Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Kottlasjöns Vänner vill få LP och KD att komma ihåg

onsdag 18 november 2015 00:01

Under nästa veckas budgetmöte i Lidingö kommunfullmäktige kommer även andra ärenden att behandlas, när väl budgeten för 2016 är beslutad. Ett av ärendena är svar på en motion som centerpartisten Kent Ivarsson lämnade in innan han i augusti i år slutade som lokal politiker. Ivarsson och övriga centerpartister på ön vill att Långängens naturreservat ökas i storlek. Föreningen Kottlasjöns Vänner uppmanar därför sina medlemmar att skriva brev till politikerna från Lidingöpartiet och Kristdemokraterna så att de inte glömmer sina vallöften från 2014.

Motionen gäller att utvidga Långängens naturreservat. Det rör sig om att flytta gränsen 200 meter söderut, från Breviksbadet genom Mölnaåns ädellövskog fram till Kottlasjöns sydligaste spets. Där Lidingöbanan går i området vill man att gränsen läggs vid spåret.

Om naturreservatet ökas enligt motionärernas önskemål omöjliggör detta det s.k. "Norra alternativet", en dragning av Södra huvudleden norr om Lidingöbanans spår vid Kottlasjön. Området är fortfarande ett "utredningsområde för trafik" trots att “vägfrågan” (alltså 30-sträckan vid Skärsätra) efter valet 2010 lades i malpåse. I en utredning gjord 2008 beträffande Södra huvudleden förordade man det Norra alternativet, och detta alternativ är inte avskrivet.

Vid utfrågningarna inför valet 2014 meddelade både LP och KD de skulle motverka det Norra alternativet "men det är numera ett sviket vallöfte", skriver Kottlasjöns Vänner. De två partierna hänvisar nu till en framtida genomgång av hela naturreservatet, vilket föreningen tolkar som en undanflykt.

Därför uppmanar Kottlasjöns Vänner sina medlemmar att skriva till de två kommunalråden Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD). Som förslag föreslår föreningen denna text: Jag förväntar mig att ni håller ert vallöfte att motverka det norra alternativet, och därför röstar JA till motionen och ett utvidgande av Långängens naturreservat.

Lidingösidan den 14 juni 2012 finns en artikel som närmare beskriver utredningsområdet för trafik som fortfarande är aktuellt.

Centerpartiets motion om Långängens naturreservat beskrevs i en artikel på Lidingösidan den 20 mars 2015.

Dela Kottlasjöns Vänner vill få LP och KD att komma ihåg

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google