Väder Lidingö

Lidingö söndag 13 juni 2021 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

KD: Nej till månggifte på Lidingö

fredag 22 september 2017 00:01

Nacka kommun har de senaste dagarna uppmärksammats för att kommunen köpt tre bostadsrätter till en familj som består av en man, tre fruar och 16 barn. Nacka kommun har därmed accepterat månggifte, en politik som Kristdemokraterna på Lidingö aldrig kommer att medverka till. Det skriver kommunalrådet Carl-Johan Schiller i denna artikel.

De senaste dagarna har Nacka kommun uppmärksammats då de har köpt tre stycken bostadsrätter till en och samma familj. Skälet till att familjen får tre lägenheter är att den består av en man, tre fruar och 16 barn. Enligt den så kallade anvisningslagen tvingas kommuner av statsmakten att ta emot de nyanlända som anvisas till en kommun. Dock är det tveksamt om anvisningslagen är legitim då den bryter mot kommunallagen som säger att alla medborgare ska behandlas lika.

Oavsett vilken lag som anses tyngst är det orimligt att Nacka kommun accepterar månggifte. I Sverige har vi under årtionden arbetat för lika rättigheter och skyldigheter mellan könen samt ett samhälle där vi respekterar varandra. Att acceptera månggifte i Sverige vore att rasera en stor del av det arbetet. Ingen man ska ges rätten att hantera kvinnor som ägodelar. När en sådan situation uppmärksammas ska det offentliga ta kvinnornas parti och stötta dem, inte belöna och uppmuntra ett sådant beteende genom att köpa bostadsrätter för nästan 15 miljoner kronor till familjen.

KD på Lidingö kommer aldrig medverka till en sådan politik som vi ser i Nacka. Det är fel och hör inte hemma i Sverige år 2017. Alla vi som är för lika rättigheter och skyldigheter måste stå enade i kampen för jämställdheten när den hotas. Det duger inte att hänvisa till en tveksam lagstiftning.

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd

Dela KD: Nej till månggifte på Lidingö

Kommentarer

Ulrika Levihn 2017-09-26 20:44

Staffan,
Nu har det ju i och för sig skrivits artiklar av jurister som påstår att det finns juridiskt utrymme att inte acceptera månggiftet i Nacka.
Visst hade också Migrationsverket underkänt ett sådant månggifte nyligen, och till slut gav Migrationsöverdomstolen dem rätt?
Ganska vägledande låter det som.

Då blir frågan - har Nacka inhämtat ett juridiskt utlåtande överhuvudtaget?

Jag tror inte det. Jag tror de själva valde att acceptera detta månggifte utan att kolla upp närmre vad som gäller, annars hade vi hört annat.

Att så lättvindigt strunta i mänskliga rättigheter är fullständigt bedrövligt. Då bör man inte jobba med politik.

Carl-Johan Schiller 2017-09-25 21:16

Hej Staffan!

Bra att vi är överens i sakfrågan.

Dessa ansvarstagande och seriösa politiker du refererar till. Är det samma politiker som köpte de tre lägenheterna till mannen och hans fruar?

Carl-Johan Schiller

Staffan Strömbäck 2017-09-25 19:59

Såvitt jag förstår rättsläget, finns det inte utrymme för kommunen att vare sig neka de anvisade bostad, inte heller att vägra acceptera månggifte som ingåtts under vissa specifika förutsättningar (ingånget i land där sådant är legalt och att ingen av parterna vid tillfället var svensk medborgare).

Jag anser, liksom Carl-Johan, att bostadsanvisningslagen inte borde ha stiftats och likaså att det lagrum som, under vissa förutsättningar, tillåter polygami borde tas bort.

Men att ägna sig åt lagtrots brukar inte vi borgerliga politiker ägna oss åt. I alla fall inte de av oss som vill framstå som seriösa och ansvarstagande.

Carl-Johan Schiller 2017-09-25 13:29

Frågan om månggifte är något som berör och oavsett vad vi har för åsikter är det viktigt att dessa frågor diskuteras ordentligt.

Tidigare har vi i Sverige varit dåliga på att prata om de utmaningar som en stor invandring för med sig. Det är min bestämda uppfattning att det inte är möjligt att ta tillvara på invandringens positiva inslag om vi inte har en plan för att hantera de inslag som är problematiska.

