Väder Lidingö

Lidingö måndag 3 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Kostnaderna för Nya Hersby ökar med 90 procent

fredag 15 februari 2013 00:01

Hersby skolas matsal blir dyrare än beräknat att bygga om.

Hersby skolas matsal blir dyrare än beräknat att bygga om.

När Lidingö kommunstyrelses fastighetsutskottet hade möte i onsdags kom det fram att kostnaderna för sammanslagningen av de två gymnasierna kostar betydlig mer än som tidigare sagts. Den tidigare kalkylen på 20,3 miljoner kronor är nu uppe i 38,9 miljoner. Den senare summan var känd redan när kommunfullmäktige höll sitt budgetmöte i november, men då nämndes ingenting. Bl.a. ökar ombyggnaden av Hersby skolas matsal med 17 miljoner kronor jämfört med tidigare.

Enligt de nya kalkyler som nu blivit kända ligger ombyggnaden av Gångsätra på samma nivå som i maj 2012, alltså 3,2 miljoner. Ombyggnaden av skollokalerna i Hersby fördyras med en miljon, från 6,8 till 7,8 miljoner kronor, eftersom ventilation, belysning och installationer fördyrats.

Den stora fördyringen ligger emellertid på ombyggnaden och anpassningen av Hersbys matsal. Förändringarna av kostnaderna, jämfört med siffrorna som togs fram i maj 2012, är “mycket omfattande”, enligt Lidingö stads fastighetskontor. Kontoret reserverade sig i den tidigare sammanställning för att alla nödvändiga utredningar inte var klara i maj 2012.

Det man nu utgår från är att ombyggnadsarbetet i matsalen kan påbörjas i mars/april 2013 för att hinna bli klart till höstterminen 2013. Men då är inte köket klart, så eleverna kommer att få mat som tillagats på annan plats. Köket beräknas stå klart i november 2013. Arbetet utförs under normal arbetstid.

Köket behöver rustas upp. Det är en “undermålig arbetsmiljö” idag. “Vid en besiktning skulle inte köket bli godkänt”, skriver fastighetskontoret. Köksmaskinerna måste bytas, nytt diskrum och soprum måste byggas, ventilationen måste förbättras. Ny elcentral måste byggas, den nuvarande är “farlig”. Slutprognosen för köket, daterad 2012-11-26, slutar på 27,9 miljoner kronor jämfört med den tidigare kostnadsindikationen från maj 2012 på 10,3 miljoner. Eftersom en del arbeten i matsalsbyggnaden ändå skulle behövt göras inom en snar framtid, har fastighetskontoret delat upp de 27,9 miljonerna på dels underhåll för 6,15 miljoner, dels ombyggnad för 21,75 miljoner.

Hela den nya kostnadsprognosen bygger på att inga överklaganden kommer beträffande bygglov, för då förskjuts hela ombyggnaden tidsmässigt.

På kommunstyrelsens nästa sammanträde den 4 mars beslutar man att 12,5 miljoner kronor tas från kommunstyrelsens investeringsreserv för att finansiera de ökade kostnaderna.

– Det är anmärkningsvärt att tjänsteskrivelsen från fastighetskontoret visar att den stora budgetavvikelsen på över 90% var känd vid fullmäktiges beslutsmöte den 17 december men att den då inte presenterades för beslutsfattarna. Så stora avvikelser är inte normala och skulle därför ha redovisats direkt, säger Christer Mohlin, Centerpartiets representant i fastighetsutskottet.

– Jag beklagar att de ekonomiska beslutsunderlagen för den mycket känsliga frågan om Lidingös gymnasieskolor har visat sig ha så stora brister. Med tanke på de stora avvikelserna redan på planeringsstadiet, i kombination till att vissa poster har utelämnats, så ökar oron för att det finns ytterligare brister i metod och kvalitetssäkring som kommer att överraska i framtiden, menar Christer Mohlin.

– Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste i framtiden få betydligt bättre och mer kompletta underlag.

– Det finns en annan tidig uppskattning från maj 2012 som visar att en tillbyggnad av Hersby för att klara framtida årskullar kommer att kosta ytterligare 45 miljoner kronor. Hur vet vi om denna uppskattning stämmer? Därför menar vi att beslutsunderlaget måste redovisa hur stor den totala investeringen vid Hersby kan komma att bli, samt dess påverkan på framtida hyreskostnader, säger Christer Mohlin.

Dela Kostnaderna för Nya Hersby ökar med 90 procent

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google