Väder Lidingö

Lidingö torsdag 21 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Handelskammaren vill att Lidingö får tunnelbana

tisdag 10 oktober 2017 12:40

TILL LIDINGÖ CENTRUM. Stockholms Handelskammare har i en rapport beräknat hur många nya tunnelbanestationer som behövs om det byggs 200 000 nya bostäder i Stockholmsområdet. Stockholms län är en av Europas snabbast växande regioner och en attraktiv plats för företagsetableringar. För att hantera befolkningstillväxten anser man att tunnelbanan måste byggas ut med 22 nya stationer. En av dess borde ligga i Lidingö centrum.

- Utbyggd tunnelbana är bra för miljön, den ekonomiska utvecklingen och de tiotusentals personer som varje dag kommer utnyttja färdmedlet, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Sommaren 2016 samtalade representanter från Lidingö med Sverigeförhandlingen om en möjlig tunnelbaneförbindelse till Lidingö. Men när motkravet från Sverigeförhandlingen blev att Lidingö skulle bygga 8000 nya bostäder fram till 2035, ja då tackade Lidingös politiker nej.

"Konsekvensen om detta bud skulle realiseras så skulle Lidingös invånarantal öka med 40 % eller 20 000 nya invånare fram till 2035 och Lidingös karaktär som en luftig mindre småstad med blandad bebyggelse skulle förändras till en urban stad som domineras av flerfamiljshus" skrev då Anna Rheyneuclaudes Kihlman och slog fast att "det nya justerade budet är orimligt och inte genomförbart på Lidingö". Däremot var staden fortfarande intresserade av Spårväg City.

Handelskammaren är medveten om Lidingös inställning, säger Daniella Waldfogel i en artikel i DN. "Vi har respekt för deras beslut men nu måste vi blicka bortom horisonten. Vi tar inte hänsyn till lokala opinioner eller politiska vindar".

Den som vill läsa lite nutidshistoria kan följa den via Lidingösidans länk till en artikel 20 juli 2016. Därifrån finns länkar till tidigare artiklar.

Dela Handelskammaren vill att Lidingö får tunnelbana

Kommentarer

Patrik A Edgren 2017-10-16 22:11

Stöttar Åke Fredholms inlägg och tankar.
Däremot vänder jag mig emot inlägget från Stockholms Handelskammare, två byggbolag och en Lidingöföretagare. De anser att att det behövs en T-bana till ön och att det, långsiktigt, kommer att behövas mer bebyggelse av olika slag här på ön för att möta innevånarnas behov av attraktiva miljöer. Jag tror att Lidingöborna tvärtom vill behålla den fina Lidingömiljön, som vi har nu. Dessutom anser jag att Stockholms Handelskammares propaganda för att Stockholmsregionen MÅSTE växa är mycket tveksam. Varför skall trafikmiljöerna belastas ännu mer, varför skall bokostnaderna pressas upp ännu mer och varför skall befolkningens arbetsresor bli ännu längre. Det finns många andra stora städer i Mellansverige som gärna välkomnar fler innevånare.

Åke Fredholm 2017-10-16 15:54

Jag studsar en smula när jag läser vad Daniella Waldfogel från Stockholms Handelskammare sagt till DN (förutsatt att hon är korrekt citerad och inte fått in någon rättelse i tidningen).
Att avfärda vad en majoritet av lidingöborna och en stor majoritet av politikerna anser om en 50 %-ig ökning av stadens invånarantal med orden "Vi har respekt för deras beslut men nu måste vi blicka bortom horisonten. Vi tar inte hänsyn till lokala opinioner eller politiska vindar" är både respektlöst och oseriöst.
Åke Fredholm

Peter Lindkvist. 2017-10-11 21:49

Visst låter det bestickande, ett tunnelbanetåg ända hem till mig, på Lidingö, där jag bor. Dock är upplägget behäftat med ett allvarligt fel - jag måste nämligen fortfarande ta mig till T-banehållplatsen. I en praktisk mening (som GW skulle sagt) blir det ingen skillnad om jag tar buss/bil till Ropsten eller till Lidingö Centrum. Utom för handeln möjligen.

På minussidan får man kallt räkna med en annan atmosfär i Lidingö Centrum den dagen storstadens oroshärdar letar sig hit spårledes. Ser inga fördelar och vill inte ha 20000 lägenheter.

Siv Malmgren 2017-10-11 17:08

Handelskammarens vision om utbyggt tunnelbanenät i Stockholm syftar till att skapa fler tvärförbindelser i Stockholmsregionen.
Ett möjligt förverkligande ligger många år framåt i tiden då mycket övrigt avseende tillväxt förhoppningsvis kommer ha hänt i vår stad.
Lidingö är en del av Stockholmsregionen och åtnjuter tillväxtens fördelar på många olika sätt.
Att Lidingö följer med i och bidrar till utvecklingen kan inte vara annat än positivt. Viktigt dock att det sker utifrån de möjligheter och med hänsyn till de kvaliteter som finns här.
Att tillväxt kopplat till tunnelbaneutbyggnad behöver ske inom en kilometers radie från själva stationen är till exempel ett krav som inte passar på Lidingö.
Men bygger vi på redan ianspråktagen mark i redan bebyggda områden i en genomtänkt förtätningsprocess då kan vi ge fler möjlighet att bo kvar på Lidingö och
ge fler möjlighet att flytta hit och att arbeta här. Det kan vi göra utan att vi försämrar de kvaliteter som gör Lidingö attraktivt idag.
Ser vi på Lidingös utvecklingsbehov i ett långsiktigt perspektiv så kommer det behövas mer bebyggelse av olika slag för att möta invånarnas behov av attraktiva livsmiljöer.
Att då – i en framtid - ha tillgång till hela Storstockholms tunnelbanenät på ön kommer att gynna värdetillväxten och livskvaliteten för Lidingö stads framtida invånare på många olika sätt.