Enligt min uppfattning är månggifte, barnäktenskap och en föråldrad och felaktig kvinnosyn negativa inslag. Jag vill betona å det starkaste att jag inte anser och har heller aldrig sagt att alla nyanlända har värderingar som är oförenliga med de svenska. Det är inte min åsikt.

Några debattörer har varit oroliga för att jag har bristande kunskap i det kommunala uppdraget och kring bosättningslagen. Jag vill lugna er alla med att så inte är fallet.
Jag vet mycket väl vad som är kommunens uppgift samt vad bosättningslagen säger. Däremot anser jag att det är en såpass extrem lagstiftning som har kommit till under oerhört pressade former så man kan diskutera dess legitimitet. Det finns många lagar som beskriver vad en kommun ska göra. Kommunallagen är tydlig med att alla medborgare ska behandlas lika. Det står i kontrast till bosättningslagen.

Vidare har vissa frågat vad en kommun kan göra mot månggifte. Givetvis borde vår regering och riksdag ta tag i det här problemet och jag är därför glad över att alliansen i Civilutskottet med ordförande Caroline Szyber (KD) har kallat till sig ansvarigt statsråd för att agera i frågan om månggifte. Om statsmakten inte klarar av att agera i en fråga som är central för hur hela vårt samhälle är uppbyggt, då kan inte landets kommunpolitiker sitta tysta och se på medan 100 års kamp för jämställdhet går förlorat.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er som har engagerat sig i frågan som jag och mitt parti anser är viktig. Oavsett vad vi tycker lär vi få anledning att diskutera det här ämnet igen.

Carl-Johan Schiller (KD)

Tina von Schinkel 2017-09-25 11:32

Paul Lindquist (M) får läsa om Carl-Johan Schillers debattartikel. Är det något som Carl-Johan Schiller gör i sin debattartikel, är det just att rikta kritik till riksdag och regering. Dessutom lyfter han fram att Lidingö håller fast vid den kommunala självstyrelseregeln som är inskriven i grundlagen sen 1974, något som Nacka kommun inte tycks ha gjort.

Mikael Olofsson 2017-09-25 11:03

Intressant att så många tycker att utländska regler ska gälla över svenska regler i Sverige. Inte konstigt att det blir problem med integration när det är oklart vilka regler som egentligen gäller.

Om man vill ägna sig åt månggifte t ex föreslår jag att man söker sig till ett land där det är tillåtet. Inte svårare än så.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2017-09-25 07:28

Märkligt att det blir Carl-Johan Schiller, KD:s kommunalråd på Lidingö, som av debattörerna på denna sida tycks få ta mest stryk för en nationell asylpolitik och lagstiftning som tydligen totalt gått över styr. Ska några kritiseras är det regeringen, både den nuvarande och den förra. Lyckligtvis verkar det nu ske en omprövning under galgen från Moderaternas sida. Jag hoppas verkligen att övriga förnuftiga partier vågar haka på. Annars riskerar det att gå som i Tyskland i helgens val, mer extrema krafter vinner terräng, eftersom den förda politiken inte har folklig förankring.

Pia Wieck (LP) 2017-09-23 22:46

Johan, att anklaga någon för att skriva rasistiska inlägg, eller nu mig, för att späda på främlingsfientligheten är bara ett hårsmån från personangrepp och det är osmakligt. Märk väl att många försvarat CJ utan att hitta några nedvärderande ord att beskriva dina inlägg. Det går alldeles utmärkt att föra en dialog eller diskussion om såna här svåra ämnen utan att anklaga de som har andra åsikter än de man själv har. Mångifte är illegalt i Sverige, svårare än så är det inte. Eller ska vi tillåta holländare röka på i Sverige bara för att det är lagligt i Holland? Det har inget med vare sig rasism eller främlingsfientlighet att göra. Anledningen till att jag nämner könsstympning är att det förekommer i Sverige, men anmäls sällan, vilket det borde göras eftersom det är misshandel. Även där får jag uppfattningen att det är svårt att ta tag i för att man är rädd att trampa andra kulturer på tårna. Mångifte, barnäktenskap, könsstympning etc. Var går din gräns för vad som är acceptabelt? Själv tycker jag svensk lag är en bra utgångspunkt. Och där lagar krockar, som lagen om likabehandling och bosättningslagen - då är det sunt att diskutera det. Som politiker skulle jag nog säga att det till och med är en skyldighet.

