Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

L: Överdrivet rykte om Centrums förtida död

tisdag 19 december 2017 00:01

Många har redan dödförklarat Lidingö centrum med anledning av den ökande e-handeln. Dessa farhågor är enligt vår uppfattning kraftigt överdrivna. Omsättningen för Lidingö har ökat med 2,4 procent per år de senaste åtta åren, vilket är betydligt mer än Stockholm län och hela landet gjort. Den butiksdrivna handeln stagnerar inte bara för att e-handeln växer. Den framtida butikshandeln beräknas istället växa med mellan 3 och 9 procent under perioden 2012-2022. Det skriver de fem liberalerna Amelie Tarschys Ingre, Suzanne Liljegren, Torsten Engevik, Göran Tegnér och Mattias Reinholdson.

Vi i Liberalerna anser att det lokala näringslivet är viktigt för att upprätthålla ett attraktivt och levande Lidingö. Ett näringsliv som trivs och utvecklas underlättar för lidingöborna att kunna handla lokalt och skapar nya lokala arbetstillfällen.

För att Lidingö fortsatt ska vara en attraktiv kommun med god miljö vill Liberalerna utveckla Lidingö centrum med mer handel, service och bostäder utifrån lidingöbornas behov och önskemål. Ska Lidingö centrum fortsätta att vara lidingöbornas självklara handels-, mötes-, boende- och kulturplats måste det snarast byggas ut.

Många har här på Lidingösidan och i andra sammanhang redan dödförklarat vårt centrum med anledning av den ökande e-handeln. Dessa farhågor är enligt vår uppfattning kraftigt överdrivna.

Omsättningen för Lidingö har ökat med 2,4 procent per år de senaste åtta åren. Det är betydligt mer än för Stockholms län (1,3 procent) och hela landet (1,7 procent). Om den befolkningsprognos som finns för Lidingö stämmer pekar siffrorna mot en ökning av Lidingös handel med drygt 3 procent per år. Att tro att hela den tillväxten skulle ske via e-handel faller på sin egen orimlighet.

Handels utredningsinstitut (HUI) har visserligen gjort beräkningar som pekar på att e-handeln fortsätter att växa kraftigt och ta en allt större marknadsandel. Men man konstaterar också att den butiksdrivna handeln inte stagnerar bara för att e-handeln växer. Enligt HUI:s beräkningar beräknas butikshandeln växa med mellan 3 och 9 procent under perioden 2012-2022. Det kommer alltså att behövas mer butiksytor även i framtiden.

Det finns även miljömässiga skäl för att bygga ut Lidingö centrum. I dag köps 60 procent av lidingöbornas sällanköpsvaror på andra sidan bron. Om vi antar att andelen som åker från ön för att handla sällanköpsvaror minskar från 60 till 40 procent, när Lidingös centrumhandel byggs ut planenligt, beräknas antalet bilresor minska med 7 procent, men biltrafikarbetet (bilresor gånger reslängden) minskar med hela 24 procent. Det skulle ge stora samhällsekonomiska besparingar vad gäller olyckor, vägslitage, koldioxidutsläpp och buller.

Ryktet om Lidingö centrums förtida död är betydligt överdrivet. Frihet är att kunna handla nära!

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Suzanne Liljegren (L), gruppledare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Torsten Engevik (L), gruppledare i kommunfullmäktige
Göran Tegnér (L), gruppledare i teknik- och fastighetsnämnden

Mattias Reinholdson, (L) ledamot i kommunfullmäktige

Dela L: Överdrivet rykte om Centrums förtida död

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2018-02-04 11:30

Göran Tegnér, jag vet inte om du varken läser det jag skriver eller hör det jag säger i KoF. De flesta åker inte en massa bil för att handla sällanköpsvaror. Man tar t-banan in till Stockholm eller så handlar man på nätet och hämtar varorna i centrum eller eller ännu närmre där man bor, i sin lokala butik. Och utvecklingen gällande detta är tydlig. Den yngre generationen handlar mer på nätet än den äldre.

