Väder Lidingö

Lidingö lördag 22 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

L: Fyra förslag för bättre kollektivtrafik på ön

torsdag 22 mars 2018 17:49

Nu arbetar alla kommuner i Stockholms län med att formulera sina önskemål till landstingets Trafikförvaltning om förbättringar av kollektivttrafiken. Liberalen Göran Tegnér har fyra förslag som han vill ska finnas med i Lidingös brev till landstinget.

Nu i mars 2018 ska alla kommuner i Stockholms län lämna in sina önskemål om en bättre kollektivtrafik till landstingets trafikförvaltning. Vi liberaler tror att man med några enkla medel kan förbättra kollektivtrafiken på ön väsentligt och attrahera fler att välja att resa kollektivt.

Vi liberaler föreslår därför:
1. Bättre passning mellan bussar och Lidingöbanan
2. Skyttelbuss Lidingö centrum - Ropsten
3. Stombuss 6 förlängd till Rudboda via Centrum
4. Expressbuss via Norra Länken till Danderyds sjukhus


1. Bättre byten
Att åka med Lidingöbana och buss på Lidingö tar i snitt 2,4 gånger så lång tid som att åka bil. I andra förortskommuner är samma siffra 2,1. Framför allt är det bytena mellan spårväg och buss som inte fungerar bra.

En gång i tiden kunde man byta mellan Lidingöbanan och buss 201 i Kottla, med buss 210 i Larsberg och med buss 209 i Baggeby. Det stod till och med i tidtabellen att det var passning. Idag man kan få vänta upp till 13 minuter i Kottla på en buss. Förarna kan inte ens ringa varandra och meddela eventuella förseningar

Vi liberaler föreslår att staden kräver att trafikförvaltningen ger bussoperatören i uppdrag att förbättra tidtabellerna och ha en bättre tidtabellspassning än idag.

2. Skyttelbuss Lidingö Centrum - Ropsten
I rusningstrafik är det stor trängsel på bussarna utefter Stockholmsvägen. De som ska åka från Centrum, Sturevägen och Torsviks torg upplever att bussarna kommer stötvis. Först kommer ingenting, sedan kommer tre bussar på en gång och den första blir snabbt överfull. På hemväg från Ropsten tar många som bor centralt första bästa buss och sedan finns ingen plats kvar på Rudboda- och Kottlabussarna för dem som verkligen ska dit. Vi liberaler vill att staden begär att det åtminstone i rusningstrafik ska gå bussar i skytteltrafik mellan Lidingö Centrum och Ropsten.

3. Stombuss 6 förlängd till Rudboda via Centrum
Landstinget inrättade i december 2017 en ny stombusslinje, nr 6, mellan Karolinska och Ropsten. Ett mycket bra intitaitiv! Vi liberaler vill att den stombusslinjen förlängs från Ropsten via Lidingö centrum till Rudboda.

4. Expressbuss via Norra Länken till Danderyds sjukhus
Vintern 2014 föreslog vi liberaler en ny expressbussförbindelse mellan Lidingö och Danderyds sjukhus via Norra Länken. Tidsvinsten kan bli upp till 25 minuter. Landstingets trafikförvaltning tog själv upp detta som en idé för drygt två år sedan. Tanken var att förlänga varannan tur för busslinje 201 till Danderyd. Men idén verkar sedan ha fallit i glömska.

Det är nu hög tid att återupprätta ”Danderydsbussen” från Lidingö. Den direktbussen fanns en gång i tiden.

Göran Tegnér (L), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden

Dela L: Fyra förslag för bättre kollektivtrafik på ön

Kommentarer

Göran Tegnér 2018-03-29 11:35

Svar till Anders Hållberg

Tack Anders Hållberg för Dina kloka kommentarer.
1)Punktligheten. Du har poäng här. Visst det finns en betydande sådan risk med försämrad punktlighet. Den ska dock vägas mot fördelen av att slippa ett byte i Ropsten. Ett byte med en bytestid på 4 minuter värderas av resenärerna som en lika stor uppoffring som 15 minuters åktid i fordonet (4 minuter*2,5 /=vikten för väntetid/ + 5 minuter). Den vinsten är troligtvis större än risken för en eventuellt sämre punktlighet.

