Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 januari 2020 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

KD: Integrationen av nyanlända den stora utmaningen

onsdag 11 april 2018 12:23

Vi är positiva till att Lidingö tar sitt ansvar och medverkar i omhändertagandet av nyanlända. Men för att kunna fullfölja integrationsinsatserna på ett tillfredsställande sätt krävs att kvoten under 2018 reduceras. Därigenom kan Lidingö undvika att göra de misstag som skapat utanförskapsområden i andra kommuner. Det skriver de fyra kristdemokraterna Carl-Johan Schiller, Bo Brismar, Christina Rosenquist och Axel Göthberg.

Under mandatperioden 2014-2018 har Sverige tagit emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Då flyktingmottagandet resulterade i stora problem med migration och integration tvingades de ”etablerade partierna” till en mer restriktiv migrationspolitik. Utan att närmare analysera konsekvenserna hastade regeringen fram en lagstiftning – den så kallade bosättningslagen – som tvingar kommunerna att ta emot ett visst antal nyanlända. Det har resulterat i att kommuner som Lidingö med en överhettad bostadsmarknad fått svårt att klara boendet för de nyanlända.

Vår kommun har mångdubblat sitt flyktingmottagande på bara några få år. Det har ställt stora krav på Lidingö stad i många avseenden. Förutom den uppenbara problematiken att hitta bostad åt alla nyanlända ska vi kunna erbjuda äkta integration med målet att de nyanlända ska bli självförsörjande. Detta förutsätter förutom bostad möjlighet till undervisning och arbetspraktik.

Genom ett mycket ambitiöst omhändertagandeprogram utarbetat i samverkan mellan kommunen, näringslivet och frivilligorganisationerna har Lidingö med stor ansträngning klarat den tilldelade kvoten nyanlända 2017 uppgående till 144 hushåll.

Vi Kristdemokrater vill nu se en mer genomtänkt och långsiktig planering och vill lyfta frågan om förutsättningarna för ett bra mottagande här på Lidingö. Hur stora volymer klarar Lidingö utan att överbelasta befintliga resurser med sänkt kvalitet i omhändertagande och integrationsarbete som följd?

Vi är positiva till att Lidingö tar sitt ansvar och medverkar i omhändertagandet av nyanlända. För att kunna fullfölja integrationsinsatserna för de redan nyanlända på ett tillfredsställande sätt krävs dock att kvoten för ytterligare mottagande 2018 reduceras till högst 75 hushåll.

Samtidigt som volymen begränsas vill vi öka insatserna under de första två åren då de som kommer till Sverige befinner sig i den så kallade etableringsfasen. Lidingö stad bör teckna integrationsavtal med samtliga nyanlända. I avtalen ska såväl kommunens som individens åtagande tydliggöras.

Genom dessa åtgärder tror vi Kristdemokrater att Lidingö kan undvika att göra de misstag som skapat utanförskapsområden i andra kommuner.

Carl-Johan Schiller (KD)
Bo Brismar (KD)
Christina Rosenquist (KD)
Axel Göthberg (KD)

Toppkandidater till Lidingös kommunfullmäktige

Dela KD: Integrationen av nyanlända den stora utmaningen

Kommentarer

Iréne Borgenvik (SD) 2018-04-13 14:19

Bra förslag med integrationsavtal. De som kommer hit ska inte ta med sig de värderingar som de flydde ifrån, utan ta tillvara på möjligheterna de bereds i det nya landet. Vill man inte anamma svenska värderingar, bör man inte komma till Sverige. Det behövs en utbildning för de som kommer hit i svenska lagar, jämlikhet, hur välfärden byggs och var och ens skyldighet att bidra till den. Det håller inte att säga att att kulturen motsätter sig arbete, plocka upp skräp efter sig, inte slå kvinnor och barn, inte gifta bort sina barn, m.m. Det är en skymf mot de invandrare som har kommit hit för att ge sin familj ett bättre liv och verkligen jobbar "häcken av sig" för att möjliggöra det.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google