Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

(L): Folkomrösta om hela översiktsplanen

söndag 25 mars 2012 17:15

Lidingöpartiet är kritiskt till det stora utrymme som företag och organsationer fått i Lidingö stads sammanfattning av synpunkterna på översiktsplanen, på bekostnad av “vanligt” folks synpunkter, som bara har klumpats ihop. Partiet kräver folkomröstning om hela översiktsplanen, inte bara Centrum/Torsvik, sklriver man i ett pressmeddelande.


Pressmeddelande från Lidingöpartiet:

Företagare och stora organisationer gynnas vid redovisningen av synpunkterna
De inkomna synpunkterna på förslaget till ny översiktsplan för Lidingö kan grovt delas upp i två kategorier: 1) företagare och stora organisationer som i flera fall har ekonomiska intressen i att Lidingö exploateras sönder och 2) privatpersoner som i hög grad är kritiska till vad som föreslås i förslaget till översiktsplan.

Privatpersoner missgynnas vid redovisningen av synpunkterna
Lidingö stad har på ett närmast försåtligt sätt klumpat ihop de 750 privatpersonernas synpunkter till knapphändiga en- eller tvåradiga ”sammanfattningar” per bostadsområde medan man låter företagandet, politiska partier och stora organisationer bre ut sig på 24 sidor av de 35 sidor som synpunkterna totalt omfattar. Varför ska företag och organisationer få debattinlägg återgivna i stadens rapport när vanliga medborgare inte får det? Man ställer sig frågan om det är stora företag och organisationer som är öns invånare eller om det är medborgarna som bor här?

Lidingöpartiet är helt avvisande till översiktsplanen
Lidingöpartiet är Lidingös tredje största parti. Partiet bildades 1973 i samband med dåtidens försök att fördärva Lidingös särart som småskalig skärgårdskommun. Vi ställer oss helt avvisade till förslaget till ny översiktsplan för Lidingö. Planen visar på ett lillebrorskomplex gentemot Stockholm och är helt orealistisk för ett samhälle som Lidingö. Till vår stora glädje kan vi konstatera att vår uppfattning delas av många Lidingöbor!

Lidingöpartiet kräver en beslutande folkomröstning om hela översiktsplanen
Lidingöpartiet krävde redan i december 2011 i Lidingö kommunfullmäktige en beslutande folkomröstning om hela översiktsplanen. Det var långt innan M, FP och KD kom med sin halvmesyr till folkomröstning, nämligen att bara folkomrösta om Centrum/Torsvik.

Lägg alla beslut om översiktsplanen på is tills en folkomröstning om hela översiktsplanen är genomförd
Lidingöpartiet kräver att allt arbete med översiktsplanen läggs på is till resultatet av en heltäckande folkomröstning om hela översiktsplanen är klart. Annars kan vi stå med en antagen översiktsplan som Lidingöborna bara några månader senare till stora delar (Centrum/Torsvik) röstar nej till. Det är inte god demokrati. Får M, FP och KD nej till massbyggande i Centrum/Torsvik kommer man sannolikt att tvinga igenom samma massbyggnation någon annanstans på ön. Det vore att vilseleda Lidingöborna!

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet

Dela (L): Folkomrösta om hela översiktsplanen

Kommentarer

Jonas 2012-03-26 08:09

Att folkomrösta om hela verksamhetsplanen är som om Riksdagen skulle rösta för eller emot regeringens alla propositioner på en gång, istället för att behandla varje förslag individuellt.

Med ett sådant upplägg skulle de styrande kunna smyga igenom några riktiga dumheter/särintressen bara huvudförslaget är tillräckligt bra (som Torsvik). Glädjer mig därför att Paul själv är emot det.

Paul Lindquist 2012-03-26 00:20

B N!

Jag har läst såväl sammanfattningen som samtliga remissvar och min uppfattning är att sammanfattningen på ett relevant sätt återger de inkomna synpunkterna.

Självfallet kan en sammanfattning inte innehålla alla detaljer, då vore det inte en sammanfattning, men i allt väsentligt finns synpunkterna med.

Du får gärna höra av dig direkt till mig så får vi titta på om vi har missat något och om sammanfattningen behöver kompletteras. Du når mig på plt@lidingo.se

Paul Lindquist 2012-03-26 00:14

Att ha en folkomröstning om hela översiktsplanen är nog mycket svårt. Hur ska man definiera alternativen?

Lidingöpartiet är fixerat vid ett befolkningstal, medan om man läser remissvaren (vilket jag har gjort) framkommer det olika synpunkter vad man bör och inte bör göra – ofta kopplat till det egna närområdet.

Trasthagenborna bejakar t ex en utveckling i Centrum-Torsvik men vill inte ha fler gångvägar i sitt närområde. Drygt hundra personer har skrivit på ett kedjebrev som ifrågasätter både omdragning av Lidingöbanan och utvecklingen i Centrum. Andra har inga synpunkter på detta men mostätter sig annan bebyggelse.

Hur kombinerar man alla dessa synpunkter till två vettiga alternativ i en folkomröstning?

Jag har svårt att se ett vettigt svar på den frågan.

Däremot kan man tydligt se att den del i översiktsplanen som många har synpunkter är just utvecklingen av Centrum-Torsvik. Då är det väl rimligt att man bryter ut den frågan och folkomröstar om den.

Sen kommer vi inte att förslå någon “massbyggnation” någon annanstans oavsett resultatet av folkomröstningen. Det är bara dumt av Lars H Ericsson att ens antyda något sådant.

Vi vill bygga det goda samhället och vi ser en potential i att förbättra Centrum-Torsvik. I övriga områden handlar det om försiktig förtätning.

Anders 2012-03-25 23:06

Skandal att medborgarnas synpunkter inte redovisas tydligare. Är allt bara en skenprocess?

B N 2012-03-25 18:43

Jag tog mig tid att formulera mina synpunkter mycket noggrant. jag hade fyra mycket tydliga att-satser. Endast en av mina synpunkter finns summariskt med i redovisningen av medborgarnas synpunkter på ÖP. Detta är direkt vilseledande. Det är kränkande. Och frågan är om det t om är något man borde anmäla Lidingö Stad för. Detta är, hur som helst, inte god demokratisk ordning. Dessutom är det ju så att staden är jävig i de här frågorna. Om det blir mindre exploatering och mer bevarande så kommer det sannolikt att försvinna tjänster/tjänstemän från t ex Stadsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret, plankontoret mm. redan nu kan vi se hur de agerar för att ge en missvisande bild av folkviljan.

Det råder verkligen en skendemokrati på Lidingö just nu! En styrande politikerelit som är i otakt med lidingöbornas vilja. Synd att det inte är val i år!!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google