Johan Andersson 2017-09-23 19:23

Pia,

Låt oss skilja på sak och person. Att jag uppfattat inlägget som naivt och rasistiskt innebär inte med automatik att personen bakom inlägget är en rasist. Jag känner inte CJ så jag kan inte ha en uppfattning i frågan. Men jag vidhåller att inlägget är mycket osmakligt vinklat. Hos en av de styrande i staden kan man förvänta sig att skyldigheter är väl införstådda. Nacka har valt att lösa ett boendeproblem (visst mam hade säkert kunna köpt ett hus också) men det har inget med månggifte, barnäktenskap eller könsstympning att göra (vilket i sig är fruktansvärda men trots allt lagliga i många länder)
Det är förbjudet att begå bokföringsbrott i Sverige också och det har heller inget med boende att göra.
Summa summarum ett mycket onödigt inlägg som endast spär på främlingsfientlighet.

Ulrika Levihn 2017-09-23 18:50

Johan Andersson och Per-Eric Jansson, vi som är emot månggifte står i gott sällskap av FN och EU.

Er ståndpunkt där ni försvarar acceptans av månggifte delas däremot snarare av organisationer som IS och likvärdiga. Det borde vara en tankeställare.

Tack Carl-Johan för ditt civilkurage och att du står upp för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Paul Lindquist (M) 2017-09-23 18:14

Carl-Johan!

Du bör nog lyssna ordentligt på din partikollega från Nacka som skriver klokt och balanserat här nedan.

Man kan mycket väl ifrågasätta månggifte och hur många fruar man kan ta in som anhöriginvandrare (om nu dessa kvinnor inte själva var asylsökande), men då ska kritiken riktas mot regering, riksdag och ansvariga myndigheter och inte mot den kommun som försöker lösa en svår uppgift de är ålagda enligt lag.

Det innebär inte på något sätt att Nacka kommun har tagit ställning för månggifte. Dessutom, anta att två av de tre äktenskapen hade tvångsupplösts av myndigheterna. Då hade kommunen likväl behövt ordna tre bostäder.

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2017-09-23 18:11

Patetiskt att läsa beskyllningar som tillställs CJ Schiller. Vad händer här? Vi tillåter inte månggifte i Sverige PUNKT. Vi tillåter inte barnäktenskap i Sverige PUNKT. Varför denna uråldriga debatt om att de tre fruarna ska försörjas av maken. Det är väl arbete som man försörjer sig på, inte bidrag eller sugar-daddys. På slutet av sjuttiotalet, kom många flyktingar från krig till Sverige från olika länder. Jag jobbade med många av dem. De kunde komma till vårt land på fredagen och på måndagen stod de på Åhlén & Holms centrallager i Jordbro och arbetade. De kunde inte ett ord svenska, inget om vår kultur, men inom en månad var de verkligen precis som vem som helst av oss som var uppväxta i Sverige. De ansåg det självklart att arbete var deras möjlighet till försörjning och att komma in i samhället. Jag har kvar många utlandsfödda vänner från den tiden.
Varför detta pjåsk nu? Om jag flyttar till ett annat land, måste jag anpassa mig, lära mig språket och inte ta för givet att få full försörjning, föräldrapenning, barnbidrag och pension i mitt nya land om jag inte har arbetat där. Om de nu är krigstraumatiserade som det är så populärt att klassificera alla som, måste de väl i ärlighetens namn må bättre av att få nya vänner och känna sig hemma i Sverige och inte leva kvar som i sitt gamla hemland.
Sluta nu alla ni som är så hjärntvättade av att kalla alla rasister, ni fördummar er själva och vägrar att se till fakta och sunt förnuft.

Pia Wieck (LP) 2017-09-23 17:57

Johan, CJ är inte rasist och det förvånar mig att du kan anklaga honom för något så grovt. Att vara rasist innebär att man på ett generaliserande sätt bedömer andras egenskaper eller förmågor främst efter hudfärg, etnicitet etc. CJ har över huvud taget inte yttrat ett ord om familjen. Han har kritiserat kommunerna och svenska myndigheters agerande.

