Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Halva nya bron finansierad

torsdag 21 juni 2018 00:01

STATEN GER STÖD TILL NYA BRON. Trafikverket ger ett stöd på 343,5 miljoner kronor för byggandet av Lilla Lidingöbron. Lidingö stad, Stockholms stad och Stockholms läns landsting har gemensamt sökt ett anslag för brobygget, som är kostnadsberäknat till 700 miljoner kronor.

Trafikverkets stöd är till för att skapa hållbarare stadsmiljöer. Bidraget kopplas därför till ett antal motprestationer, som bidrar till hållbara transporter eller bostadsbyggande.

- Det är glädjande att staten medfinansierar en så viktig länk mellan Stockholm och Lidingö. De motprestationer som krävs är i huvudsak i linje med de planer vi redan har för Lidingö. Planprogrammet för Högsätra antogs av kommunfullmäktige den 18 juni och vi arbetar kontinuerligt med utbyggnad av gång- och cykelvägar, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M) i ett uttalande.

Nu pågår anbudsprocessen för brobygget och sista anbudsdag är 7 augusti. Den 1 oktober beslutar kommunstyrelsen vem som får uppdraget. Om allt löper enligt plan kan grundläggningen starta hösten 2019, gång- och cykelbanan vara klar sommaren 2021 och spårtrafiken kopplas in hösten 2022. Därefter rivs den gamla Lidingöbron. Beslutet om att ersätta Gamla Lidingöbron togs redan hösten 2012, se Lidingösidan 24 oktober 2012.

Dela Halva nya bron finansierad

Kommentarer

Anders Håkansson 2018-06-21 17:05

Då har Lidingöborna 350miljoner över till att satsa på hyresbostäder i ett allmännyttigt bolag som Lidingöhem var tidigare, Lidingöhem som M+KD+LP sålt och styckat och stjäl kassan med hänvisning till investeringar i nya lilla Lidingöbron?
1,6 miljarder från bostadsförsäljning.
Hur många nya hyresrätter är det till de som söker bostad på Lidingö?
Eller blir det som efter moderaterna sålde Lidingö Energi, ingenting av värde?

Göran Tegnér (L) 2018-06-21 15:21

Det är glädjande för Lidingös skattebetalare att Lilla Lidingöbron nu får 343 miljoner i statligt stöd! Den nya bron får gott om plats för gående, cyklister samt dubbelspår för Lidingöbanan. Detta är en viktig investering för framtiden.

Den nya spårvägsbron ”Lilla Lidingöbron” som kostar runt 700 miljoner kronor kommer nu att finansieras med ca 50 % av staten. Broar för kollektivtrafik finansieras i regel av landstinget, som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Genom ett för Lidingö ogynnsamt avtal med landstinget från 1980-talet har dock Lidingö åtagit sig att bekosta och underhålla en sådan bro.

En stor eloge till stadsdirektör Anna Hadenius som har förhandlat så skickligt att vi nu får 50 % i statsbidrag till den nya spårvägs-, gång- och cykelbron. Bravo till ett strålande jobb!

Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd

Anders Bergstedt 2018-06-21 09:00

Naturligtvis gör det inte ont att få statsbidrag men det visar också att det kommunala självstyret urholkas alltmer av statliga direktiv som leder till galenskaper t.ex. den stoppade snabbcykelbanan längs Norra Kungsvägen.

Det rimliga är nu att man breddar befintliga gång- och cykelbanor som ansluter till bron. Vid den farliga utfarten från Zetterbergstunneln måste cykelbanan dras i höjd med Norra Kungsvägen och infartsparkering Norr om brogrenen måste byggas snarast oavsett om det blir på grässträngen längs lokalgatan eller brobyggnadsområdet !

Lars H Ericsson, ordf i Lidingöpartiet 2018-06-21 01:53

Utomordentligt bra förhandlat av stadens tjänstemän under ledning av stadsdirektör Anna Hadenius! Först kammade de hem 50 % i landstingsbidrag för merkostnaden för att göra bron dubbelspårig, och nu 50 % statsbidrag för totalkostnaden. Kunde inte blivit bättre! Man bugar!

Både landstingsbidraget och statsbidraget sänder också en tydlig signal om att satsningen på att modernisera Lidingöbanan var och är en riktig satsning för framtiden. Nu återstår bara att få fart på bygget av Spårväg city och dess sammankoppling med Lidingöbanan i Ropsten. Den av SL nyligen presenterade trafikutredningen om Norra Djurgårdsstaden visar glädjande nog tydligt att utbyggnad av Spårväg city är den bästa lösningen före både buss och tunnelbana, inte minst rent samhällsekonomiskt!

Per Lilja 2018-06-21 01:00

Oj! Grattis till Lidingö låter det som! Bra jobbat!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google