Siv Malmgren, John Mattson Fastighets AB
Bo Lindholm, Marginalen Fastigheter AB
Gerre Versteegh, Bonver AB
Medlemmar i Stockholms Handelskammare

Christofer Popoff 2017-10-11 09:58

Håller helt med Henrik Åkermark. Inför mer bussturer under rusningstrafik istället, det blir väsentligt billigare än en ny tunnelbanestation. Vi vill väl inte ha ett Ropsten mitt i Lidingöcentrum? Tänk er vilket buller det kommer att bli...

Anders Odéen 2017-10-10 16:50

Tänk att ingen än idag har tagit till sig den enkla möjligheten att låta Tunnelbanan gå till Centrum, på gamla banvallen där en gång spårvagn nr 20 (till Kyrkviken). Vore troligtvis helt möjligt och kanske inte så kostsamt som de alternativ och eventuella möjligheter som diskuteras. Nu när det blir dubbelspår på Nya Lidingöbron (jag vägrar kalla den "lilla" – ett så extremt fånigt namn).

Henrik Åkermark 2017-10-10 15:21

Tunnelbana bra eller dåligt? Hur Realistiskt?
En dragning av tunnelbana till Lidingö medför både fördelar och nackdelar. Det kan vi nog alla hålla med om. Vilket som överväger beror på den person du pratar med.
Men, det är värt att tänka till och att försöka att vara realistisk.
Ett bygge av banan över bron och med en station under Lidingö Centrum skulle kosta i spannet 3,5 - 4 miljarder kronor - för 1250 meter spår och en station!
Finns inte en chans att de pengarna skulle satsas på Lidingö utan en mycket kännbar motprestation.
Den motprestationen innebär att det krävs att vi bygger för 20 000 nya innevånare. Och om informationen har varit riktig inom en ganska snäv radie räknat från den tänkta tunnelbanestationen.
Den cirkel som bildas om man "snurrar radien" 360 grader räknat från den tänkta stationen kommer dessutom att till stor del gå ut över vatten. Alltså återstår en halvcirkel att fylla med lägenheter för 20 000 personer.
Vi vet hur många lägenhet som planeras att finnas i 22-våningshuset i Dahlénum.
Lägg på 5-10 våningar till och rada upp, skall vi anta, minst 100 av dessa hus i Centrum-Torsvik-ev.Herserud.
(Blir högst sannolikt fler än 100 eftersom befintliga hus måste rivas för att få plats med de som är över 30 våningar)
Känns det realistiskt?? Känns det lockande!?
Knappast, de flesta vill nog slå vakt om Lidingös särart och se en utveckling parad med en försiktig och förnuftig utveckling.
Spårväg City kan fungera bra men det här går alltså inte ihop.

Pia Wieck (LP) 2017-10-10 13:37

Lidingö är redan Sveriges femte folktätaste kommun och vi har inte så många hårdytor längre att bygga på, inte heller skog som inte är värdefull. Ny bebyggelse måste därför ske genom förtätning som riskerar att ta bostadsnära grönytor i anspråk, eller så måste man börja nagga i kanterna på våra naturreservat. Lidingöpartiet värnar om båda dessa grönområden och det tror vi Lidingöborna också gör. Istället för tunnelbana vill vi satsa på spårvagn. Det är ett effektivt sätt att nå många Lidingöbor, istället för en tunnelbana som endast skulle ha en eller ett par stationer på Lidingö.

Det är "intressant" att Handelskammaren inte nämner något om hur och varför Stockholm växer - ungefär som att det vore ett eget väsen som inte går att styra politiskt. Det finns analyser som visar att nästan hela tillväxten av befolkningen i arbetsför ålder utgörs av utrikes födda, varav många med låg utbildning och låga inkomster, eller inga alls. Utöver det nyfödda. Bostadsbyggandet har skett och sker främst p.g.a. ett behov, men långt ifrån en "betalande efterfrågan". Frågan är om detta håller i ett längre perspektiv.

Marja Leander-Engström 2017-10-10 13:03

Absolut tunnelbana till Lidingö eftersom
hotet om dyrare trängselskatt samt även
införandet av skatt österut. Detta skulle
återigen stänga in oss på Lidingö utan
fri lejd någonstans även om vi inte ska
till stan.
Anledningen till dyrare trängselskatt
är att tunnelbanan till bl.a Nacka - som
redan har betydligt bättre förbindelser än
Lidingö - skulle skulle bekostas med denna
skatt. Med t-bana får vi i.a.f del av kakan!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google