Att man anser att alla som vistas och lever i Sverige ska följa svensk lag är inte heller att vara rasist. Inte ens att vara främlingsfientlig. Vi kan vara olika, leva på olika sätt, men det måste hela tiden ske inom ramen för de svenska lagarna. Det är en del av det som bygger upp ett fungernade samhälle.

Men, vi måste också i vissa fall våga fördöma delar inom ett folks kultur - som strider mot de mänskliga rättigheterna eller mot FN's barnkonvention. I Somalia könstympas 95% av alla flickorna. Det är början på för många en livslång tortyr. Här måste man fördöma ett annat lands och ett annat folks kultur, när den leder till barnmisshandel. Vi måste fördöma hedersmord och barnäktenskap. Det innebär inte att vi är vare sig rasister eller främlingsfientliga. Precis tvärt om. Det innebär att kämpa för mänskliga rättigheter, i de flesta fall barns och kvinnors rättigheter.

Månggifte är inte vidrigt på det sätt barnäktenskap och könsstympning är, men det är inte tillåtet i Sverige. Vi har inte heller arvslagar, bidragssystem etc. som är kompatibelt med det. Att i detta sammanhang ifrågasätta hur kommuner och staten hanterar detta, är inte heller att vara rasist.

Jag skulle rekommendera att du spar ordet rasist till de som verkligen är det i dess rätta bemärkelse. För de finns sorgligt nog. Och du har inget kvar att kalla dem, om du förbrukar detta begrepp på någon som CJ.

Per Welander 2017-09-23 17:22

@Johan Andersson + @Jan-Eric Jansson: Bedrövlig låg argumentation och billiga personangrepp på Carl-Johan Schiller. Fula påhopp med "rasist" och felaktiga kopplingar till Sverigedemokrater. Själv tillhör jag inte Kd eller Sd men påhoppen på Lidingö och CJ Schiller är bedrövligt låga. Jag är bara en enkel väljare som har en röst. Tror inte för ett ögonblick att Carl-Johan är rasist utan CJ är en kristen humanist. Skäms Johan Andersson för påhoppen och lögnerna! Känner du till åttonde budet? "Du skall inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa".

Jag är glad att jag inte bor i Nacka med det slöseriet av skattemedel som där sker. Likaså gynna månggifte. Men de ansvariga för detta (moderater och kristdemokrater i Nacka) tror jag kommer att ryka all världens väg vid nästa val. Känner några moderatväljare i Nacka som nu säger att måttet rågat och jag kommer att rösta på Sverigedemokraterna.

Låt Lidingö sköta sin kommun och sina skattemedel på sitt sätt och jag hoppas att Carl-Johan står på sig. Det kommer han att vinna på. De valda i Lidingö kommun har ett uppdrag från väljarna. Carl-Johan Schiller verkar fatta detta och det kommer att göra honom till en vinnare. Von oben- och uppfostringsattityden från de styrande i Nacka vill vi inte ha hit till Lidingö.

Pia Wieck (LP) 2017-09-23 17:10

Jan-Eric, jag tror att det är tre olika saker folk är upprörda över. För det första att vi i Sverige tillåter månggifte. Det inte ligger på kommunerna att lösa detta, men ni kan självklart uttrycka att ni inte accepterar det. Många frågar sig var gränsen går - ska vi tillåta barnäktenskap om paret varit gifta innan de kom till Sverige? Även om hustrun är 12 år? Ska vi tillåta kvinnlig könsstympning? Ska vi acceptera att mannen är överhuvud i en familj? Allt det som strider mot våra svenska värderingar som vi kämpat så länge för att de ska genomsyra vårt samhälle - jämställdhet och kvinnans rätt i samhället, på precis samma nivå som mannens.

Det andra som upprör folk är att det finns en massa svenska medborgare som också är i stort behov av bostad, men de får inga bostäder, absolut inte i ett av Stockholms mest attraktiva områden. Och ingen får något gratis. Många studenter tvingas bo i tält, inneboende på någons soffa, med alla ägodelar i en resväska, samtidigt som de ska försöka koncentrera sig på sina studier och deras låneskuld tickar på. Det är inte heller kommunernas fel. Nacka, precis som Lidingö bara måste följa den nya bosättningslagen. Men det sticker i folks ögon.