2)Utbud. Här har Du också en bra poäng. Och visst kan man tänka sig att 6:an kan stanna i Lidingö Centrum. Och då blir ju stombussen lika med vår skyttel som Du skriver.

Men även en stombusslinje kan ju framföras i form av en direktbusslinje. Det viktiga i detta stadium är att övertyga landstingets trafikförvaltning om att stombusslinje 6 behöver förlängas till Lidingö. Var den exakt ska landa blir nästa fråga.

Vi liberaler vill dock att förbättringarna för kollektivtrafiken på ön ska fördelas någorlunda jämnt och rättvist i förhållande till efterfrågan. Inte bara till södra ön (i form av Lidingöbanans upprustning), utan även till Norra ön och i form av bättre tvärförbindelser mellan Norra och Södra ön.

3) Restidsvinsten med en expressbuss via Norra Länken. Jag har räknat på en resa från Lidingö Centrum till Danderyds sjukhus. Idag sker resan med buss till Ropsten, sedan två tunnelbaneresor via ett byte vid Östermalmstorg. Den resan tar idag ca 32 minuter, varar 10 minuter är bytestid, och åktiden i fordonen är 22 minuter. Med bil tar den resan 11 minuter. Med bil tjänar man nu 21 minuter.

Med en expressbuss via Norra Länken och med stopp i Ropsten och vid Universitetet kan den resan ta strax under 16 minuter. Restidsvinst med expressbuss: 16 minuter jämfört med idag.

Den upplevda restiden med dagens buss+tbana+tbana uppgår till 57 minuter, eftersom de 10 bytestids minutrarna då värderas till 25 minuters restid. Tillkommer obehaget att byta, dvs ytterligare 5+5 = 10 minuter. Totalt 57 minuter i resuppoffring.

Resuppoffringsvinst jämfört med dagens kollektivresa: 41 minuter. Jag skrev 25 minuter. Det var både en överskattning och en underskattning. Med expressbuss till Danderyd blir bussen klart konkurrenskraftig med att ta bilen!

Anders Hållberg 2018-03-28 20:11

Jag tycker generellt bra om kollektivtrafikutveckling. En varning på punkt 4, "stombuss 6 till Rudboda", vill jag dock skicka med dig Göran:

1) Punktlighet. Lidingös busstrafik är separerad från innerstadens idag, vilket betyder att vi inte drabbas av trafikstörningar och liknande som sker i innerstaden. Det ger bra förutsättningar för punktlig trafik. De allra flesta som skulle resa med stombusslinje 6 från Ropsten och olika målpunkter längs vägen till Rudboda kommer ändå byta från tunnelbanan i Ropsten (här inkluderar jag inte alla som kommer med tunnelbanan och bara vill ta första bästa buss mot Torsvik/Centrum, för de blir det ju ingen skillnad). För dessa kommer det riskera att bli en lägre punktlighet vid avgångarna från Ropsten än idag - en nackdel av att sitta ihop med innerstaden.

2) Utbud - 6:an har idag 10-minuterstrafik från Ropsten. För stombuss ska alla avgångar gå hela vägen rimligen, vilket betyder 6 ledbussar per timme till Södergarn (rimlig ändhållplats). Det ger ungefär samma kapacitet som dagens 8 boggiebussar per timme, vilket gör att dagens utbud troligen helt ersätts med stomlinjen (anslutningar till Elfvik och Björnbo måste ordnas på något sätt, kanske blir det 2 separata linjer till Ropsten i timmestrafik). Men till det negativa: Då skulle sannolikt inte 222:an, direktbussen i rusningarna, trafikera längre - och då tror jag du får ganska många besvikna väljare som åker med den bussen idag - den sparar mycket tid. Nu gissar jag dock att den skulle försvinna, men jag ser det som en risk.

