Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Implenia Sverige AB får bygga nya bron

måndag 1 oktober 2018 20:26

LILLA LIDINGÖBRON. Uppdaterad. Vid kvällens möte med Lidingös kommunstyrelse beslutade en enig styrelse att tilldela Implenia Sverige AB byggandet av Lilla Lidingöbron, för 539 miljoner kronor.

- Vi är mycket nöjda över att vi nu kan gå vidare med detta projekt, som är av så stor betydelse för såväl lidingöborna som tillresande. Lilla Lidingöbron kommer möte ett växande behov av god kollektivtrafik och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter för lång tid framöver, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande till Lidingösidan. Det är också förstås mycket bra att anbudssumman var betydligt lägre än det budgeterade på drygt 700 mkr.

- Det är särskilt kul är att kommunstyrelsen var enig i sitt beslut. Det är viktigt och bra att denna typ av strategiska investeringar för Lidingö nås med bred enighet, säger Daniel Källenfors.

Det hjälpte alltså inte att det i slutskedet av beslutsprocessen kom ett förslag om att behålla Gamla Lidingöbron för att där bygga en park och bostäder. Företaget Urban Nouveau presenterade ett förslag om att dels behålla bron, dels dra Lidingöbanans två spår under Lidingöbron, se Lidingösidans artiklar 27 september,
29 september och 30 september.

Nästan alla som kommenterat de tre artiklarna, både på Lidingösidan och på Facebook har prisat förslaget som spännande och nyskapande.

- o - o- o -

Den som vill ha lite bakgrund till frågan om Gamla Lidingöbrons vara eller inte vara kan hitta mer på Lidingösidan den 10 september 2012, på denna länk.

- o - o- o -

Den 21 oktober 2012 hade Lidingösidan en artikel med rubriken "M+FP+KD: Vi vill ha ny bro":
I torsdags kväll bestämde sig Lidingös politiska majoritet, M + FP + KD, att förorda byggandet av en ny tågbro istället för att renovera den befintliga.

Lidingös politiska partier fick under torsdagskvällen lyssna till olika experter som beskrev de alternativ som finns när det gäller Gamla Lidingöbron.

Lidingösidan skrev om brofrågan den 3 oktober. Under torsdagskvällen hölls också ett offentligt möte för allmänheten. Lidingösidan kommer att redovisa de synpunkter som den engagerade publiken lämnade.

Den politiska majoriteten på Lidingö anser att fördelarna med en ny bro överväger. En renovering av den gamla bron räcker bara i 25 år. Sedan måste den göras igen. En ny bro får också en bredare gång- och cykelbana, 3,5 meter idag blir 6 meter år 2020. Vidare behöver man inte göra en ny bro öppningsbar. Dras sedan Lidingöbanan genom Lidingö centrum blir anslutningen enklare och billigare med en ny bro.

Den politiska oppositionen arbetar med frågan, som tas upp i kommunstyrelsen den 24 oktober. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut den 26-27 november i samband med budgetmötet.

– Vi har ännu inte sett beslutshandlingen mer än det som redovisats på power point-bilder, svarar Kent Ivarsson, Centerpartiet, på Lidingösidans fråga om partiet bestämt sig för vilket alternativ som är bäst. Vi vill granska beslutshandlingen först, det är ett stort beslut vi ska fatta. Vi förutsätter det är ett inriktningsbeslut.

– Lidingöpartiet stödjer majoritetens förslag, d.v.s. att det är mest fördelaktigt för Lidingö stad, både ekonomiskt och driftmässigt, är att bygga en ny bro, enligt det förslag som presenterats, svarar partiets ordförande Lars H Ericsson, på Lidingösidans fråga.

- o - o- o -

Artikel 24 oktober 2012 "Nämndbeslut: Ny bro":

Igår kväll beslutade tekniska nämnden på Lidingö att man vill ha en ny bro till år 2020. Alla partier var eniga om beslutet. Centerpartiet och Socialdemokraterna lämnade in särskilda yttranden.

Beslutsmeningen lyder: Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att broförbindelse för spår-, gång- och cykeltrafik mellan Lidingö och Stockholm ska genomföras enligt alternativ “Ny bro 2020”.

- o - o- o -

Artikel 24 oktober 2012 "Kommunstyrelsen: Ny bro"
Vid kvällens möte i Lidingös kommunstyrelse beslutade man rekommendera fullmäktige att besluta bygga en ny tågbro mellan Ropsten och Torsvik. Bron ska vara klar 2020. Fullmäktiges beslut tas på budgetmötet den 26-27 november.

Dela Implenia Sverige AB får bygga nya bron

Kommentarer

Gunilla Olsson 2018-10-07 16:24

Min kommentar här ovanför har hamnat fel. Den ide’ som jag tycker är underbar är naturligtvis Urban Noveus förslag om att bevara gamla Lidingöbron och göra den till ett grönt gångstråk. Det skulle vara en tragedi om inte det genomförs.

Gunilla Olsson 2018-10-03 12:31

Vilken underbar idé! Nu när Stockholm med omnejd bebyggs så mycket och grönområden försviner så behövs alla små oaser.

Anders Bergstedt 2018-10-02 20:50

Jag trodde ingen skulle bygga nytt och riva den gamla för 700 miljoner. Nu lovar Implenia att göra detta för 539 miljoner ! Hur är detta möjligt då jag sett siffror på att bara rivningen kostar mer än 100 miljoner ! Trafikverket har ju lovat bidrag på 340 miljoner. Att projektet skulle kosta Lidingö bara 200 miljoner är för mej fullständigt orimligt. Det måste finnas många hakar i detta.

Nästan inga projekt i Stockholmsområdet blir billigare än utlovat och tjänstemän och politiker tvår sina händer.
För en vanlig människa är siffrorna och kostnaderna obegripliga och svåra att relatera. I dag får vi veta att i ett tomt bergrum i Hjorthagen skall man bygga ett stort parkeringshus för 680 miljoner. Den uppskattade kostnaden för en T-banebro var 4 miljarder !

Jag skulle bli förvånad om ingen överklagar upphandlingen. Nu har man röjt undan på planen norr om brogrenen där man skall ha upplag. Med en dåres envishet har jag kämpat för en INFARTSPARKERING där. Om bygget kommer igång kommer det att ta tre år och jag kan tänka mej att under tiden använda grässträngen ovanför lokalgatan, mitt emot infarten, som tillfällig infartsparkering.

Karin Wallgren 2018-10-02 06:04

En enig kommunstyrelse har äntligen valt brobyggare av Lidingö Lidingöbron. Lycka till!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google