Vi kan alla ha olika åsikter om vad "charmigt" centrum betyder. Vi kan ju jämföra det LP och L vill med centrum och fråga Lidingöborna vilken "bild" av centrum som är charmigast. Stort och högt och tätt, eller småskaligt, mindre och glesare. Den mängd bostader som L ville bygga i Centrum och Torsvik, när detta diskuterades i förra valet, förstår jag inte ens hur det är möjligt att klämma in. Väljarna som bor i Torsvik visade då sina starka åsikter genom att inte rösta på L och L tappade 2 av 6 mandat. När man lyssnar på Lidingöborna är det viktigt att förstå vad de menar med småskaligt och charmigt - inte bara att slänga sig med uttryck som man tycker låter bra.

Diskussionerna om centrum har tagit tid och ibland måste det får göra det för att det ska blir riktigt bra. Nu tror jag att det börjar närma sig något som faktiskt de flesta Lidingöbor kommer att uppskatta, även handlarna. Det blir kvalitet istället för kvantitet. Kanske t.o.m något som lockar boende från andra sidan bron att besöka Lidingö.

Staffan Anderberg 2018-02-03 14:27

Göran Tegnérs resonemang om LP och möjligheterna till sällanköpsvaror i centrum kräver ett förtydligande. Jag hade ju förmånen av att efterträda Caisa Hörberg som KSO 1992. Då fanns det ett förslag till ett innecentrum framme och det var JM Bygg som ägde marken.

Strax efter det att jag tillträtt blev jag uppvaktad av JM, som helt frankt förklarade att det föreslagna centrumbygget inte kunde bli av. Det var alldeles för dyrt och den ekonomiska situationen i landet var just då mycket problematisk. JM hade med sig skisser på ett nytt förslag som skulle vara genomförbart, nämligen ett utecentrum. Detta gladde mig personligen eftersom jag hela tiden velat ha ett utecentrum. LP hade inte det ringaste inflytande över hur centrum kom att utformas. Det var ekonomin som dimensionerade storleken och utformningen.

LP ville att Stockholmsvägen skulle fortsätta som trafikled genom centrum och att man skulle kunna stanna till på gatan för att gå in och handla. Det var ju rent nonsens. Det sista LP gjorde för att försöka påverka utformningen var att i fullmäktige yrka att hushöjden skulle minskas med en våning. En sådan ändring kan ju inte göras av fullmäktige utan en återremiss. Det skulle dessutom sätta stopp för hela centrumprojektet eftersom ekonomin skulle bli avsevärt sämre.

Det centrum som blev genomfört är det centrum vi har i dag. Det blev lite väl litet, men med tanke på flera decenniers käbblande var det emellertid en stor framgång då.
När man talar om utbudet av butiker, restauranger m.m skall man tänka på att den stora fördelen med Lidingö är att ön hänger ihop med Stockholm. ”Bara 10 minuter från Stureplan” heter det i annonser. Vad vi än hittar på här ute, så är det närheten till Stockholm som betyder något. Samtidigt utgör det ett dilemma när man skall dimensionera utbudet på Lidingö.

Göran Tegnér (L) 2018-02-03 10:49

Svar till Pia Wieck: vi liberaler vill också att Lidingö Centrum ska vara charmigt och anpassas till handels utveckling. Inte handels avveckling. Beträffande skalan kan vi ha något olika åsikter huruvida en Centrumbyggnad ska vara mindre än i ett perifert stadsdelscentrum.

Om det var så jätteklokt av LP att banta de tidigare centrumplanerna så att det aldrig blev någon plats för sällanköpsvaruhandeln i Lidingö Centrum, kan ju diskuteras. Att tvinga 40% av sådana sällanköpsresor längre bort till externa köpcentra tycks inte bekymra LP. I detta fall väger trafikmiljön lätt.

Karin Wallgren 2018-02-02 18:56

Mitt upp i debatten om handelns framtid här och på andra håll vill jag rikta några små men uppmuntrande ord till affärsidkarna. Ni behövs här, verkligen. Vi är många, inte minst äldre, som inte kan drömma om att handla t ex kläder men även annat on line. En och annan till och med drar sig för att åka in till stan. Därtill tryter tålamod och orken likaså. Och bara tanken på att hämta ut en större kartong och bära hem den bara för att upptäcka att något inte stämmer med beställningen, färg storlek eller annat. Nej då får det vara. Att handla direkt i butik av en kunnig butiksanställd, som har blick för "vad som går an” det har o så många fördelar.

