Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

L: Fler parkeringsplatser för besökare till Dalénum

tisdag 4 september 2018 10:08

Nu blir det fler parkeringsplatser för besökare till Dalénum! Den 10 oktober 2016 skrev vi Liberaler en motion om att staden borde ”Ordna bättre parkeringsmöjligheter i Dalénum”. Den röstades tyvärr ned av majoriteten (M, KD och Lidingöpartiet) och av de övriga partierna inom oppostionen (MP, C, V och SD) i kommunfullmäktige den 22 maj 2017.

Den 24 mars 2017 skrev Stefan Åsbom på Lidingösidan: ”Parkeringen i Dalénum är ohållbar”. Jag kommenterade den då med. ”Ja, det råder brist på p-platser i Dalénum”.

Vi liberaler instämmer i att det sedan flera år råder brist på parkeringsplatser i Dalénum för besökare. Under valkampanjen nu i år har vi delat ut ett kampanjmaterial med rubriken: ”Inrätta fler besöksparkeringsplatser i Dalénum”.

Som ett första steg beslöt Teknik- och fastighetsnämnden (TFN) den 29 augusti 2018 att ändra parkeringstiderna så att utbudet av besöksplatser – räknat i parkeringstid – kommer att öka med knappt 20 %. Av totalt 82 platser skapas nu 46 platser som medger en parkeringstid på 3 timmar plus möjlighet att stå kvar över natten mellan kl. 17 och 09 nästföljande morgon, d.v.s. sammanlagt 19 timmars parkeringstid.

Härutöver fick jag gehör hos TFN för mitt förslag om att utöka antalet platser i Dalénum för besöksparkering, för det är idag en brist på sådana.

Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att närmare utreda detta. Alla partier utom Miljöpartiet ställde sig bakom mitt förslag! MP inser nog inte att om bilägare inte kan parkera sin bil dagtid vid bostaden, då tvingas de i onödan att ta med sig bilen till arbetet. Och för få p-platser förorsakar onödig s. k. sökparkering, med extra mycket utsläpp.

Min förhoppning är att probemen med besöksparkeringen i Dalénum nu successivt kommer att lösas.

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Dela L: Fler parkeringsplatser för besökare till Dalénum

Kommentarer

Erik Centerlind (M) #5 till kommunfullmäktige 2018-09-05 10:13

Nej Per Lilja, Paul Lindquist uttalar sig inte å moderaternas vägnar, han kandiderar inte för Lidingömoderaterna i höstens val.

Göran Tegnér (L) 2018-09-05 00:14

Svar till Patrik Sandström och Sofia Hallström:

Jag har en viss respekt för att vi kan tycka olika i denna fråga. Jag noterar dock att ni inte kommenterat mitt argument om att brist på p-platser kan förorsaka onödig biltrafik. Det tror jag att vi båda önskar undvika.

Jag inser också att flexibla p-normer kan ha sina fördelar.
Men Dalénums detaljplan är fastställd i total politisk enighet och då är det väl riimligtvis den som gäller. Och som vi har att förhålla oss till och efterleva. Eller hur?
Vänligen //Göran T

Patrik Sandström 2018-09-04 21:30

Göran Tegner,

att du hackar på Miljöpartiet med spekulationer är onödigt.

Vi vill som du vet ha en mer flexibel parkeringsnorm och att därför utgå från ett bestämt tal tycker vi inte är den rätta vägen att gå. Vi vill också att parkeringsplatser utanför köpcentra ska kunna räknas in för hästparkeringar. Med en ny gång och cykelbro över Södra Kungsvägen skulle det vara ännu enklare att ta sig över.

Dessutom finns det enligt uppgift många outhyrda parkeringsplatser i området Dalenum. Vi tycker inte att staden ska fortsätta sponsra gratis parkering med skattepengar, speciellt inte när det finns parkeringar. Därför vill vi införa parkeringsavgifter för att få en bättre parkeringssituationen.

Här är vår reservation i Tekniska nämnden, som du hänvisade till:

Reservation mot Liberalernas tilläggsyrkande, paragraf 68

Jag reserverar mig mot beslutet att lägga till punkt 7 om att uppdra åt förvaltningen att undersöka huruvida parkeringarna i Dalénum uppfyller stadens parkeringsnorm om 1,2 (varav1,0 boendeparkering+ 0,2 besöksparkering per hushåll).

Lidingö har en omodern parkeringsnorm som inte bara dåligt uppfyller klimatkraven för framtiden, utan även är en dyr affär för våra invånare. När bostäder byggs krävs nämligen av byggherrar att stora garage tillförs och dessa kan betyda en merkostnad om så mycket som 15% för en bostad. Miljöpartiet vill hellre se en parkeringsnorm om 0,5, eller än bättre: en flexibel parkeringsnorm som den som Stockholm har infört. På så sätt kan ekonomiska resurser frigöras när färre kostsamma garage behöver byggas och det blir möjligt för byggherrar att få ekonomi även i byggnationer i mindre skala.

