Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

L+C+MP+S stoppade beslutet om Lilla Lidingöbrons utformning

måndag 3 april 2017 20:50

Vid förra måndagens ordinarie sammanträde i Lidingös kommunfullmäktige (27 mars) röstade fyra oppositionspartier för att frågan om den blivande Lilla Lidingöbrons utforming skulle skickas tillbaka till kommunstyrelsen, för ytterligare utredning. Eftersom de fyra partierna hade 21 röster blev det en s.k. minoritetsåterremiss. De fyra partierna antog också följande uttalande:

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att man ska avvakta med investeringsbeslutet om Lilla Lidingöbron, men samtidigt fatta beslut om att godkänna Lilla Lidingöbrons utformning, med 7 meters segelfri höjd. Alla partier var rörande överens om att pausa investeringsbeslutet eftersom förhandlingar pågår om dubbelspår med landstinget.

Alla oppositionspartier, utom V, ansåg dock att det var oansvarigt, som majoriteten föreslog, att ta beslut om att redan nu godkänna utformningen av Lilla Lidingöbron, till och med innan landstingets utredning om Lilla Lidingöbron är färdig. Vi krävde en återremiss av ärendet för att utreda flera attraktiva och effektiva trafiklösningar.

Effektiva kommunikationer är en förutsättning för att Lidingö ska fortsätta vara en attraktiv ö att bo på och för ett livskraftigt näringsliv. Inför beslutet om Lilla Lidingöbron tycker vi (Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna) att det är viktigt att agera långsiktigt kring öns transport- och kommunikationsbehov.

Som motivering till vårt yrkande på återremiss ville vi att kommunfullmäktige skulle besluta följande:

1) Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med investeringsbeslutet gällande Lilla Lidingöbron.

2) Kommunfullmäktige beslutar att ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda vilken brohöjd som krävs för att isgående pendelbåtar ska kunna passera under den nya Lilla Lidingöbron och utifrån detta återkomma till kommunfullmäktige med förslag på en segelfri höjd för Lilla Lidingöbron.

3) Kommunfullmäktige ger Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda en dragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum med hög, alternativt låg anslutning av bron på Lidingösidan, som ett av flera alternativ att trafikförsörja Lidingö centrum på det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet.

Återremissen röstades igenom, med 21 röster (minimikravet är att mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstar för förslaget d.v.s. 18 röster).

Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd, Liberalerna

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet

Patrik Sandström, ordförande, Miljöpartiet

Daniel Larson, kommunstyrelseledamot, Socialdemokraterna

Dela L+C+MP+S stoppade beslutet om Lilla Lidingöbrons utformning

Kommentarer

Anders Lefrell 2017-04-13 14:42

Fantastiskt att åtminstone hälften av Lidingös politiker nu kommit fram till att den nya bron måste anpassa för trafik med mindre fartyg i SL-regi. Men varför då inte göra en mindre båge på bron så att den får samma segelfria höjd som landsvägsbron? Kostnaden för detta är näst intill försumbar satt i relation till hela kostnaden för spårvagnar, lokstallar m.m. Att detta skulle omöjliggöra cykeltrafik är rent nonsens, stigningen skulle bli mindre än 5%. Och beträffande rullstolstrafik tror inte någon sett någon använda sådan på nuvarande spårvägsbro, möjligen i så Fall en eldriven sådan. Nej kära politiker, läs Sjöfartsverkets remissvar i brofrågan innan ni fattar ett galet beslut!

Anders Bergstedt 2017-04-05 21:57

Är det konstigt att vi är många som inte orkar med politik! Det är bara blockering och försök att få någon annan att betala kostnader. Ni kan väl i varje fall bygga en infartsparkering på den stora planen norr om brogrenen. Många önskar att badhuset också byggs där och då finns redan en parkeringsplats! Det vore en utmärkt lösning som kan mäta sig med hur det kommer att se ut då Ropstenssidan är fullt bebyggd!

Samtidigt som kommunpolitikerna poängterar vilken oerhört värdefull och dyr mark detta är kommer det att dröja många år innan den blir bebyggd med något som vi kan vara stolta över.

Just nu skäms jag över att man placerat stora containrar och tippar återvinningssand där. Det ser förskräckligt ut. Solnedgångarna där har varit fantastiska och många är vi som tagit med oss kvällsmaten och njutit där.

Snälla Lidingöpolitiker. Om ni inte kan komma överens om bron kan ni väl i varje fall bygga en infartsparkering med ramp för småpengar. Jag har bönat och bett om detta men ingen av er har ens svarar mej. Det är bedrövligt!

Anders Odéen 2017-04-04 09:44

Men snälla ni... Sluta kalla projektet för "Lilla Lidingöbron". Det är ju kort och gott en helt ny Lidingöbro det handlar om. Eller handlar det om att det ska låta litet, anspråkslöst och billigt, i så fall är det inget annat än falsk marknadsföring och politiskt fifflande. När vår nyaste befintliga bro invigdes – det 46 år sedan – så var det också 46 år efter att den gamla spårvägsbron invigdes. Se i stället till att projektet får lite stolthet och prakt omkring sig – något för Lidingöbor och tusentals andra att se fram emot. Att det däremot kommer att dra ut på tiden, är vi så vana vid...

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google