Väder Lidingö

Lidingö torsdag 21 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Höjd trängselskatt kommer användas fel

torsdag 5 oktober 2017 07:13

ÖSTLIG FÖRBINDELSE VIKTIGAST. Kommunstyrelsens arbetsutskott på Lidingö har fått yttra sig över finansdepartementets lagförslag om ändrad trängselskatt i Stockholm. Dels vill staten ta ut trängselskatt en halvtimme tidigare än nu, alltså från 06.00, dels vill man höja avgiftsnivån till 135 kronor per dag. Dessutom vill man öka antalet dagar som skatt ska betalas. Tanken är att detta ska minska trängseln, öka framkomligheten och vara en "långsiktig hållbar lösning på Stockholmsområdets trafikproblem".

Men Lidingö stad är i sitt svar inte särskilt imponerad av förslaget. 60 procent av lidingöbornas arbetspendling går till Stockholms innerstad. Därför är det viktigt att hitta lösningar som fungerar för alla trafikslag, alltså inte bara bilar. Lidingö kommer bygga en ny bro, Lilla Lidingöbron, som är till stor nytta för hela regionen. På bron blir det både gång-, cykel- och spårvägstrafik och under bron blir det båtpendling. Allt detta innebär en överflyttning till transportslag som minskar trängseln i hela Stockholmsregionen. Men, frågar sig arbetsutskottet, kommer Lidingö att få ta del av de ökade intäkterna som detta ger? Nej, inte alls, är svaret.

Att knyta ihop Lidingöbanan med Spårväg city i Ropsten skulle också bidra till minskad trängsel och lägre utsläpp. Då kan den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kollektivtrafikförsörjas på ett gynnsamt sätt ur både miljö- och trängselhänseende. "Därför borde genomförandet av det avtal som redan finns om att knyta ihop spårvagnstrafiken i Ropsten prioriteras och färdigställas".

Lidingö stad ifrågasätter vidare om trängselsituationen i Stockholms innerstad är av sådan art att det motiverar att debitera trängselskatt redan från klockan 06.00. Om denna strategi fortsätter kan det innebära att trängselskatt kommer debiteras året om, dygnets alla timmar, skriver Lidingö i sitt svar.

Finansdepartementets förslag på lagändring om trängselskatt, bygger på de tankar som regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen presenterade i augusti 2017. De ökade intäkterna ska nämligen finansiera investeringarna som Sverigeförhandlingen slöt avtal om med Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Solna stad, Stockholm stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun. Detta är orimligt anser Lidingö stad.

Det som däremot är angeläget är att planeringen av den s.k. Östliga förbindelsen fortsätter, alltså en sammankoppling mellan Nacka och Stockholm. En sådan förbindelse skulle minska både privat- och nyttotrafikens belastning vad gäller miljö och trängsel, framför allt i innerstaden. Om trängselskatteintäkterna används som finansiering för denna förbindelse får både lidingöbor och övriga invånare i hela regionen del av skatteintäkterna. "Därmed skapas en större legitimitet och acceptans för höjningen av trängselskatten", skriver staden.

Dela Höjd trängselskatt kommer användas fel

Kommentarer

Mikael Olofsson 2017-10-09 14:49

Tillägg: Även politikerna i Riksdagen bör drabbas av sin trängselskatt. Idag slipper de betala den eftersom deras hem räknas som arbetsplats.

Mikael Olofsson 2017-10-09 14:47

Då tycker jag att Lidingö ska kräva att man inte SKAPAR trängsel som man nu gör på t ex Lidingövägen. Där bygger man nu Autonbahncykelbana och går från 2 körfält i vardera riktningen till 1.

När Norra Länken stängs av pga olycka eller underhåll är det vår enda väg in/ut i stort sett.

Redan nu, innan man är klara med byggnationen och Norra Länken är öppen, är nu köerna tillbaka på Lidingövägen mellan Erik Dahlbergsgatan och Tegeluddsvägen.

Helena Bargholtz 2017-10-07 21:19

Syftet med höjd trängselskatt håller inte. Man vill både minska trafiken och få in mer intäkter. Hur ska det gå till? Antingen får staten färre att köra bil genom höjda avgifter. Då minskar visserligen trafiken men intäkterna ökar inte. Eller så fortsätter bilisterna att köra som nu trots ökade avgifter. Då får man visserligen ökade intäkter men inte minskad trafik.

Björn Hellerstedt 2017-10-06 06:51

Bättre miljö för att man betalar mer?
Totala miljöeffekterna går inte att visa. Så är det bara.

Det är en till skatt och inget annat. Om alla börjar cykla till jobbet behöver vi en cykelskatt osv. Betala betala...

Aron Franzen 2017-10-05 11:09

Kassako är den rätta benämningen som redan skrivet. Vanliga löntagare som ska till jobbet får ta smällen, det finns många på ön som inte kan ta sig till/från arbetet med cykel eller lokaltrafik. OM man ändå fick någonting för pengarna.. vore önskvärt om dessa faktiskt gick till trafikövervakning och underhåll. Inte nog med att man behöver åka bil, betala trängselskatt man ska dessutom göra det med livet som insats då det är fritt fram att bete sig som man vill i trafiken, inte minst i tunnlarna. Synliga poliser och övervakning önskas även här som på så många andra områden i samhället.

Anders Odéen 2017-10-05 09:38

Den största skandalen är väl ändå att vi ska behöva betala trängselskatt när vi lämnar eller hämtar vid Ropsten. Det kan kosta upp till 70:-! Varför har inte våra politiker med kraft kunnat påverka detta högst odemokratiska faktum?

Birgitta Olsen 2017-10-05 08:06

Billtullarna är en kassako och har inget med trängsel eller miljön att göra. Jag kör ofta till Alba Nova och vill ofta därefter köra till Öregrundsgatans outlet. Antingen kör jag tillbaka, snabbt o miljömässigt, genom tunneln och betalar 70 spänn till. Eller så tar jag gratisvägen Valhallavägen som ofta tar en halvtimme pga av alla vägarbetsköer iochmed att det nu bara finns en bilfil. Stockholm kom på att nu när trafiken minskar på Valhallavägen o Lidingövägen tack vare Norra länken så tar vi bort två filer och gör en nu onödig bussfil och en cykelbana så trängseln och avgasmängden kvarstår.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google