Handlarna lever i tuffa tider och vi kunder känner av vibbarna från vårt håll. E-handeln har fördelar, det kan ingen förneka, men inte för alla. Jag tänker även på jobbtillfällen. Hur många studerande är det inte som har kunnat deltidsarbeta i någon butikskedja vid sidan av studierna. Vad erbjuds dem nu? Ett mindre antal ungdomar kan förmodligen erbjudas jobb på posten för att ta emot alla dessa berg av bruna kartonger med varor från Kina, men alla andra då?

Vi befinner oss i en verklig brytningstid, förefaller det. Fram då för innovativt nytänkande. Mindre låsningar i regler som lätt kunnat avhjälpas om viljan och motivationen funnits. Men regelverk måste följas, eller? Jag tänker på det fatala handläggandet på Migrationsverket av en programmerares ansökan om arbets-/uppehållstillstånd. Efter fyra år i Sverige gav han upp och flyttade till Tyskland med sin familj, där han fick uppehålls- och bostadstillstånd efter bara någon vecka. Har Sverige råd att gå miste om just den kategori spetskompetens som så väl behövs.

Allt talar väl nu för att ombyggnaden av Lidingö centrum ska bli småskaligt och öppet där inga gallerior hör hemma. Och nej tack till både tunnelbana och omdragning av Lidingöbanan via centrum.

Pia Wieck (LP) 2018-02-01 13:46

Johan Mähler har helt rätt. Jag kan lägga till på listan Scandinavian Photo, som precis slagit ihop sina tre butiker i Stockholmsområdet till en. Listan kommer nog att bli längre.

Som politiker måste man se verkligheten och fatta beslut därefter. Lidingöpartiet har diskuterat E-handelns utveckling under många år nu och vi har kämpat för att få till ett centrum som kompletterar Stockholms och näthandelns utbud, även på längre sikt.

1995 invigdes nuvarande centrum. Vi har sluppit att leva med ett överdimensionerat inglasat centrum som var på förslag då, mycket tack vare Lidingöpartiet. Istället har vi det öppna trevliga centrum som de flesta uppskattar. När vi nu ska bygga ut, har Lidingöpartiet även denna gång kämpat för att det nya centrumet nu ska bli småskaligt, charmigt och anpassat till handelns utveckling. Lidingöpartiet har även denna gång lyckats med sin politik.

Johan Mähler 2018-02-01 10:00

Jag följer upp denna debatt med lite uppdaterade siffror kring vad e-handeln (till stor del) har för effekt på de svenska butikskedjorna. Någon som fortfarande tror att byggande av nya stora butiksytor och etablering av stora butikskedjor är rätt väg för Lidingö Centrum?

Sedan H&M:s försämrade försäljningssiffror presenterades den 15 december har företagets aktiekurs rasat från 200 kr till dagens kurs på ca 137 kr. Företaget är hårt konkurrensutsatt från e-handeln och har därför aviserat att de kommer stänga många butiker världen över (de har bla stängt en butik på Drottninggatan i Stockholm) och kommer öppna förre butiker än planerat.

Efter en kraftig vinstförsämring pga konkurrensen från e-handeln har Lindex beslutat om stängning av 6 butiker i Sverige.

Marc O’Polo stänger alla butiker i Sverige efter konkurs.

Indiska stänger ca 20 butiker i Sverige (bla i Mall of Scandinavia och Västermalmsgallerian). Indiska har dessutom lämnat in en ansökan om rekonstruktion.

Boomerang har gått i konkurs i Sverige.

Butiker stänger på bred front även i USA pga konkurrensen från e-handeln. Varuhuset Macys har redan stängt flera butiker. Därutöver har beslut om stängning av ytterligare 68 butiker tagits.

Under våren stänger också kedjorna Sears och K-mart sammanlagt över 100 butiker. Dessförinnan har Sears de senaste åren redan stängt 900 butiker.

Gap och Banana Republic stänger runt 200 butiker.

Michael Kors stänger ca 100 butiker.

