Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Ingen bussdepå i Stockby

måndag 4 juni 2012 16:52

I dag meddelades överraskande att den planerade bussdepån i Stockby industriområde inte kommer att byggas. Depån var tänkt för de drygt 40 bussar som nu står uppställda vid AGA-området och som behöver flyttas i samband med Lidingöbanans renovering då spåren flyttas närmare Södra Kungsvägen och en ny stor spårvagnshall byggs.

– Det är SL som inte har behov av bussdepån längre, säger kommunalrådet Paul Lindquist (M) och det är också de som tagit kontakt med oss. SL kommer istället att låta Lidingöbussarna stå i en depå i Frihamnen dit också biogasledningen sedan tidigare är dragen.

– Strikt ekonomiska skäl gör att SL inte vill fullfölja affären. I den budget som Landstinget tar om en vecka finns besparingskrav på en miljard kronor. SL har köpt ett stort markområde i Tomteboda där man ska ha de flesta av sina innerstadsbussar. Lidingöbussarna får därmed plats i Frihamnsdepån.

– SL skulle ha tagit över Stockbyområdet i fredags, så beslutet som är taget att inte fullfölja köpet av depåområdet måste godkännas i efterhand av Lidingös kommunstyrelse senast den 30 september, säger Paul Lindquist.

– Det är inte i första hand de omkringboendes synpunkter som påverkat beslutet utan det är ekonomiska realiteter för SL. Och vad Centerpartiet har tyckt om depåns förläggning är fullständigt egalt i detta sammanhang.

Kan man säga att det här är en prestigeförlust för den politiska majoriteten?
– Vi har inte backat från någonting. Det är SL som sagt att de inte behöver depån. Hade jag varit lika fräck som Kent Ivarsson då hade jag tagit år mig äran av att ha stoppat depåbygget, men jag har inte backat och jag tänker inte ta äran av att depåbeslutet blivit ändrat. Det är SL som fattat beslutet, säger Paul Lindquist.

Vad kommer att hända med Stockbydepåns område?
– Hela fastigheten kommer att tomställas vilket skapar en handlingsfrihet för staden. De som har hyresavtal kommer att flytta vartefter kontrakten går ut. Vi kan hyra ut området, vi kan sälja det till någon annan, så det blir ingen dålig affär för skattebetalarna. SL kommer att fullfölja sitt åtaganade vad gäller företaget Water Jets flyttning. De som får en kostnad är SL för just Water Jets flyttning. Men man kan säga att alla vinner i långa loppet, säger Paul Lindquist.

– Jag hoppas att det är opinionen från de boende i olika villaägarföreningar, från skolor, från ridhuset, från övriga föreningar som varit så stark mot beslutet att förlägga depån till Stockby som fällt avgörandet, säger oppositionsrådet Kent Ivarsson, Centerpartiet, i en kommentar. Vi tror att pressen helt enkelt blev för hård mot beslutet.

– Det vi kommer att begära i kväll på kommunstyrelsens möte är en fullständig reovisning av vad detta har kostat. Summan 17,6 miljoner är anslagna till flytten av de 40-tal företag som finns i Stockbydepån. Under åren har flyttbeskedet från 2010 skapat mycket oro för företagen vilket naturligtvis inte är bra, säger Kent Ivarsson.

– Det har varit tufft att som ensamt parti stå emot den uppfattning som alla andra partier haft om depåns framtid. Men vi har känt ett otroligt stöd från både villaägarföreningar, Kottlasjöns vänner, från motessoriskolan i närheten och från dem som är i ridhuset, säger Kent Ivarsson.

– Grunden är att vi ska hushålla med skattebetalarnas pengar, säger SL:s VD Anders Lindström till Lidingösidan. Därför har vi fattat beslutet att inte fullfölja köpet. Visst har den lokala opinionen spelat en roll, men det är den ekonomiska frågan som varit avgörande. Vi och Lidingö är helt överens.

Paul Lindquist – vilka fler frågor kan framöver komma att ändras?
– Den stora risken med Lidingöbanan är att de “rödgröna” i landstinget skjuter upp beslutet om en sammankoppling med Spårväg City till år 2025. Då kommer det även bli svårt för Norra Djurgårdsstadens invånare med kommunikationerna.