Det tredje som rör just det här fallet är att familjen får tre bostäder. Varför hyr man inte istället en större villa. När man har 16 barn borde det inte vara så svårt att fördela 16 barn efter ålder, och kön om så önskas, i 4 sovrum. Eller kan barnen och de tre mammorna inte samsas, trots att de påstår att de är samma familj?

Under sommaren har jag träffat på två personer som hyr ut sina villor till Nacka kommun. De får runt 30.000 i månaden. I den ena villan flyttade så småningom in en familj, men i den andra bodde fortfarande ingen. Den hade stått tom länge. Varför kan inte en så här stor familj bo i en hyrd villa istället? Som Nacka kommun uppenbarligen redan betalar för? Eller är det så att dessa familjer helt enkelt krävt att fruarna inte kan bo tillsammans? Jag tror många är intresserade av att veta hur det gått till, att de just fått tre bostadsrätter.

Om det är så att själva formen för äktenskapet, månggifte, har angetts som skäl till att de ska ha tre bostäder (det är väl inte ovanligt att rika män som har råd med detta upplägg, har ett rullande schema för nattliga besök hos fruarna och helst inte vill att de alla ska dela bostad) - då är det självklart att folk blir upprörda. Då har man ju använt en illegal handling (månggiftet) som skäl till förmåner som andra inte kan ta del av.

Johan Andersson 2017-09-23 16:10

Tack Jan-Eric för uppläxningen av partikamraten. Själv satte jag kaffet i halsgropen när jag läste inlägget som var så rasistiskt, främlings- och kulturfientligt att jag var övertygad om att en sverigedemokrat använt sig av CJs namn...?
På det hela taget verkar folk i allmänhet inte förstå skillnaden mellan invandrare och flykting. Den förre migrerar för att under kortare eller längre tid arbeta/studera och betala skatt i landet och ofta helt utan stöd i någon form på samma sätt som när svenskar arbetar i utlandet.
Den senare söker skydd under den tid det är svårt till livsfarligt att vara kvar i hemlandet och blir ofta av med (inte sällan lurad på) besparingar och tillhörigheter på den strapatsfyllda resan. Den övervägande delen av flyktingarna lämnar dock inte hemlandet utan stannar under svåra umbäranden kvar i andra delar av hemlandet, den näst största delen stannar i enkla flyktingläger i grannländerna.
Världen ser dessvärre inte riktigt ut som Lidingö och utlandet ser tyvärr inte ut som i charterkatalogerna CJ. I Sverige var det mycket vanligt med fler än 10 barn i familjen långt in på 1900 talet och det finns fortfarande sådana familjer i Sverige. Så att förvänta sig att temporära flyktingar omgående ska överge tro, traditioner och sedvänjor och delar av familjen för att få rätt till uppehälle är så naivt att inte ens en sverigedemokratsindoktrienerad förskoleelev skulle komma på nåt sådant. Nej världen behöver istället mer tolerans och förståelse.
Att Nacka löst problemet med köpta bostadsrätter istället för ex husvagnar är inget konstigt. Det är kommunens lägenheter och är således en tillgång.
Slutligen kan det vara på sin plats att CJ i god tid innan nästa val tar en kurs i vad det innebär att styra en kommun.
Meddela gärna på detta forum när/om du har klarat av kursen.

Jan-Eric Jansson 2017-09-23 11:21

Det är med stor förvåning jag läser Carl-Johan Schillers inlägg om den syriske flyktingen som anvisats lägenheter för sina tre fruar och 16 barn. Schiller röjer en förbryllande okunnighet om det kommunala uppdraget.

Nacka kommun följer den av riksdagen beslutade anvisningslagen. Om det än är en fyrkantig lag som långt ifrån innebär det bästa för individers möjlighet att bli en del av det svenska samhället med egen bostad och egen försörjning.

Efter många års försummat byggande i Sverige, är bostadsbristen svår. Det blev inte lättare sedan flyktingströmmen från Syrienkriget kom. Men när vi arbetar med att hjälpa dessa människor till en dräglig tillvaro i Nacka ger det kristdemokratiska principprogrammet ett tydligt stöd.