Johan Mähler 2017-12-22 10:18

Cecilia Grahn,

Den dag nedanstående två förutsättningar är uppfyllda lovar jag att ta med mig min spade och hjälpa till att bygga nya stora affärslokaler i Lidingö Centrum.

1, Då ni på egen hand utan hjälp av politiker- eller stora byggprojekt gått i mål med omställningen att erbjuda ett varierat och efterfrågat utbud kring Lidingö Centrum (jag hänvisar till vad jag tidigare skrev om omställningen som gjorts av exempelvis Lidingö Bröd & Patisserie, Papilles Ost & Chark, Joe & The Juice och Firren). Det innebär att det exempelvis då sannolikt inte finns tre sushirestauranger från samma aktör, eller två klädkedjor från samma aktör eller för den delen två optiker från samma aktör. Varierat och efterfrågat var ledordet.

2, Att det på grund av ovanstående åtgärd går så bra för handeln i Lidingö Centrum att det i princip är omöjligt att hitta lediga handelslokaler.

Tills dess att spaden åker fram bjuder jag gärna på glögg och en önskan om en god jul.

Cecilia Grahn 2017-12-22 08:31

Johan Mähler

Lidingö Centrum har sett likadant ut i 22 år. Byggnaderna, utsmyckningen, omgivningarna är desamma. Butiker har kommit och gått, som det ju alltid gör. Vissa lyckas bra, vissa mindre bra. Helt naturligt, oavsett läge, innehåll, e-handel och andra faktorer. Vi vill alltid bli bättre och det är ju ett friskhetstecken, eller hur? Vi ska förstås ha de bästa butikerna som kunderna vill ha. Vi ska vara det självklara valet. För att bli ännu bättre behöver vi nu göra en förändring av det större slaget utan att göra avkall på småstadskänslan. Det kommer bli toppen när det är klart!!

Full respekt för dina åsikter och oro över att det inte kommer finnas tillräckligt underlag för utökad handel i Lidingö Centrum. Vi ska ju liksom inte bygga ett nytt Mall of Scandinavia. Vi pratar två nya huskroppar, uppfräschning, ny utsmyckning och inte minst, bättre parkering. När centrum byggs ut så kommer det ju också en mängd nya bostäder som ökar underlaget plus att centrum blir mer attraktivt.

God Jul

Cecilia Grahn
Ordf Lidingö Centrum Företagarförening

Johan Mähler 2017-12-21 13:22

Katarina Palmstierna & Cecilia Grahn. Ert logiska resonemang haltar tycker jag.

Antingen får ni stå vid åsikten att handeln på Lidingö står inför framtida problem (beroende på konkurrensen från Valparaiso på andra sidan bron, e-handeln etc). I sådana fall kommer detta enligt marknadskrafterna leda till att lediga affärslokaler frigöras i Lidingö Centrum (och på övriga Lidingö). Vilket ju enligt mitt sätt att se det i sådana fall drastiskt minskar behovet av byggande av mer affärslokaler i Lidingö Centrum.

Eller så får ni stå vid åsikten att handeln på Lidingö inte står inför problem. I sådana fall kommer detta enligt marknadskrafterna mycket riktigt leda till att det inte kommer finnas några lediga affärslokaler i Lidingö Centrum. Det beror ju i sådana fall på att befintliga företag går bra (och enligt Liberalernas resonemang dessutom går mot en ljus framtid). Men vad är problemet i sådana fall?

Ni kan liksom inte välja båda ståndpunkterna ovan samtidigt och plocka de bästa argumenten ur båda kakorna.

I övrigt argumenterar ni en hel del kring att det är utbudet som är problemet i Lidingö Centrum. Det håller jag helt och hållet med om. Men för att förändra utbudet behövs varken några politiker eller massiva tillbyggnationer. Utbudsproblemet kan ni lösa helt på egen hand. Se exempelvis på Lidingö Bröd & Patisserie, Papilles Ost & Chark, Joe & The Juice och Firren. I deras lokaler låg tidigare butiker som inte efterfrågades. Men genom att nya handlare varit lyhörda kring vad Lidingöborna efterfrågar så har icke efterfrågat utbud ersatts av efterfrågat. Det behövdes inga ombyggnationer eller politiker för att göra den förvandlingen. Vad väntar ni på?

