämnden även har antagits av både kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Förvaltningen arbetar alltså redan i detta nu med att utreda parkeringssituationen på hela ön, inklusive Lidingöbanan. Min uppfattning är därför att något beslut om en särskild utredning för just parkeringsplatser vid Lidingöbanan inte behövs, då det redan sker och ingår i andra dokument.

Jag tycker dock att det är djupt olyckligt att en lösning med infartsparkering i Ropsten ännu inte är klar, framförallt då byte till kollektivtrafik är någonting som vi vill uppmuntra. Värt att notera att det sker väldigt stora förändringar i Ropsten för tillfället och vi tar varje tillfälle i akt att påpeka hur viktigt en infartsparkering är för Lidingöborna. Varken ansvar eller möjlighet att förhandla ligger dock på mig eller någon annan i tekniska nämnden, då det är kommunstyrelsen som enligt delegationsordningen ansvarar för detta. Tekniska förvaltningen har dock självklart vid flertalet tillfällen, på initiativ av kommunstyrelsen, suttit i förhandlingar med Stockholms stad angående infartsparkering i Ropsten.

Göran Tegnér 2013-03-01 22:18

Till Käppalacyklisten

Jag är väl medveten om att Torsviksområdet delvis har förvandlats till ”en inofficiell infartsparkering”. Det är bl.a. mot denna bakgrund som jag har tagit detta initiativ, samt att Tekniska Nämnden nu arbetar med en Trafikplan och också med en Parkeringsplan .

Paul Lindquist 2013-03-01 20:12

Bosse!

Att du i otaliga inlägg här på Lidingösidan ägnar dig åt personangrepp på mig är en sak. Det får jag tåla, även om du ofta sänker debattnivån till lägsta tänkbara.

Men när du ifrågasätter Ida Drougges kompetens utifrån hennes ålder går du över anständighetens gräns, i synnerhet som du gömmer dig bakom en signatur.

För övrigt har du fel i sak på flera punkter:

1. Nej, jag hade inte pratat mig samman med Ulla Hamilton innan informationsmötet. I denna fråga har M, FP och KD på Lidingö en annan uppfattning än M, FP, KD och C i Stockholm.

2. Förhandlingarna med Stockholms stad sköts av stadsledningskontoret och i vissa frågor av tekniska kontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Som ordförande deltar även jag i viss utsträckning i förhandlingarna, men det är ingalunda någon one man show. Däremot är inte tekniska nämnden eller dess ordförande involverade.

3. Inte heller kommer tekniska nämnden eller dess ordförande att hantera exploateringsavtalen i Centrum-Torsvik, utan det sköts av mark- och exploateringskontoret på kommunstyrelsens uppdrag. Däremot kommer nämnden och förvaltningen ha ett stort ansvar för den infrastruktur som ska byggas i området.

4. Lidingö stad har inte förhandlat med Stockholms stad om spårvagnsdepån utan med SL och landstinget. Det är nämligen deras och inte Stockholms stads spårvagnar. Därför har vi inte kunnat ställa krav på infartsparkeringen i den förhandlingen.

Dessutom är det inte heller så att Lidingö stad upplåter en massa mark för ändamålet, utan i huvudsak används av SL redan ägd mark för ändamålet.

I sammanhanget kan också nämnas att Lidingös bussar kommer att flyttas från Dalénum till Frihamnen. Det är förvisso ett beslut som SL har tagit men som med ditt (och Tomtefars) resonemang innebär att Sten Nordin och Stockholms stad bjuder på en stor och anskrämlig bussparkering…

5. Avslutningsvis så är det inte så att jag själv varken ger tillstånd till spårvagnshallar eller utser nämndordföranden. Självklart har jag ett stort inflytande över besluten, men de fattas i demokratisk ordning. När det gäller Ida valdes hon av en enig moderatgrupp och avtalet med SL om Lidingöbanans upprustning, inklusive den nya depån, stod samtliga partier bakom i kommunfullmäktige.

Bosse 2013-03-01 10:55

Göran.
Jag förstår att du vill starkt klargöra att du inte haft något med Paul Lindquists oförmåga/ovilja att ställa motkrav på Stockholmspolitikerna om infartsparkering i Ropsten när Paul Lindquist gav tillstånd för stora PARKERINGSPLATSER på Lidingö för Stockholmarnas spårvagnar.

Tror du Göran att Paul Lindquist ”geniala drag”, för drygt ett år sedan, att tillsätta en 21 årig ordförande för Tekniska nämnden kommer att ge den kompetenshöjning som behövs för att handfast ta tag i parkeringsfrågan och alla de andra viktiga frågor som väntar den Tekniska nämnden i samband med exploateringsplanerna i Lidingö centrum och Torsvik. Den nya ordföranden kan kanske bli ett starkt stöd och tillgång för Paul Lindquist att luta sig mot när han förhandlar med Stockholmspolitikerna och andra starka intressenter.

Käppala-cyklisten 2013-02-28 20:24

Vad jag vet så har Torsviksområdet redan förvandlats till en enorm inofficiell infartsparkering. Bilar står parkerade hela dagarna även på platser där man bara får stå en kortare stund.

Tomtefar 2013-02-28 19:42

Det är så illa skött från Lidingöhåll så man baxnar.. Vi bjuder på mark för en gigantisk och anskrämlig spårvagnshall för Stocholms spårvagnar… Och vad får Liidngö? Inte ens en parkeringsplats! Ta ert ansvar – avgå alla!