Vi hjälper till med bostad, språkinlärning, kulturkunskap, jobb etcetera. Och vi kräver i motprestation att de behandlar sin barn enligt svensk lag , lär sig språk och kultur, sköter sitt jobb och så fort de kan, skaffar en egen bostad. Det vill säga försörjer sig själva.
Det tycks vara två saker som särskilt sticker i ögonen då det gäller den syriske mannen med tre fruar. 1. Att han har tre fruar 2.Att han och hans familjer är anvisade bostadsrätter.

1. Svar: I Sverige är det inte tillåtet med månggifte, men det ingår inte i Nacka kommuns mandat att upphäva ett äktenskap som lagligen ingåtts med flera kvinnor i ett annat land. Vi bestraffar inte barnen för hur deras föräldrar valt att leva. Om barnen har gifta föräldrar, sambo föräldrar, är barn till en ensamstående förälder eller om de är barn där föräldrar ingått nya relationer . I alla situationer söker vi att främja barnens bästa.. Den Syriske mannens familjer har rätt till samma stöd som alla andra.

2. Svar: I Nacka arbetar vi på många olika sätt med att skaffa bostad till våra nyanlända. Det kan vara tillfälligt uppförda bostäder, inhyrning hos privatpersoner, sociala bostäder och även genom köp av bostadsrätter. I inget av fallen har man besittningsrätt, men väl rätt till bostad. De bostadsrätter vi köper i Nacka är varken större eller på annat sätt märkvärdigare än andra bostäder. Och den är framför allt ingen gåva, vare sig till flyktingar eller till andra socialt behövande.

Det beskrivna barnperspektivet innebär inget legitimerande av månggifte. Den samlevnadsformen är uttryck för ojämlikhet som förminskar kvinnan från att vara en jämställd part.

Jan-Eric Jansson, KD
kommunalråd med ansvar för flyktingmottagningen i Nacka

Ulrika Levihn 2017-09-23 10:55

Jag trodde aldrig det överhuvudtaget skulle förekomma en debatt om huruvida månggifte är OK eller inte i Sverige. Vad är det som händer egentligen? Största identitetskrisen i I-ländernas historia?

Per Welander 2017-09-23 10:39

Bra skrivet Carl-Johan Schiller! Kommunen ska inte använda skattemedel för att köpa bostadsrätter eller villor. Driver upp priserna och är ett slöseri med Lidingöbornas skattepengar. I nödfall kan modulbostäder byggas. Eller ännu bättre gör som Moderaterna i Staffanstorp. Köp/leasa några vinterbonade husvagnar.

Anna Johansson 2017-09-23 09:31

Oj, vilka bombastiska ord om att detta inte hade accepterats i Lidingö. Hur hade kommunen då gjort om dessa personer anvisats till kommunen? Nånstans måste de ju bo? Om nu inte polygami accepteras så kan de ju knappast hänvisas till att bo ihop. Alltså - tre lägenheter (mycket likt Nacka). När familjen söker bidrag är då beskedet "inte en krona till er förrän ni skilt er"? Kan en myndighet hantera människor på det sättet? Mannen måste ju ha rätt att vara gift med EN kvinna åtminstone. Ska socialkontoret peka ut vem av dessa de är och kräva skilsmässa av de två andra innan de får bidrag? Okej, sedan är de alltså skilda och då kommer de skilda kvinnorna att få bidragsförskott för sina barn, eftersom mannen ej har råd att betala underhåll. Förmodligen måste summan av kardemumman bli att mannen får en enklare ekonomisk situation eftersom det krävs rätt hög inkomst innan man blir tvungen att betala underhåll för alla dessa barn. Hade han däremot fortsatt att vara gift med alla fruar hade hans underhållsskyldighet blivit mer automatisk och även om han råkat få ett hyfsat välbetalt jobb skulle han vara absolut tvungen att i första hand försörja sina 16 barn. Så kanske är det så att vad alla skriker om nu kommer att ge mannen ett ekonomiskt bekvämare liv....

Magnus Hansson 2017-09-23 00:03

Bra Carl-Johan Schiller!

Månggifte bör inte få förekomma och accepteras i Sverige. Inte heller att köpa bostadsrätter för skattepengar och på så vis konkurrera med vanliga medborgare som lånar pengar till sin bostad.