Anders Odéen 2017-12-21 11:05

Lidingö Centrum behövs och behöver utvecklas. Snart nära 50.000 invånare talar sitt tydliga språk. Med en klok och vettig utbyggnad – baserad på befintliga handlares kunskaper om handel – så kommer ett centrum på ön alltid att vara en välbesökt mötesplats. Alla pendlar inte över bron och gör vi vårt centrum till en trivsam plats att besöka, så är det inte alls otroligt att boende och verksamma i Norra Djurgårdsstan med omnejd också tar sig hit. Bättre P-platser, tåg eller T-bana är faktorer som givetvis måste vara med i planeringen.
Saknas endast handlingskraft från politiker och tjänstemän att sätta igång (som vanligt)... Om våra "styrande" kunde förlita sig på de lokala handlarnas och Företagarnas kunskaper i frågan så behövs inga kostnadskrävande konsult-prognoser och teoretiska funderingar. Lycka till!

Cecilia Grahn 2017-12-20 23:44

Lidingöborna gillar sitt centrum och att kunna erbjuda ett bredare utbud än idag vore en klar framgångsfaktor. Vi kommer aldrig att helt kunna matcha de stora galleriorna, men med rätt mix av kedjor och små unika butiker blir vi ett mer självklart val för Lidingöborna.

Många enkäter och dialoger med Lidingöborna visar att det finns ett stort engagemang för vårt centrum och massor av idéer på bra aktörer som skulle passa in i butiksmixen. Vi vet också att flera aktörer är intresserade av att etablera sig på Lidingö. Som det ser ut idag finns inga lediga ytor för att bredda utbudet. En utbyggnad är den enda lösningen.

E-handeln växer det vet vi alla, men e-handel och fysisk handel i kombination är framtiden. Att erbjuda så kallad omnihandel, dvs de fysiska butikerna har e-handel med möjlighet att välja leveranssätt, dvs hemskickat eller hämta i butik. När kunden kommer för att hämta sin vara i butiken finns möjlighet att visa hela utbudet och kunden upplever en bra och komplett service. Detta kommer starkt idag både i de stora kedjorna men även hos mindre handlare. Flexibiliteten och snabbrörligheten är en av framgångsfaktorerna idag för en blomstrande handel.

Låt oss nu komma igång med utbyggnaden av Lidingö Centrum. Känns som vi har debatterat klart om det ska byggas ut eller ej!

Cecilia Grahn
Ordförande Lidingö Centrum Företagarförening

Katarina Plamstierna, Lidingö Näringsliv/Företagarna Lidingö 2017-12-20 20:14

Det är inte näthandeln som kommer att sänka Lidingö Centrum, faran kommer om vi inte får ett bredare utbud.

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden berör Lidingö centrum i allra högsta grad. En ny stadsdel och handelsplatser växer fram, och gör det viktigt för Lidingö Centrum att tydligt ”särskiljer sig” för att behålla konkurrenskraften så att Lidingöbor stannar kvar på ön för att handla, köpa tjänster och gå på restauranger etc..

Efter samtal med flera hundra Lidingöbor kan jag summera att man helst vill kunna handla allt på Lidingö om det bara gick. Idag är dock utbudet dels för smalt och Lidingöborna glömmer ibland bort att vi har fantastiska affärer på ön och inte bara i Lidingö Centrum.
Lidingöbor vill att Lidingö Centrum ska vara ett levande och unikt småstadscentrum, som lever i symbios mellan handel och boende, med mångfald och utvecklat för modern handel inklusive näthandel.

Detta innebär, fler mindre unika butiker, olika slags service, hög personlig service, många olika typer av restauranger, samt några kedjor i mindre format.

Lidingöborna tycker att det saknas klädaffärer för tonåringar och män, häng på kvällarna för unga, smink typ Kicks, Clas Ohlson i ”minikoncept” med en kombination av ett bassortiment, näthandel och hämta/lämna varor etc. IKEA Pick-up är ett annat önskemål. Många coola familjerestauranger som inte är så dyra är också ett önskemål.

