Väder Lidingö

Lidingö fredag 28 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

KD: Ett steg närmare Spårväg City

söndag 20 augusti 2017 11:12

Kristdemokraterna välkomnar beskedet om dubbelspår på blivande "Lilla Lidingöbron". Men för att säkerställa att investeringen i spårvagnshallarna på Lidingö inte gjorts i onödan, måste sammankoppling ske mellan Lidingöbanan och Spårväg City. KD vill arbeta för god kollektivtrafik och att skattebetalarnas investeringar används effektivt, skriver Karl Henriksson (KD) och Carl-Johan Schiller (KD).

Kristdemokraterna välkomnar att Stockholms läns landsting och Lidingö stad nu har kommit överens om att bygga dubbelspår på den nya lilla Lidingöbron. Sedan Lidingöbanan renoverades har resandet ökat i snabb takt. Dubbelspåret på bron samt de nya vagnar som landstinget ska köpa kommer att minska trängseln och öka kapaciteten för Lidingöborna. Det behövs för att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig.

Frågan om dubbelspår är dock viktig av flera skäl. Att koppla samman Lidingöbanan med Spårväg City har diskuterats under många år. Vi kristdemokrater har länge hävdat att spårvagnen behövs för att avlasta tunnelbanan när bådeLidingö och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm växer.

Landstinget arbetar för närvarande med att slutföra en investering i spårvagnhallar på Lidingö. Denna depå har dimensionerats för att ta hand om alla de spårvagnar som trafikerar Lidingöbanan och Spårväg City. Alltså måste en sammankoppling ske mellan dessa två banor för att säkerställa att investeringen i spårvagnshallarna på Lidingö inte ska vara i onödan. Vi kristdemokrater kommer att driva på för att vi tar nästa steg i kollektivtrafiken på Lidingö, nämligen att koppla samman Lidingöbanan med Spårväg City.

Vi kommer att arbeta för en god kollektivtrafik och för att skattebetalarnas investeringar används effektivt. Det är nödvändigt i ett växande Stockholm.

Karl Henriksson (KD)
Ledamot, trafiknämnden SLL

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd, Lidingö

Dela KD: Ett steg närmare Spårväg City

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-09-03 22:48

Lars Hedberg

CLV arbetar för att Lidingö utvecklas med bra kommunikationer och ett levande Lidingö C. För att nya centrum. ska bli en naturlig mötesplats för alla Lidingöbor, krävs att detta är lätt att nå, även från södra ön. Lidingöbanan genom Lidingö C innebär att södra ön får en direktförbindelse med Lidingö C. Från Lidingö C kan man dessutom med Spårväg City nå Stockholm City utan att byta i Ropsten. Det skapas dessutom en bra tvärförbindelse mellan norra och södra Lidingö genom möjlighet till byte mellan bussarna i centrum och Lidingöbanan.

Var kommer ditt bevis ifrån? En hög bro mot Lidingö kan luta 2% eller 1m höjdskillnad på 50 m. 2 % lutning är acceptabel standard för cyklister enligt Lidingö Stads utredningar. Bron blir inte högre än bilbron och ansluter till Lidingö bredvid denna vid Torsvik.

Den låga bron som majoriteten föreslår, innebär att cyklisterna på bron först ska cykla uppför med 1.4 % lutning sedan nedför med samma lutning och sedan från en låg nivå upp för de oundvikliga backarna mot centrala och södra Lidingö vid Torsvik resp. Baggeby med 6-7 % lutning. För de flesta cyklister är en svag jämn lutning med 2 % på bron gynnsammare, då man slipper backarna och dessutom kommer direkt in till Torsvik och Lidingö nya centrum. Den regionala cykelvägen från Stockholm leder in till Lidingö centrum istället för att hamna under broarna.

