Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Gymnasieomröstningen: Nu är namnen godkända

fredag 2 november 2012 00:01

Igår meddelade Lidingö stads förvaltningsjurist Per Franzén att “ärende om att hålla folkomröstning ska anses väckt” när det gäller frågan om två gymnasier på ön.

4 367 namnunderskrifter lämnades in av Namninsamlingskommittén till staden den 16 oktober, se Lidingösidan 17 oktober. Nu har “minst 3 364 röstberättigade kommunmedlemmar angivit att de vill folkomrösta i frågan”, skriver Per Franzén i sin skrivelse. För att kunna genomföra en folkomröstning krävs att tio procent av de röstberättigade på ön skrivit under begäran. Antalet röstberättigade vid det senaste valet i september 2010 var 32 951 personer. Eftersom någon ny sammanräkning inte görs mellan valen räcker alltså 3 364 röster.

Nu bereds ärendet så kommunfullmäktiges 51 ledamöter kan ta ställning till om det blir någon rådgivande folkomröstning. Det som krävs för att en omröstning kan hållas är att fler än 17 ledamöter röstar ja. Initiativet faller om minst två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige motsätter sig det. Det betyder att minst 18 ledamöter måste rösta ja.

Centerpartiet med 8 och Lidingöpartiet med 7 mandat, tillsammans 15 mandat, är båda för en omröstning. Men de behöver alltså få stöd från Socialdemokraterna med 5 mandat och/eller Miljöpartiet med 4 mandat. Hur S och MP ställer sig är oklart. Thomas Bengtsson, Miljöpartiets gruppledare, sa den 8 oktober:
– Om vi får ett genomarbetat förslag till en lösning för att behålla två gymnasieskolor kommer vi förstås att överväga hur vi ställer oss.

Om kommunfullmäktige fattar beslut att hålla en folkomröstning, vilket tidigast kan ske i december, kvarstår ett antal praktiska frågor. Senast tre månader före den tänkta valdagen måste staden och valmyndigheten vara överens om dag.

Kommunfullmäktige måste besluta om omröstningsdistrikt, hur frågan ska formuleras, olika röstningsförfaranden och om tidpunkt när röstsammanräkningen ska vara avslutad. Innan kommunfullmäktige fattar dessa beslut krävs beredning i bl.a. valnämnden. Så tidigast till försommaren 2013 kan det hållas folkomröstning.

Dela Gymnasieomröstningen: Nu är namnen godkända

Kommentarer

Christer Mohlin 2012-11-03 01:22

Hej Tore,

Du har en poäng. Men även Centerpartiet vill öka Lidingös befolkning. Dock inte lika mycket/snabbt som den nuvarande politiska majoriteten.

Förslaget att lägga ner Gångsätra gymnasium har två allvarliga brister;

1. Förvaltningen har inte utrett alternativa lösningar. Man snubblar in i en trångbodd lösning där man nu, under ökande press, medger allt fler välkomna elever. Från 930 till 1024 (senast). Men förtätningen ligger då kring + 45-60% vid Hersby. Lokalkostnaden per elev kan härmed sänkas från 14.000 kr/år till kanske under 10.000 kr/år. Glöm dock inte att eleverna får betala ett pris i form av trängsel, storklasser och långa dagar.

2. Analys, dialog, och kommunikation kring Utbildningsnämndens beslut den 20 juni 2012 var under all kritik. Helt ofattbart hur nämnden, med dåvarande ordförande Rune Nordström (fp) som är expert inom just kommunikation, driver fram detta känsliga ärende utan förankring och på snabbast möjliga tid. Dessutom baserad på ekonomiska argument som bara ser till delheten.

Ett alternativt förslag är att utnyttja lokalerna vid Gångsätra fullt ut innan man bygger nya vid Hersby. Spara drygt 20,3 mkr direkt. Samlokalisera med årskurs 7-9. Naturligtvis utan “tvångsförflyttning”. Erbjudandet för elever i högstadiet baseras på att få undervisning av lärare med gymnasiekompetens, att få samverka och umgås med äldre gymnasieelever och inte minst att vara med och bygga en kunskapskultur med fokus på bästa möjliga resultat efter gymnasiet. En gymnasieskola har stor nytta av att känna sina blivande elever.

Hälsningar,

john pedersen 2012-11-02 22:16

Jag kan inte förstå varför man väljer att lägga ner Gångsätra. Lägg ner Hersby så länge det behövs. Jag menar ju det att Gångsätra är ju mer lämpad för skola än Hersby är!
Gångsätra har ju allt som en skola ska hava.
Det finns Simhall, Bollhall med läktare!!! Stor skolgård för student firandet. Ny och fin bollplan.
Och så är det säkert lättare att bygga ut skolan om det skulle behövas. Jag menar att skolan är ju inte lika gammal som Hersby är!

Jag tycker att Lidingö ska hava två Gymnasieskolor på Ön.

Det är ju så kul med rivaliteten mellan dom!!!

Tore Kullgren 2012-11-02 01:14

Märkligt att de partier som vill begränsa Lidingös befolkningsunderlag, vill behålla båda gymnasierna, medan de partier som vill öka befolkningen vill stänga ett gymnasium.

Vore det inte mer logiskt om man valde mellan ett alternativ där befolkningen är konstant medan det bara finns ett gymnasium, och ett annat alternativ där befolkningen ökar medan det finns två gymnasier?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google