Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

"Gränsen är passerad"

måndag 24 oktober 2016 00:01

SITUATIONEN INTE HÅLLBAR. Lidingös kommunstyrelseordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) skickade den 11 oktober, tillsammans med 22 moderata kommunalråd och oppositionsråd från Stockholms län, ett brev till regeringen och landshövdingen, där de varnade för att mottagandet enligt den nya tvångslagen inte kan genomföras.

"Vi vill med detta brev förklara hur vår situation ser ut, att ni försätter oss i en omöjlig situation, och vad vi behöver, för att ha en rimlig chans att klara vårt uppdrag" skriver de 23.

Den akuta bristen på bostäder i Stockholms län gör det omöjligt att genomföra lagens intentioner, enligt brevskrivarna. Men regeringen, som valt att placera nyanlända efter arbetsmarkandens förutsättning, har inte tagit någon hänsyn till bostadsbristen. Stockholms län ska ta emot 31 procent av alla nyanlända trots att Stockholms län endast utgör 22,5 procent av befolkningen.

Att bygga tillfälliga paviljonger kommer inte att lösa situationen inom den tidsram som krävs. Bostäderna förväntas även bli dyra. Regeringen flyttar nu över problem och kostnader från statens budget ner på kommunnivå. Lagkraven kring bostadsbyggandet gör att ingen lösning finns i närtid. Situationen är helt enkelt inte hållbar.

"Vi har blivit vana vid att anpassa oss till minskade resurser och planeringsförutsättningar, men det finns en gräns för hur mycket vi kan anpassa oss. Den gränsen är nu passerad", skriver de moderata kommunföreträdarna.

I brevet ställs tre krav på regeringen:
1. Bromsa utslussningen av nyanlända från asylboenden till kommunerna.
2. Gör en omedelbar översyn av byggregler för att få ner ledtiderna till två år, från dagens 8-10 år.
3. Ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar för att lösa situationen över tid.

– På Lidingö gör vi allt vi kan för att leva upp till de krav som staten ställer på oss vad gäller bostäder och skolgång och så vidare. Vi som kommun ska självklart inte bryta mot lagen. Lidingö är bra på integrationsarbetet och vi tar det på stort allvar. Därför uppmanar vi regeringen att agera skyndsamt i denna fråga, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Bakgrundsinfo
550 000 personer står i Stockholms bostadskö. Snittiden i kön för att få ett förstahandskontrakt var 8,2 år under 2015.
Stockholms län ska ta emot 6689 nyanlända under 2016, 8781 nyanlända under 2017 och enligt beräkningar cirka 12 250 nyanlända under 2018. Lidingös kommuntal för enbart gruppen nyanlända gällande 2016 är 171 personer och för 2017 sker en ökning till 242 personer. Av landets 290 kommuner uppger 250 att de har bostadsbrist. Bostadsbristen är som störst i de större kommunerna och 94 % av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsbrist.

Dela "Gränsen är passerad"

Kommentarer

Hasse Jakobsson 2016-10-25 15:02

Det finns gränser för allt
Rätt av staden att skriva till regeringen. Vi har redan bostadsbrist. Staten kan inte flytta ut ansvaret utan tillse att det finns en möjlighet att ta ansvaret.
Detta är inte en fråga om pengar, det är en fråga om integration. För att integration ska kunna genomföras måste det finnas praktiska inte bara teoretiska möjligheter. Här saknas praktiska möjligheter - tillgång på bostäder.
Att ändra byggregler för bostäder till nyanlända är det rätt? Är det inte samma krav här som om jag vill bygga till eller om? Nej samma regler för alla i vårt samhälle.

Hasse Jakobsson, oberoende moderat

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google