Inget Centrum utvecklas om man inte kan komma till det. Vi vill att Lidingö Centrum ska vara Lidingös kommunikationsnod och vi vill ha Lidingöbanan till centrum om det är möjligt eftersom 70 % av öns befolkning bor utefter banan.

Vi kommer att driva denna fråga och försöka hitta en alternativ finansiering. Vi vill också ha en ringlinje som gör det lätt att förflytta sig mellan exempelvis Larsberg/Dalénum, Stockby, Centrum, Vallen, Näset, Rudboda – ett område som vi också driver och som vi just nu arbetar med.

Det är inte näthandeln som kommer att sänka Lidingö Centrum, faran kommer om vi inte får ett bredare utbud. Utbyggnadsplanerna för centrum är rejält försenade och det finns inga lediga affärslokaler idag. Det är bråttom att starta utbyggnaden av Lidingö centrum, och vi hoppas att det kommer ett förslag i januari om hur centrum ska utvecklas – det är vad som sagts i alla fall.

Lidingö har massa bra affärer över hela ön, men många Lidingöbor känner inte till dem. Så kolla gärna om det finns affärer på ön som har det ni behöver innan ni åker över bron!

Göran Tegnér 2017-12-20 11:56

Svar till Johan Mähler:

Vi liberaler håller oss till det av kommunfullmäktige beslutade bostadsförsörjningsprogrammet, vilket antogs i juni 2015. Detta baserades på de då gällande befolkningsprognoserna.

Nu finns det mera uppdaterade befolkningsprognoser. Om dessa är att betrakta som en ”räddningsåtgärd” har jag svårt att förstå. De återspeglar väl främst en demografiskt utveckling som vi kan kalla ”verkligheten”. För somliga är denna verklighet kanske en ”fiende” (men då syftar jag inte på dig).

Om du läser om mitt sista stycke i mitt föregående inlägg, då inser du säkert precis ”pudelns kärna”: utan en utbyggnad av Lidingö Centrum kommer flera att åka längre bort för att inhandla sällanköpsvaror, Redan idag - utan Norra Djurgårdsstadens kommande köpcentrum -sker hela 60 % på detta sätt, i form av import från andra kommuner.

Med Valparaiso och utan ett utbyggt Lidingö Centrum kommer den andelen att öka ytterligare, och dessutom sannolikt underminera även dagligvaruhandeln på Lidingö. Med ett utbyggt Lidingö Centrum kan denna tendens motverkas. Kalla detta gärna för en ”räddningsaktion”.

Em del tycker kanske att det kommer att vara häftigt att susa iväg över Lidingöbron i sina SUVar till Valpariaso, och redan idag till Mall of Scandinavia och Täby Centrum för att handla.

En av våra huvudpoänger i vår artikel var att det finns betydande miljömässiga fördelar att hämta hem en större andel av sällanköpshandeln till vår egen ö. Främst genom ett utbyggd Lidingö Centrum. Även medborgare utan tillgång till bil skulle tjäna både tillgänglighet och restid på att kunna handla även sällanköpsvaror närmare sin bostad.

Frihet är att kunna handla nära!

Johan Mähler 2017-12-20 08:51

Göran Tegnér. Jag raljerar inte. Om Liberalerna i en debattartikel går ut med budskapet att handeln på Lidingö kommer blomstra framöver. Då landar vi väl alla i slutsatsen att någon räddningsaktion för handeln på Lidingö inte behövs? Den mest efterfrågade räddningsåtgärd som i alla fall jag noterat i debatten är en kraftigare befolkningsökningstakt än den beslutade/prognostiserade. Den andra mest efterfrågade räddningsåtgärd jag noterat är ett utbyggt Lidingö Centrum. Det senare med argumentet att handeln annars kommer hamna på andra sidan bron. Min självklara slutsats är att inga av dessa ”räddningsåtgärder” behövs med ert resonemang.

