Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

"Gör verklighet av ert löfte"

måndag 21 september 2015 00:01

Javisst har ni rätt, Patrick Buddgård och Rebecka Öberg, båda fullmäktigeledamöter (C), när ni i en debattartikel skriver att fler hyresrätter måste byggas för Lidingös unga vuxna. Nu har ni möjlighet att göra verklighet av ert löfte. Lösningen heter Lidingöhem!

Lidingöhem har en stor kassa, egen mark och utmärkta förutsättningar att bygga de hyresbostäder, som Lidingö behöver och som är en långsiktigt god investering. Om Lidingöhem utvecklas i stadens ägo, kan bolaget bygga nya bostäder med rimliga hyror på egen och stadens mark.

Lidingöhem kan erbjuda hyresrätterna till just lidingöungdomarna. Fler av Lidingös unga vuxna kan få en chans till ett eget, första boende i sin hemkommun!

Ett allvarligt hot mot lidingöungdomarnas möjligheter att hyra en bostad på Lidingö är majoritetens planer på att sälja Lidingöhem. Vid en försäljning finns inget säkert sätt att långsiktigt garantera att bostäderna fortsätter att vara hyresrätter. Fem år är gränsen, enligt praxis, om ett avtal tecknas. Trenden ni pekar på i ert inlägg med allt färre hyresrätter kommer att accelerera.

Vad kan ni i Centerpartiet göra för att fler unga lidingöbor ska få en chans till en första hyresbostad på Lidingö? Vi som stödjer kampanjen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” vill att Lidingöhem ska behållas och utvecklas och uppmanar er att rösta ja i fullmäktige till en folkomröstning om Lidingöhems framtid!

Helena Bargholtz
F d riksdagsledamot (FP)
Carina Cedergren
Ordf Hyresgästföreningen Lidingö
Käte Diederichsen
Ordf Pensionärernas riksorganisation Lidingö
Daniel Larson
Ordf Socialdemokraterna Lidingö
Suzanne Liljegren
Ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (FP)
Dag Lofalk
Ersättare i kommunfullmäktige (KD)
Nancy Mattsson
Ordf Folkpartiet Liberalerna Lidingö
Lennart Rinder
Ledamot i Lidingö kyrkoråd (Borgerligt alternativ)
Amelie Tarschys Ingre
Oppositionsråd (FP)

Dela "Gör verklighet av ert löfte"

Kommentarer

Patrik Sandström 2015-09-23 16:15

Erik: Visst behöver hyresrättens attraktionskraft gentemot bostadsrätten stärkas så att fler både vill och kan uppföra och bo i hyresrätter.

Men precis som de är bra med balans mellan upplåtelseformer är det bra med balans mellan ägarformer. Det privata har många fördelar, men saknar det bostadssociala ansvaret och planeringsansvaret som kommunen har.

Därför behövs även ett Lidingöhem som utvecklas till ett attraktivt bostadsbolag som gör nytta för lidingöborna genom att bygga fler bostäder, i en långsiktigt hållbar stadsplanering.

Patrik Sandström MP

Patrik Buddgård (C) 2015-09-21 13:42

Centerpartiet vill ha fakta först när det gäller Lidingöhem. Därför har vi varit med och tagit fram direktiv till en utredning som lägger stort fokus på de bostadssociala behoven. Frågan kanske inte ens handlar om att sälja eller behålla. Det kan finnas alternativ däremellan. Vi har därför inte tagit ställning om Lidingöhems framtid än.

Oavsett var vi landar i frågan om Lidingöhem går det att bygga hyresrätter. Lidingö är attraktivt och det finns många intressenter som vill bygga hyresrätter. I en markanvisningstävlan nyligen ville exempelvis tolv aktörer bygga hyresrätter i Rudboda.

Ungdomsbostäder kan byggas på tomträtt genom anvisningstävling. Avgörande för att få bygga är i en sådan modell att byggaktören visar hur de kan bygga yteffektiva bostäder som unga har råd att bo i.

Anders Wennberg 2015-09-21 13:03

Håller med Erik, jag hoppas att de Socialdemokrater som skrivit under artikeln tar med sig de kommentarerna till sina partikamrater i regeringen. Avreglering får loss fler bostäder. Hur många äldre bor kvar ensamma i för stora hyresrätter, hur många BRF står inte tomma för att de inte får hyras ut i andra hand, hur många källare i villor står inte tomma för det blir krångligt och hög skatt att hyra ut osv.

Till FP: Som vi diskuterat tidigare, men försäljningen av Kantarellen som ni var med och genomförde tog bort massor av hyresrätter på Lidingö på ett enda bräde!

Anders Bergstedt 2015-09-21 12:52

Det blir nog inte våra barn och barnbarn som får hyreslägenheterna. Nu har kommunen piska på sej att skaffa fram bostäder till flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Det är en otäck kampanj mot välbemedlade kommuner där det är för dyrt för vanliga inkomsttagare att bo.

Erik Centerlind (MUF) 2015-09-21 08:56

Som jag nämnde vid ett tidigare tillfälle, det absolut viktigaste är att det skapas incitament för företag att bygga hyresrätter vilket inte finns idag då vinstmarginalen för en bostadsrätt är betydligt högre till följd av den grova hyresreglering som nu finns.

En avveckling av hyresregleringen skulle öka intresset för att bygga hyresrätter, och skulle på sikt leda till ett större utbud vilket leder att priserna blir mer resonliga, utan någon statlig eller kommunal inblandning. Helt plötsligt har vi en mer tillgänglig bostadsmarknad som vi unga verkligen har råd med.

Nuvarande system håller inte i längden då vi behöver vänta i en evighet för att få vår första hyresrätt till följd av att ingenting byggs! Vi måste se till att skapa förutsättningar för byggande av hyresrätter för privata aktörer, kommunen borde rimligen investera sina tillgångar där det finns ett stort behov, exempelvis i den kommunala kärnverksamheten.

Problemet med bristen på hyresrätter ligger knappast i Lidingöhems vara eller icke vara, det ligger snarare i hur vi ser till att jämställa hyresrätterna med andra typer av bostäder på en fri bostadsmarknad. Det är först när detta sker som byggandet kommer ta fatt på riktigt.

Min fråga till Folkpartiet "Liberalerna" är: när tappade ni tron på privata aktörers kapacitet? Era partikamrater Jan Björklund och Erik Ullenhag skrev faktiskt en fantastisk artikel tidigare i höst om hur man skulle lösa bostadskrisen i landet, går att läsa på denna länk:
http://mobil.dn.se/debatt/infor-fri-hyressattning-och-gor-det-svarare-att-overklaga/
Går inte denna kris att lösa utan kommunal inblandning, FP?

Nils Sandberg 2015-09-21 07:49

"Lidingöhem kan erbjuda hyresrätterna till just lidingöungdomarna" Hur säkerställer ni det, en egen bostadskö skild från Stockholms Stads Bostadsförmedling som normalt fördelar hyresrätter på Lidingö?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google