Enligt de flesta ekonomer är bostadsmarknaden på väg ned så detta är med all största säkerhet en dålig affär för alla Nackas skattebetalare (och för Lidingöbor som sitter i samma situation).

@Daniel Lindgren
Tyvärr har du fel i allt du skriver förutom den delen att "du inte förstår resonemanget".

Nacka kommun hyr inte ut i ordets rätta bemärkelse. Mannen med de tre fruarna arbetar inte utan går på bidrag. Enligt en seriös uträkning kan han och hans familj få in totalt cirka 100 000 kronor skattefritt per månad i bidrag. De hyr således inte lägenheten på vanligt sätt som en person som arbetar och betalar skatt. Mer lämpligt är till exempel att skriva "få gratisboende".

Det är klart att kommunen har "köpt lägenheter till dessa personer" som de måste placera enligt staten även om Nacka kommun formellt äger bostadsrätterna.

Det stora problemet kommer i nästa steg förutom förslitningsskador och nedgående bostadsmarknad. I Malmö har nämligen många migranter fått besittningsrätten över de köpta bostadsrätterna.

268 bostadsrätter köpta för skattemiljoner – nödlösningarna har blivit permanenta
https://www.sydsvenskan.se/2016-12-05/268-bostadsratter-kopta-for-skattemiljoner-nodlosningarna-har-blivit-permanenta

Malmö stad slutar köpa bostadsrätter till nyanlända
https://www.sydsvenskan.se/2017-04-15/malmo-stad-slutar-kopa-bostadsratter-till-nyanlanda

Käte Wittorf Diederichsen 2017-09-22 21:47

Carl-Johan, för att en familj lika den som fick tillfällig bostad i Nacka får komma till Lidingö måste det rimligen bli mångskilsmässa! Är det så kvinnorna och barnen ska se på sin framtid? Jag är övertygad om att varken de tre kvinnorna eller barnen hade varit månggift om de startat sina liv på vår ö!
Tänk om!

Anders Bergstedt 2017-09-22 17:35

Det som förvånar mej är att inte alla reagerar våldsamt på att flyktingarna uppenbarligen vill fortsätta att leva som de gjorde i sina hemländer !

Här i Sverige bygger hela samhället på mamma, pappa, barn även om föräldrarna kan vara ensamstående eller samkönade. Det är förutsättningen för att försörjningen skall fungera.

Nu får vi hit många som inte förstår hur vi lever. Jag hörde härom dagen om en kvinna som hjälpte ensamkommande flyktingar. Hon var ute och skjutsade en av dem då åkte förbi hennes stora hus. Då hon förklarade att hon bodde ensam där fick hon frågan varför hela hennes släkt inte bodde där.

Det är helt orimligt att Sverige, för många år framåt, skall betala framtiden för 20 personer. Det står inte i proportion till hur vi i Sverige lever och där vi ansträngt oss för att alla skall vara självförsörjande för sina familjer! Jag hoppas att ni läste Ann Heberleins artikel i Expressen söndag 17 september. Hon beskriver där bl.a. att samhället inte var rustat för en historiskt stor befolkningsökning som till 80 procent beror på invandringen.

Nu tar jag risken att bli kallad rasist men jag har hela livet haft empati, samtidigt som jag varit rak och ärlig och jag tänker fortsätta med det!

Daniel Lindgren 2017-09-22 14:58

Hej Johan Persson.

Jag vet inte var du läste in nått om vänsterliberaler eller rasism, så det är fullständigt omöjligt att bemöta din kommentar.

Med vänlig hälsning, Daniel

Carl-Johan Schiller 2017-09-22 13:59

Hej Petter!

Bra att du lyfter det så jag får tillfälle att förklara. De bostadsrätter som köpts under min tid som kommunalråd köptes utan mitt vetande eller godkännande. När jag fick höra att detta skett agerade jag genom att informera andra partier och förvaltning att vi inte kan ställa upp på en sådan politik. Sedan dess har inga nya lägenheter köpts.