Göran Tegnér 2013-02-28 18:43

Jag har själv inte varit involverad i förhandlingarna med Stockholmspolitikerna, men Stockholms stads politiska ståndpunkt förefaller vara övertydlig, bl.a. mot bakgrund av dina citat.

Robert 2013-02-28 16:24

Tänkvärda synpunkter från Bosse.
“Hear, hear”, som bifall brukar uttryckas i det engelska parlamentet.

Bosse 2013-02-28 12:05

Göran.
Jag skrev nedanstående inlägg på Lidingösidan 6 dagar innan du skrev ovanstående inlägg om att FP nu kommit på att ”infartsparkeringen behöver utredas”. Men verkligheten är den att det är i Ropsten parkeringsplatserna bäst behövs för de flesta skall åka vidare med tunnelbanan eller bussar från Ropsten. Om Lidingöborna nu enl. FP:s förslag skall tvingas att ta ytterligare ett färdmedel – Lidingöbanan, sedan de parkerat sina bilar, innan de når tunnelbanan eller bussarna de skall åka med från Ropsten kommer Lidingöbornas resande att bli ännu mer tidsödande. Men förklara, som jag framför i nedanstående inlägg den 22 februari, varför Lidingö stad/Paul Lindquist har varit så naiva att man aldrig ställt krav på Stockholms stad och SL, om en infartsparkering i Ropsten, i samband med att Lidingö stad upplät mark för en enormt stor spårvagnsdepå FÖR ATT PARKERA SPÅRVAGNAR FÖR I HUVUDSAK STOCKHOLMARNAS BEHOV PÅ LIDINGÖ?

Nedanstående visar att Paul Lindquist har varit naiv i sin tro att hans partikamrater i Stockholm skulle hjälpa Lidingö stad så att vi får behålla en för Lidingöborna ”livsviktig” infartsparkeringen i Ropsten.

I sammanställning av inkomna synpunkter dat. 2010 03 26 som utgjorde en bilaga till samrådsredogörelse för översiktsplan meddelade Lidingö stad följande angående den befintliga infartsparkeringen i Ropsten.
“Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad lämnar följande besked ang. den befintliga infartsparkeringen i Ropsten. Stockholm kan inte säkra att Ropsten kan användas för infartsparkering, Lidingös ÖP bör behandla lokala ersättningar.

I Lidingö stads utställningsversion ”Översiktsplan 2030” dat. 2011 10 03 anges på sid. 68 att ”Kollektivtrafikens infartsparkeringar är en regional angelägenhet. Staden skall genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik (SL) verka för förbättrad trafik- och parkeringssituation i Ropsten.

På informationsmöte i Ansgarskyrkan 2012 05 10 där från Stockholms stad deltog borgarrådet Ulla Hamilton och Mårten Fruméri från exploateringskontoret samt Paul Lindquist från Lidingö stad hände följande. I kallelsen till mötet från Lidingö Stad angavs att information nu skulle ges om följande frågor. ”Hur löser man vägar, spårvägar och parkeringar inklusive infartsparkeringen vid Ropsten?” På mötet gav Ulla Hamilton det klara beskedet att det inte blir några nya parkeringsplatser i Ropsten som ersättning för den stora parkeringen som nu skall bebyggas. Enligt Hamilton blir det endast vissa spridda parkeringsplatser i området. Hamilton meddelade vidare att marken i Ropsten är för dyrbar för att användas för parkeringsplatser åt Lidingöborna och i fortsättningen får Lidingöborna åka med de allmänna kommunikationsmedlen till Ropsten. Hamilton sade även att om Lidingö stad vill ha en infartsparkering måste den byggas på Lidingö. Paul Lindquist gav inget som helst besked på mötet, efter Hamiltons klara besked, om hur parkeringsfråga skall lösas för Lidingöborna. Det är uppseendeväckande att Lidingö stad bjöd in till ett möte där det utlovades att Lidingöborna skalle få besked i parkeringsfrågan och beskedet blir att det inte blir någon infartsparkering i Ropsten och Paul Lindquist hade inget att tillägga efter Hamiltons negativa besked till Lidingöborna. Att inte Lindquist och Hamilton hade ”pratat ihop sig” innan man bjöd in till detta möte, när de tillhör samma parti, är mycket märkligt.

Lidingö Stad har genomfört förhandlingar med SL om Lidingöbanan där Lidingö stad, för all framtid, har tillåtit en stor spårvagnsdepå vid Dalénum för i huvudsak Stockholms spårvagnar. Självklart skulle Lidingö stad i dessa förhandlingar också ha ställt krav på att SL ihop med Stockholms stad måste lösa Lidingöbornas parkeringsbehov i Ropsten innan Lidingö stad accepterar en stor spårvagnsdepå för i huvudsak Stockholmarna på Lidingö. Detta visar att Paul Lindquist haft ett bristande förstånd att genomföra denna förhandling genom att han inte införde parkeringsfrågan i förhandlingarna.

Ovanstående med t.ex. fiaskot på informationsmötet visar att Paul Lindquist varit naiv som trott att hans partikamrater i Stockholms stad och SL skulle hjälpa Lidingö stad att få behålla de för Lidingöborna så ”livsviktiga parkeringsplatserna i Ropsten.

Bosse 22 februari 2013, 20:16

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google