Dela Ingen bussdepå i Stockby

Kommentarer

Jan Öhrman 2012-06-06 10:58

Att Bussdepå inte kommer till Stockby är glädjande för alla Lidingöbor. Gladast borde dock Paul Lindkvist vara. 
Situationen blev ohållbar för SL. Att driva fram beslut om miljöfarlig verksamhet utan att först ha tagit reda på hur verksamheten kommer att påverka omgivningen är ett allvarligt tjänstefel. 
Felaktiga och dåligt underbyggda beslut har nu kostat Lidingös skattebetalare och även SL åtskilliga onödiga miljoner.
Galenskapen borde ha stoppats av kommunledningen, men istället lät man SL dra sig ur. 
Vi förstår att godkännandet av bussdepåns lokalisering till slut blev en stor belastning för Lidingö Stads politiska ledning. 
Det kunde ha kostat mycket mer, eftersom man inte velat erkänna att besluten haft allvarliga brister. Argumenten mot bussdepåns lokalisering och beslutsfattandet är överväldigande och därmed är det tämligen säkert att bussdepån inte skulle bli av inom rimlig tid.
Det är skönt att SL slutligen lagt locket på.
Var glad Paul . .
Det blir nu intressant att se vilket ansvar Lidingö Stad tar för miljön vad det gäller återvinningscentralen.
SL’s bekostade utredning om hur fridlysta groddjur påverkas av planerad ny verksamhet i området säger att även denna lokalisering är i strid med lagen.

lennart 2012-06-05 13:04

Paul,

Tack för snabbt svar och för förtydligande. Det glädjer mig att höra.

Lennart

Paul Lindquist 2012-06-05 12:28

Lennart!

Självklart har jag välkomnat beslutet. Det framgår bl a av:

- Min blogg
http://paullindquist.blogspot.se/2012/06/ingen-ny-bussdepa-i-stockby-pa-lidingo.html

- Lidingömoderaternas hemsida http://moderaterna.net/lidingo/2012/06/04/ingen-bussdepa-i-stockby-industriomrade/

- Lidingö stads pressmeddelande http://www.lidingo.se/jagar/journalist/pressmeddelanden.4.679b7d521231540fb6880002915.html?nd_ukey=4cb31ed5a2de1f6d4e3ad824e26d8c4d&nd_view=view_pressrelease&nd_id=768543

Lennart 2012-06-05 08:16

Som lidingöbo tycker jag att det är skönt att vi slipper en bussdepå på ön – detta är bra för miljön i stort och speciellt kring det naturnära Stockby.

Jag förvånas dock av att Paul Lindquist inte välkomnar beslutet, oavsett om det går emot hans tidigare inställning. Detta visar igen hans generella inställning till miljö och kultur – det är inte viktigt. Viktigare är prestige och exploatering. Alla lidingöbor borde välkomna detta beslut – inklusive Paul Lindquist!

Paul Lindquist 2012-06-04 23:31

Christer!

Artikeln är något otydlig på ett par punkter, så jag förstår att du ställer frågorna. Låt mig försöka besvara dem efter bästa förmåga:

1) Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag i landstinget föreslagit att Spårväg City ska skjutas på till tidigast 2025. Jag svarade därför Jan Sjöberg att den största risken är att de “rödgröna” vinner nästa val därför då är det en stor risk att Spårväg City försenas eller inte blir av. men självfallet är det min förhoppning att så inte blir fallet och så länge Alliansen styr planerar vi utifrån de beslut som är tagna.

2) SL har fått möjlighet att förvärva en fastighet i Tomteboda vilket ger de möjlighet att omplanera antalet depåer. Som en del i detta “pussel” behöver de inte använda Stockby. Det är givetvis bra att SL tänker ekonomiskt och använder sina resurser på bästa möjliga sätt.

3) Det var inte så jag menade, utan jag svarade på Jan Sjöbergs fråga/påstående att “SL hade lyssnat på de boende och Centern” Mitt svar då var att för SL:s del var det nog egalt vad C på Lidingö ansåg utan att det handlade om en strikt ekonomisk bedömning.

Christer Mohlin 2012-06-04 21:02

Om Spårväg City försenas till år 2025 så kommer Lidingö att ha en alldeles enorm Spårvagnsdepå vid AGA alldeles i onödan. -> Varför så bråttom med detta projekt, Paul Lindquist?

Sedan kan man ju fundera över varför SL tidigare gått på en dyrare lösning med bussdepå i Stockby, för det är ju konsekvensen av att de nu avstår av “Strikt ekonomiska skäl”.

Sist undrar jag varför det är så viktigt för vår ledande politiker att känsliga processer INTE skall påverkas av vare sig “omkringboende” eller av valda företrädare för Lidingös näst största parti (Centerpartiet). Inte precis fräckt,,, men kanske lite arrogant?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google