Flexibel parkeringsnorm betyder att byggherrar får möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste tillskapas vid nybyggnation, där kommunen ger ”rabatt” på parkeringstalet om byggherren tillhandahåller positiva mobilitetstjänster – alltså lösningar som ökar boendes mobilitet och minskar behovet av att äga en bil. Exempelvis kan det vara att tillhandahålla en bilpool, närhet till kollektivtrafik, rabatt på kollektivtrafikkort, lösningar för hemleveranser, etc.

Sofia Hallström
Patrik Sandström
Gruppledare Miljöpartiet Lidingö

Per Lilja 2018-09-04 20:52

Uttalar sig denne Paul Lindquist för Lidingömoderaterna tro? Då blir det ingen röst på M.

Paul Lindquist (M) 2018-09-04 17:37

Bra initiativ, Göran och klokt av de övriga partierna att ställa sig bakom förslaget.

Till Pia Wieck vill jag bara säga att med Lidingöpartiets politik blir det ännu fler som måste köra bil för om man inte förtätar i centrala områden med förutsättningar för god kollektivtrafik så måste människor bosätta sig långt ute i periferin. Det innebär inte att man måste bygga så tätt som i Solna eller Sundbyberg och man ska definitivt inte exploatera Lidingös grönområden, men det finns många platser på Lidingö där det går att göra bra förtätning. Centrum-Torsvik och Högsätra är två bra exempel. Det skulle t ex kunna ge underlag för 5- eller 6-minuterstrafik på Lidingöbanan och kanske t.o.m. en omdragning av banan via Centrum-Torsvik.

Göran Tegnér (L) 2018-09-04 17:10

Svar till Pia Wieck:

Ja hur ska det gå i framtiden? Det är din ständigt gnagande oro! Tänk tillbaka om Du hade verkat här på ön åren 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1900, 2000 och 2010 (då kanske du var med)? Och redan från början vetat hur det skulle bli? Du hade kunnat förfasa dej över allt som har byggts under åren många gånger om. Stackare...

Jag kan dock trösta en osalig själ som du. Det blir nog bra ska du se!

Inom Dalénum finns ju parkeringsgarage under varje ny fastighet för de boende. Fast de är inte fullt utnyttjade beroende på att detta kostar pengar. Och för verksamheter byggs ju nu ett helt p-hus. Och inom Högsätra kommer man också att bygga underjordiska garage för de boende. Det jag har bekymrat mej om är parkeringsplatser för besökande. Och så bra att du gillade mitt initiativ!

I Lidingö Centrum rekommenderar jag att du börjar läsa i den hemliga utredningen som ni inom majoriteten har mörkat. Där framgår ju planerna på flera underjordiska garage i tre våningar under redan hårdgjorda ytor. Med 848 p-platser. Fast de kommer inte att räcka till de 300 bostäderna och till handeln som ni har lovat staten i stadsmiljöavtalet. Bara till 240 lägenheter. Så där har väl ni inom Lidingöpartiet varit framme igen och prutat bort ett 60-tal bostäder, kan man gissa.

På lång sikt – är du ju ännu oroligare. Då kan jag trösta dej att behovet av parkeringsplatser och även av antalet bilar sannolikt kommer att erodera till kanske högst en tiondel av dagens. Om och när självkörande bilar blir vardagsmat.

Då kan 10 % av dagens personbilsflotta klara av att transportera alla dagens resor. Eftersom de självkörande bilarna kommer att rulla mest hela tiden, kommer behovet av 2-3 uppställningsplatser per bil (vid bostaden, på arbetsplatsen och vid köpcentrat) att minska drastiskt eller försvinna nästan helt. Däremot blir det mera tomkörning med de tysta elbilarna. Så parkeringsproblemen är nog ett övergående fenomen.

Don’t worry, be happy!

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-09-04 16:45

Pia Wieck, Lidingöpartiet, sluta skriva och säga att L vill bygga lika tätt som Solna och Sundbyberg. Det är inte sant och det vet du. Berätta istället för väljarna vad Lidingöpartiet vill. Det tror jag de är mer intresserade av så berättar vi vad Liberalerna gör och vill.

Pia Wieck (LP) 2018-09-04 11:35

Göran, bra att det blir fler parkeringar. Jag hoppas att du som är så bra på att räkna även inser att med er bostads- och byggpolitik så kommer parkeringssituationen på Lidingö bara bli allt sämre för varje år. Även trafiksituationen kommer att bli sämre. Än har inte alls som ska flytta in till Dalénum flyttat in. Hur blir det när alla flyttat in och ska få lats med egna och besökares bilar? Hur blir det om ni får bygga ut Högsätra som ni vill och Lidingö centrum och alla andra områden där ni förespråkar max förtätning. Ni vill att Lidingö ska följa i Solna och Sundbybergs fotsteg och öka antalet invånare på Lidingö rejält. Tro mig - det kommer inte att göra att det blir lättare för besökare att parkera på Lidingö.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google