Väder Lidingö

Lidingö måndag 13 juli 2020 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Interpellation om var Lidingös nya ÅVC kan ligga

fredag 17 augusti 2012 00:01

När SL plötsligt meddelade att man inte tänkte bygga sin bussdepå i Stockbyförrådet blev en stor industriyta ledig på Lidingö, se Lidingösidan 4 juni. Vid kommunfullmäktiges junimöte lämnade Mårten Dahlberg (S) en interpellation med frågan om inte den planerade återvinningscentralen kunde placeras på den lediga ytan. Lidingösidan uppmanade läsarna att komma med förslag vad området kunde användas till, och förslag kom, se Lidingösidan 18 juni. Även SÖRAB har i ett brev till staden sagt att området kan vara intressant för deras ÅVC, se Lidingösidan 31 juli.

På kommunfullmäktiges möte nästa måndag, den 27 augusti, ska kommunalrådet Paul Lindquist (M) besvara Mårtens Dahlbergs interpellation. I det på förhand utskickade svaret kan man bl.a. läsa:

“Jag anser att det är viktigt att få en ny återvinningscentral på plats så fort som möjligt. Den befintliga återvinningscentralen är undermålig och erbjuder inte lidingöborna den service som de bör ha.
…..
Det är idag för tidigt att säga om det är lämpligt att förlägga den nya återvinningscentralen inom fastigheten Förrådet 5 (= det tomma Stockbyförrådet, Lidingösidans anm.) eller att lösa de frågor som finns beträffande den för ändamålet planlagda marken (= det fastighet som gränsar till Förrådet 5 och som är avsedd för ny ÅVC, Lidingösidans anm.).”

Dela Interpellation om var Lidingös nya ÅVC kan ligga

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google