Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

L: Avvakta upphandling av Lilla Lidingöbron

tisdag 15 november 2016 15:04

Vid gårdagens sammanträde i Lidingös kommunstyrelse diskuterades den kommande upphandlingen av Lilla Lidingöbron. Vid mötet lämnande Liberalerna på ön ett s.k. särskilt yttrande i vilket man vill att Lidingö avvaktar med upphandlingen.

Liberalerna har från både förvaltningen och majoriten försäkrats om att förslaget till detaljplan för Lilla Lidingöbron inte utesluter vare sig låg bro, hög bro, dubbelspår eller tunnelbana. Lidingö lämnade 2016 Sverigeförhandlingarna och därmed möjligheten till en förlängning av tunnelbana till Lidingö centrum i närtid. Effektiva kommunikationer är en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv, för att kunna attrahera de bästa medarbetarna och vara en attraktiv kommun. Det är därför mycket angeläget att agera långsiktigt kring Lidingös transport- och kommunikationsbehov.

Stockholms läns landsting har i ett brev till Lidingö stad daterat den 10 november 2016 skrivit att de i dagsläget har svårt att ta ställning till behovet av dubbelspår men att man i närtid kommer att återkomma efter att trafikförvaltningen gjort en analys av de förändrade omvärldsförutsättningarna och kommande behov.

Nya Lilla Lidingöbron ska sammanbinda Lidingö stad och Stockholm stad de kommande 100 åren. Utformningen av den nya bron ska prioritera effektiva och kollektiva kommunikationslösningar, varför planeringen ska möjliggöra såväl lågbro, dubbelspår som högbro.

Det finns just nu alltför många oklara omständigheter. Beslutet om upphandling av nya Lilla Lidingöbron bör därför avvakta en kompletterande och fördjupande studie samt dialog med Stockholms läns landsting och Stockholm stad så att vi säkerställer att utrymme finns för framtida utvecklingslösningar.

--------------------------

Se även Lidingösidans artikel 12 november.

Dela L: Avvakta upphandling av Lilla Lidingöbron

Kommentarer

Hans Lefvert 2016-11-17 16:30

Man måste avvakta och ändra inriktning för att den låga bron inte löser kollektivtrafiken vare sig på kort eller lång sikt. Vi har inte råd att göra fel här, det går inte att rätta till efteråt, brons livslängd är 120 år. Därför behövs en noggrann analys, där även Lidingöbanan genom Torsvik/Lidingö C och nya spårvägar i regionen finns med. Det är också nu infrastrukturen för kollektivtrafiken i Ropsten ska byggas och denna måste givetvis anpassas även efter Lidingös behov. Eller ska vi finna oss i att andra planerar för sina behov medan vi passivt ser på?

Vad händer om Lidingöbanan inte går genom Lidingö C:

•Lidingö har satsat/satsar 600 mkr och har fått en upprustad lokalbana, som inte går till Lidingö C, trots att detta ska bli öns naturliga mötesplats genom en stor utbyggnad.

•Bussarna i Torsvik/centrum som är fulla redan idag kommer inte att avlastas med Lidingöbanan (motsvarar 3 bussar) i 5 mintrafik.

•Spårväg City och nya planerade spårvägar som ska gå till Lidingö från T-centralen och Älta/Tvärspårvägen går inte att nå i Torsvik/Lidingö C, endast på södra ön.

•En bekväm omstigning till spårvagn från buss, från t.ex. norra Lidingö för resenärer som vill
åka med spårvagn, för att slippa byta i Ropsten, blir inte möjlig.

•Boende på södra ön kan inte åka direkt till Lidingö C utan måste byta till buss.

•Näringslivet på Lidingö får inget stöd genom bättre tillgänglighet med trafiknod i Lidingö C.

•”Lidingö Södra”, d.v.s. området vid Larsberg, Dalenum och Högsätra kommer att få allt bättre kollektivtrafik, eftersom spårvagnarna går till depån i Dalenum. Detta område med 3-4000 bostäder, med öns största livsmedelsbutiker och nu också Hälsans Hus och ev. en ny simhall i en omfattande upprustning och tillbyggnad av Högsätra, kommer att allvarligt konkurrera med Lidingö C med bättre tillgänglighet.

•Den tillgänglighetsanpassade Lidingöbanan går inte till Lidingö C, öns nya mötesplats.

•Biltrafiken ökar med större behov av parkeringsplatser i Lidingö C.

Detta hindrar en utveckling av Lidingö med bra kommunikationer som hjälper människor i vardagslivet, som ger den tillgänglighet i regionen som krävs för ett framgångsrikt näringsliv och ett levande centrum och som möjliggör en övergång till ett klimatanpassat samhälle.

Vi får hoppas att Lidingö Stad bevakar Lidingöbornas intressen, vem ska annars göra det?

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Amelie Tarschys Ingre (L) 2016-11-16 12:17

Vi Liberaler la ett nämninitiativ som vi hoppas får stöd från övriga partier. Vi föreslår

Att inför upphandlingsbeslutet för Lilla Lidingöbron göra en fördjupad utredning av kommunens samlade transport- och kollektivtrafikbehov och redogöra för de alternativ som sammantaget säkerställer den för Lidingö bästa lösningen på dels kort, dels lång sikt samt

Att inleda ett gemensamt arbete med Stockholms stad och Stockholms län landsting för att utreda om möjlighet finns att förbättra Lidingöbanans kommande hållplatsläge i Ropsten samt möjligheten att även förlänga Lidingöbanan till Norra Djurgårdsstaden.
 

Anders Wennberg 2016-11-16 00:09

Bra att ni föreslår att avvakta. Kan livslängden förlängas på detta kulturminne? Vad skall vi bygga, enkelspårigt, dubbelspårigt, tunnelbana osv? Bara dumt att göra något förhastat

Patrik Buddgård (C) 2016-11-15 18:25

Det är bra att Liberalerna vill avvakta upphandling av nya Lilla Lidingöbron för att ta fram en kompletterande underlag. Vi i Centern har varit tydliga med att vi vill göra ett omtag i brofrågan för att säkerställa att bron kan möta framtidens kollektivtrafik.

Vi yrkade igår återremiss av detaljplanen för att få klarhet i utvecklingen av Ropsten, Spårväg City och Östlig förbindelse samt för att en utvärdering av Lidingöbanan via Centrum ska göras och att detaljplanen ska beskriva konsekvenserna vid både en hög och en låg bro eftersom det inte är säkert att bron blir den låga som detaljplanen beskriver.

Konsekvenserna av att göra ett omtag i brofrågan är att gamla bron renoveras till 2025 samt att ett övervakningssystem (Earl Warning-system) installeras på bron för att få större kunskap om brons tillstånd. Detta har vi budgeterat för i vårt budgetförslag.

Anders Bergstedt 2016-11-15 16:52

Då är det fritt fram att snarast göra planen norr om brogrenen till provisorisk infartsparkering. Jag har fått många positiva synpunkter både på Lidingösidan och till mej personligen.

Med tanke på hur Lidingö behandlas skulle det kännas skönt att snuva Stockholm och Trafikverket på hutlösa trängselavgifter och parkeringsavgifter. Har du tänkt på att det går utmärkt att sätta av passagerare på lokalgatan vid brogrenen för en lagom promenad till Ropsten ?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google