Förbättrad kollektivtrafik ger värdeökning för bostäder på Lidingö, i detta fall främst utmed Lidingöbanan, men även för andra delar av Lidingö, som får förbättrad tillgänglighet genom omdragningen av Lidingöbanan och Spårväg City. Planerade och nya bostäder utmed Lidingöbanan i Larsberg, Dalenum, Högsätra mm. ger nytt trafikunderlag för en tätare trafik med Lidingöbanan.

Hans Lefvert

Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Lars Hedberg 2017-08-27 00:05

Det är lite synd att vissa fortfarande tror att det enbart är en omdragning av södra Lidingöbanan via centrum som är den enda lösningen. Det är bevisat att en hög bro, som medger den typen av omdragning, kommer få en stigning på 3 grader och topp ut på runt 25 meter - det är varesig praktiskt för gång/cykel eller snyggt.

En mera korrekt lösning är att återuppväcka den NORRA dragningen av Lidingöbanan. Det är tydligen lätt att glömma att den funnits, att den skulle effektivt avlasta en stor del av behoven av bussar och framförallt mycket av det utrymme som skulle krävas redan finns t.ex. utefter Norra Kungsvägen och sedan in till Centrum. Norra Lidingöbanan gick exakt där en gång i tiden - och med nya tvåspåriga bron så kommer Norra Lidingöbanan att bli perfekt. Och framförallt blir det en helt logisk och snygg lösning för ytterligare infartsparkering med enkelt byte till Lidingöbanan vid Islingeviken (flera teoretiska platser möjlig).

Just kombinationen som Norra Lidingöbanan erbjuder med både dragning via Centrum, Lidingövallen och sedan antingen Rudboda med mera och/eller (finns inget som hindrar kombinationen) Näset.

Om man skall se detta från ett rent miljöperspektiv - vilket man verkligen borde göra - så är detta det enda vettiga sättet att avlasta vägarna till förmån för spårväg. Omdragningen av Södra Lidingöbanan kommer inte ge ett enda dugg mera, förutom att vissa villor kommer få en värdeökning - det är väl den som CLV är intresserad av antar jag,

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2017-08-26 17:54

Det är bara att gratulera Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius till mycket väl genomförda förhandlingar med landstinget! Anna har under hela förhandlingen haft fullt stöd och bra dialog med oss partier i majoriteten, M, LP och KD.

Jag håller med KD om att nästa steg, fullbordande av Spårväg city till Ropsten, kommer att kröna detta utmärkta projekt. För att det ska bli så krävs dock fortsatt borgerlig majoritet i landstinget. Man kan alltid önska sig mer med en gång, som Hans Lefvert. Men ibland måste man ta steg för steg. Det gör vi nu!

Hans Lefvert 2017-08-23 11:51

Det är positivt att det nu blir dubbelspår på Lilla Lidingöbron och att KD arbetar för en god kollektivtrafik och att skattebetalarnas pengar används effektivt. Tyvärr har verkar detta inte ha prioriterats av Lidingö Stad vid förhandlingen med Landstinget. Den för Lidingö viktigaste länken i utbyggnaden av kollektivtrafiken, omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö C finns inte med i uppgörelsen.

Det är när Lidingö C byggs ut som Lidingöbanan behövs i centrum, inte om 20 år. Den låga bron mot Lidingö, som Lidingö Stad planerar att bygga, innebär dessutom upp till 50 % högre kostnader och en sämre trafiklösning för både tågtrafikanter och flertalet cyklister mot centrala och södra Lidingö. Avvakta med brobygget tills beslut om Spårväg City finns på plats. Utvärdera sedan hur bron ska utformas mot Lidingö. Senaste utvecklingen av frågan om framtida höjningar av havsnivån talar dessutom emot en låg bro som kan komma att ytterligare begränsa sjötrafiken i framtiden. Bron ska ju stå i 120 år!

Tala om för Lidingöborna hur Lidingö C ska bli tillgängligt med kollektivtrafiken även från södra ön och hur Lidingö bäst kan tillvarata nya resmöjligheter med Spårväg City för att få mest nytta av investerade skattemedel.

Hans Lefvert
Ordförande Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google