Carl-Johan Schiller (kd)

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2017-09-22 13:36

Att Carl-Johan Schiller med sitt inlägg ovan, besitter en beundransvärd åsikt i frågan om jämlikhet och medborgares lika rättigheter, råder inga tveksamheter. Mycket bra Carl-Johan och jag blir glad att det fortfarande finns många unga kloka som vill fortsätta att sträva framåt och inte mot ett samhälle som vi hade för många herrans år sedan när kvinnors enda hopp om ett drägligt liv, var att hitta en man som kunde försörja henne. Vi har ett stort jobb framför oss att inviga nyanlända i hur långt vi har kommit i Sverige, bland annat beträffande jämlikhet. Vi får aldrig tillåta att Lidingö ser mellan fingrarna på månggifte, hederskulturer eller dåliga spekulationer med medborgarnas skattepengar.

Petter Hedberg 2017-09-22 12:45

Nu har ju iofs Carl-Johans majoritet shoppat bostadsrätter med till nyanlända.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23398633.ab

Birgitta Olsen 2017-09-22 10:43

Nej, polygami hör inte hemma i Sverige 2017. I Sverige så har vi lagstadgad jämställdhet mellan könen samt ett skyddsnät där ekonomiskt utsatta ska få hjälp. Men man kan inte jämföra Sverige med länder där kulturen o lagar inte har samma styrka för jämställdhet mellan könen. Kvinnor i dessa länder där skyddsnät saknas så är ett giftemål oftast enda möjligheten att få respekt o försörjning. Ofta så är kvinnorna fler i antal än männen så fanns inte polygami hamnar dessa kvinnor i väldigt utsatt läge o saknar oftast legal försörjningsförmåga. Polygami i koranen är bl.a. en form av socialbidrag o alla fruar har ett likavärde. Både judiska o kristna män hade förr i tiden också många många fruar men blev otillåtet vid någon historisk tid. Vad jag vill ha sagt är att döm inte ut familjer med flera fruar innan ni vet varför. Stöd istället fru 2, 3 o 4 som plötsligt upptäcker att i det nya landet är de ogifta med allt vad det innebär, måste bli en otrolig social chock.
Gällande Nackas lägenhetsaffärer så inväntar jag på reaktionen när dessa BRF, inköpta för 15 mille, säljs för 25. Med fri tolkningsrätt så har Riksdagen gett kommunerna rätt att spekulera i lägenhetsaffärer genom att kräva att nysvenskar ska behandlas ojämställt genom att de ska få gå före i bostadskön samt oavsett om det finns bostäder eller inte så ska de få bostad.

Michael ten Siethoff 2017-09-22 10:21

Tack Daniel Lindgren för ditt utmärkta, kloka och sansade inlägg! Jag håller fullständigt med dig.
Att läsa Carl-Johan Shillers artikel gjorde mig mycket förvånad och besviken. Han representerar KD men, som kommunalråd, även Lidingö. Jag skäms som lidingöbo.
Artikeln beskrivet felaktigt, förrädiskt och mycket slarvigt Nacka kommuns hantering:
(citat) "...inte belöna och uppmuntra ett sådant beteende genom att köpa bostadsrätter för nästan 15 miljoner kronor till familjen."(slut citat)
Det kan tyckas att en person i den befattningen (kommunlråd ) skulle vara mer försiktig med sanningen. Man skulle ju som läsare annars kunna få uppfattningen att det gjordes med avsikt. Med avsikt att förstärka misstron och fördomarna om hur flyktingarna hanteras i Sverige. Och så kan det väl inte vara? Eller...

Johan Persson 2017-09-22 10:08

Oj vilken fin halmgubbe där Daniel Lindgren! Allt åt alla så ska det vara, allt som inte är vänsterliberalt är rasism såklart

Daniel Lindgren 2017-09-22 09:09

Nacka kommun har köpt lägenheter och hyr ut dessa tidsbegränsat utan besittningsrätt till dessa personer enligt lagen du hänvisar till. (På samma sätt som Lidingö gör i många fall).
Hur du får detta till att man köpt lägenheter till dessa personer är över mitt förstånd. Du får det att låta som att dom fått en gåva för 15 miljoner kronor. Den typen av propaganda är det ett annat parti som står för i Sverige och så lågt ska väl inte ens KD sjunka?

I frågan om att placera dessa personer i tre olika lägenheter är ett bevis på att Nacka stödjer månggifte låter jag vara okommenterat för jag förstår inte resonemanget.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google