Om man istället bara drar 6:an till Lidingö centrum, så avlastar linjen från övriga bussar på sträckan båda vägar (startar helt tom i Lidingö centrum in mot Ropsten vilket ger bra ledig kapacitet). Och mot Lidingö blir inte exakt punktlighet lika viktigt eftersom den mer kompletterar övrig trafik. Då får du din punkt 2 på en gång också.

En till sak: För punkt 4 "Expressbuss Norra länken till Danderyds sjukhus" skriver du att tidsvinsten blir upp till 25 minuter. Det är nog inte riktigt sant för de flesta resenärer, oftast tar resan med tunnelbanan omkring 16-17 minuter. Den sträckan med buss tar nog cirka 11 minuter med ett stopp vid Universitetet, dvs en tidsvinst på cirka 5 minuter (ej att förringa såklart, men klart mindre än 25 minuter).

Göran Tegnér 2018-03-23 22:11

Svar till Carola Hellström:

Jag håller med Dej. Det är alldeles för dåligt.

Problemet är att landstingspolitikerna hittade på ett system för ersättning till operatörerna som missgynnar direkta tvärförbindelser (en påstigning) på bekostnad av omvägar via Ropsten (två påstigningar). Hälften av ersättningen sker per antalet påstigningar. Inte helt smart ur trafikanternas synvinkel.

Carola Hellström 2018-03-23 12:05

Även mellan Näset o Centrum borde det bli bättre och tätare turer nu är det skandal!! Måste på kvällar åka altom Ropsten helt galet!!

Göran Tegnér 2018-03-23 11:30

Tack Patrik för dina kommentarer!

Du har helt rätt. Visst, jag kunde ha lagt till punkten: ”Spårväg City bör dras fram till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan”. Vi liberaler har i själva verket ett helt 10-punktsprogram för trafiken, och Spårväg City står på första plats på den listan. De fyra förslagen i den här debatt tråden är bara ett axplock!

Det är trots allt en rejäl överdrift att hävda att landstinget inte bryr sig ett smack om Lidingö.

Först har landstinget satsat ca 820 Mkr på upprustningen av Lidingöbanan och ca 900 Mkr på spårvägsdepån i AGA med plats även för spårväg Citys spårvagnar. Och nu senast 50 % till dubbelspår på den nya spårvägsbron, 60 Mkr; samt två nya vagnar till Lidingöbanan, 80 Mkr. Totalt 1 860 Mkr.

Just nu pågår det en utredning ledd av landstinget och i samarbete med Stockholms stad och Lidingö stad om trafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden. I den ingår spårväg City som ett alternativ jämfört med buss (och båda alternativen kryddade med båttrafik). Den utredningen ska vara klar före sommaren 2018. Det blir intressant att emotse resultaten av den utredningen.

Men hittills har våra krav och önskemål på förbättrad busstrafik inom samt till och från Lidingö inte hörsammats tillräckligt; det kan jag hålla med om.

Om man fördelar landstingets spårinvesteringar (pågående och under de senaste tio åren) per invånare då hamnar Lidingö näst lägst med 23.000 kr jämfört med medelvärdet för länets kommuner med 64.000 kr, d.v.s. Lidingö får bara 36 % av genomsnitts-investeringarna per invånare. Detta kan förefalla orättvist.

Men detta hänger ihop med att Lidingö samtidigt är den kommun som bygger näst minst bostäder av samtliga 26 kommuner i länet. I procent av bostadsbeståndet år 2015 beräknas Lidingö bara bygga 14 % fler bostäder fram till år 2030, jämfört med 30 % för genomsnittskommunen i länet.

Lidingö bygger bara hälften så mycket, om ens detta, eftersom den nuvarande majoriteten numera inte ens följer det beslutade bostadsförsörjningsprogrammet för Lidingö. Detta bryr sig den nuvarande majoriteten inte smack om. Men detta kan vi göra något i valet i september.

Patrik A Edgren 2018-03-22 23:14

Mycket bra förslag, alla fyra! Du kunde lagt till att det snarast borde "bli fart" på Tvärbanan från Ropsten.
Men mitt intryck är dessvärre att Landstinget inte bryr sig om ett smack vad vi tycker och anser på Lidingö. Vad gör vi åt det??

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google