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-19 23:24

Svar till Johan Mähler

Om prognoserna stämmer vet bara framtiden. Efterklokhet blir ju då en exakt vetenskap.
Vi liberaler skrev egentligen bara två fakta som berör det du tar upp:

Den första att den nuvarande trenden i handelns omsättning på Lidingö har ökat med 2,4 % per år de senaste åtta åren (2007 – 2016). Detta avser hela Lidingö och både dagligvaror och sällanköpsvaror och uppgifterna kommer från HUI. Detta är kanske inte så konstigt eftersom medianinkomsterna (sammanräknad förvärvsinkomst) per invånare ökade med 2,6 % per år i snitt mellan åren 1999 och 2015 på Lidingö (källa: SCB). Privat konsumtion och omsättning i detaljhandel brukar följas åt relativt hyggligt.

Det andra var förbehållet att ”Om den befolkningsprognos som finns för Lidingö” då blir resultatet ca 3 % ökning av detaljhandeln på Lidingö. Befolkningsprognosen fram till år 2050 innebär en årlig befolkningsökning på 0,9 % (i huvudkalkylen; med två känslighetskalkyler, på 0,7 % resp. 1,2 % per år).

Om dessa båda trender fortsätter då blir resultatet faktiskt ca drygt 3 % årlig tillväxt. Konstigare än så är det inte. Om detta kan man ju i brist på argument raljera och ironisera över. Sånt är kul i juletider.

För att prognostisera exakt hur mycket av detta som manifesteras till sällanköpsvaror och exakt till Lidingö Centrum (hur stort eller litet det nu blir?) respektive till andra externa centra krävs det en betydligt mer djuplodande analys. Detta har Lidingö stad föredömligt utrett för några år sedan i WSP-rapporten: ”Strategi för utveckling av Lidingö Stadskärna”. Den bör du och Lidingös nuvarande majoritet gärna läsa om. Den tål att studeras närmare, ja kanske till och med att uppdateras!

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-19 22:56

Svar till Anders Diedrichs:

Jovisst, vi har räknat med att Valparaiso - det kommande nya stora köpcentrat i Norra Djurgårdsstaden, kommer att ta en stor del av de inköpsresor som sker utanför Lidingö. Detta köpcentrum kommer ju att konkurrera inte bara med Lidingö Centrum bland Lidingöborna utan även med Stockholms City, Mall of Scandinavia i Solna och med Täby Centrum. Men om Lidingö Centrum byggs ut enligt planerna kommer en del av dessa längre resor att lockas tillbaka till Lidingö; annars inte.

Vi liberaler vill även inrätta en busskyttel (exempelvis självkörande minibussar med hög turtäthet) mellan Bodals hållplats på Södra ön och Lidingö Centrum, för att förstärka underlaget för Lidingö Centrum.

Anders Diedrichs 2017-12-19 18:45

Mikael Olofsson:
Buss nr 221 går från Larsberg och buss nr 201 från Kottla. Alla som bor från Dalénum till Gåshaga skall först ta tåget till bussen för vidaretransport runt halva ön till Lidingö Centrum. På kortare tid kommer man bekvämare till Ropsten med tåget. Jag bara undrade om det perspektivet finns med i Liberalernas beräkningar.

Mikael Olofsson 2017-12-19 14:52

Anders Diedrichs:

Både 221 och 201 går från södra ön till centrum och båda anknyter till 21 (tåget).

Anders Diedrichs 2017-12-19 12:26

Jag undrar om Liberalerna i sina siffror har tagit hänsyn till den kommande utbyggnaden av handelsplatser i Ropsten, med tanke på frånvaron av direkta förbindelser mellan södra Ön och Centrum och hur enkelt det är att ta tåget till Ropsten.

Johan Mähler 2017-12-19 11:03

Det är ju utmärkt om Liberalernas prognoser och argumentation om en årlig ökningstakt på 3% av handeln på Lidingö stämmer. Handlarna har ju nämligen själva varit tydliga med att de är döende och att handeln kommer att flyttas till andra sidan bron i framtiden. Då stämmer ju inte deras dystra prognos och därmed behöver vi inte bekymra oss för någon minskad handel på Lidingö. Eventuella räddningsaktioner (och befolkningsökningsplaner) kan avblåsas eftersom handlarna enligt Liberalerna går mot en ljus framtid. Handlarna kan alltså med god framtida lönsamhet fortsätta sälja sina varor i nuvarande lokaler i Lidingö Centrum. Alla glada och alla nöjda.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google