Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

L: Bra med dubbelspår på Lilla Lidingöbron

torsdag 17 augusti 2017 18:44

Dagens besked om dubbelspår på den blivande nya bron liksom inköp av två nya vagnar till Lidingöbanan, som ger tätare trafik, har mottagits positivt även av andra politiska partier än de tre som ingår i majoriteten. Liberalerna skriver i ett uttalande att de "vill fortsätta satsa på spårvägstrafiken och driva på för att Lidingöbanan ska kopplas ihop med Spårväg City", se nedan.

Nu har Stockholms läns landsting och Lidingö stad kommit överens om en stark förbättring av kollektivtrafiksförbindelserna till Lidingö. Liberalerna, både på Lidingö och i landstinget, har länge arbetat för utökade spårvägssatsningar i hela länet och specifikt för Lidingö. Den nya Lidingöbron som nu ska byggas kommer ha dubbelspår för Lidingöbanan och två nya spårvagnar kommer köpas in för att möta det ökade resandet. Att bygga dubbelspår på Lilla Lidingöbron är viktigt för att möta framtidens behov av god kollektivtrafik på Lidingö.

En förbättrad spårvägstrafik till Lidingö kommer förenkla vardagslivet för invånarna genom snabbare och effektivare resor. Trafiken till och från Lidingö kommer att bli tätare vilket ger invånarna en ökad frihet att kunna resa vart man vill, oavsett om det är till jobbet, för att träffa vänner eller till fritidsaktiviteter.

För att alla ska kunna resa så effektivt som möjligt utan onödiga och krångliga byten behöver kollektivtrafiken knytas ihop. Enkla förbindelser gör att fler väljer att använda kollektivtrafiken. Första steget med förbättringarna med Lidingöbanan blir att det erbjuds en tätare förbindelse till tunnelbanan. Denna förbättring är bra men det går att göra ännu mer.

Vi Liberaler vill fortsätta satsa på spårvägstrafiken och driver på för att Lidingöbanan ska kopplas ihop med Spårväg City. En sådan sammankoppling skulle göra det möjligt att ta spårvagnen till och från Lidingö hela vägen in till Stockholm city och via Norra Djurgårdstaden. Dessa satsningar är viktiga för att Stockholm ska kunna möta den ökade befolkningsökningen och göra regionen så sammankopplad som möjligt.

Sara Svanström (L), vice ordförande trafiknämnden, Stockholms läns landsting
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd, Lidingö
Göran Tegnér (L), gruppledare teknik- och fastighetsnämnden, Lidingö

Dela L: Bra med dubbelspår på Lilla Lidingöbron

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google