Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

L: Folkomrösta om översiktsplanen

fredag 23 december 2011 00:01

Vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde lämnade Lidingöpartiet en motion om att genomföra en kommunal folkomröstning beträffande den föreslagna översiktsplanen. Partiet är kritiskt till planen och tror att många lidingöbor “inte fullt ut har insett vad den nya översiktsplanen skulle innebära för Lidingö som bostadsort”.

Man anser att viktig information om ökat invånarantal och omfattningen av nybyggnationer inte framgick tydligt i stadens informationsmaterial, som sände ut till Lidingös hushåll i samband med utställningen.

Därför vill partiet att Lidingös kommunfullmäktige nu beslutar att genomföra en kommunal folkomröstning innan fullmäktige fattar själva beslutet om den nya översiktsplanen.

Lidingöpartiets vill att frågan vid folkomröstningen ska lyda:
Säger du ja eller nej till den nya översiktsplanen som innebär att Lidingös invånarantal kommer öka med 11 000 till 15 000 invånare under den kommande 20-årsperioden?

Motionen kommer att behandlas vid något av vårens fullmäktigemöten.


Rådgivande folkomröstning
Från den 1 januari 2011 kan en minoritet i fullmäktige besluta att genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning. Tidigare krävdes en majoritet. Men det krävs framförallt att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen begär att en omröstning hålls. För Lidingös del behövs ungefär 3 400 underskrifter.

Därefter måste minst 18 ledamöter av fullmäktiges 51 ledamöter (= 1/3 av fullmäktige + 1 ledamot) rösta för att hålla den rådgivande folkomröstningen. Om 34 ledamöter i Lidingös fullmäktige (= 2/3 av fullmäktige) eller fler röstar emot kommer folkomröstningen inte att hållas, oavsett hur många invånare som begärt det.

Lidingöpartiet har sju ledamöter i fullmäktige.

Dela L: Folkomrösta om översiktsplanen

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google