Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

L: Svar till majoriteten

tisdag 18 oktober 2016 20:33

Med anledning av måndagens uttalande från den politiska majoriteten (M+LP+KD) i tekniska nämnden, om att de tre partierna L+C+S inte "dök upp på detta viktiga sammanträde i början av juni" som bl.a. gällde snabbcykelbanan, har Liberalerna Göran Tegnér och Jesper Ingre översänt nedanstående brevkopia, daterad 5 juni 2016, för publicering.

Paus var ordet. Bättre sent än aldrig, kan man tycka.

De tre majoritetspartierna M., KD och LP försöker nu ge sken av att hela nämnden var enig, när bara ca halva nämnden var närvarande. Vänsterpartiets representant hade ett avvikande ersättaryrkande, som lämnades utan beaktande.

Sedan fortsätter de tre: ”Varken Centern, Liberalerna eller Socialdemokraterna dök dock upp på detta viktiga sammanträde i början av juni. Men de hade i likhet med övriga partier och allmänheten tillgång till handlingarna i ärendet i god tid innan sammanträdet", skriver de.

”Dök /inte/ upp”; det låter som om L, C och S medvetet hade uteblivit från ett svårt beslut. Detta är en vilseledande och försåtlig formulering. Vi hade alla flaggat upp för att vi fått förhinder att närvara av olika orsaker. Så här skrev jag till Tekniska Nämndens samtliga ledamöter den 5 juni, tre dagar innan sammanträdet:

”Hej alla nämndledamöter!
Får jag i all ödmjukhet föreslå att Du röstar för en återremiss av detta ärende:
§ 52 Snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen vid Tekniska Nämnden den 8 jini 2016. Tyvärr är både jag och Jesper Ingre upptagna på annan ort den dagen, så vi kan inte närvara... Se vidare bifogad PM betr. våra argument!

Vi vill passa på att önska Er alla en riktigt trevlig sommar och tacka för ett utmärkt samarbete!

Bästa hälsningar
Göran Tegnér, Ledamot (L) i Tekn. Nämnden, Lidingö”

Ja, vi hade tillgång till handlingarna innan mötet. Centerns representant, Petter Hedberg kritiserade detta beslut vid Tekniska Beredningen ca en vecka innan mötet, dock utan att majoiriteten tog till sig kritiken. Själv skrev jag och min ersättare, Jesper Ingre (L), följande brevbilaga till nämndens alla ledamöter den 5 juni:

”Ärende § 52 Snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen - Förslag till återremiss

På grund av att Liberalernas båda representanter (Göran Tegnér och Jesper Ingre) tyvärr kommer att vara frånvarande vid Tekniska Nämnden den 8 juni 2016, ber vi Dig att överväga följande beslut, beträffande ärendet § 52: Snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen:

Ärendet bör återemitteras av följande skäl:

1) Det råder en intressekonflikt mellan busstrafikens framkomlighet och cykeltrafikens önskemål om breddning till en snabbcykelväg.

2) Ett alternativt förslag är att inrätta ett busskörfält i västlig riktning in mot Stockholm på Norra Kungsvägens norra sida, d.v.s. på samma sida som den planerade snabb-cykelvägen. Det är inte säkert att båda projekten ryms, varför det uppstår en nålkonflikt här.

3) Argumenten för ett separat busskörfält är följande:
Norra Kungsvägen är den ena av Lidingös två huvudleder och med ca 11.000 fordon per dygn. Den trafikeras även av många busslinjer som kör 22 turer under den mest belastade timmen på morgonen och eftermiddagen. Detta innebär en buss var 2,7:e minut, d.v.s. en mycket tät busstrafik. Vägen är mycket bred med både vägrenar och grässlänter, men trafikens stoppas ofta upp av trafikljus och övergångsställen, vilket leder till köer under den s.k. rusningstrafiken, som då dock inte gör skäl för namnet.

Enlig Hastighetsplanen från år 2012 fanns det då 7 trafiksignaler och 7 övergångsställen med låg standard. En av dessa trafiksignaler har sedan dess ersatts med en rondell vid Grönstakorset. Hela 13 punkter utmed Norra Kungsvägen har s.k. ”mindre god standard”.

Även bussarna fastnar i morgonens bilköer på väg mot Ropsten. Av dessa skäl anser vi det angeläget att undersöka förutsättningarna för att ett busskörfält inrättas utmed Norra Kungsvägen.

4) Enligt Lidingös cykelräkningar är det ca 700 dagliga cyklister utmed Norra Kungsvägen vid Grönstavägen, d.v.s. ca 480 cyklister räknat på helårsbasis; avrundat till 500 cyklister. Enligt SLs ”Fakta om länet och SL” för år 2014 var det ca 28.000 påstigande på Lidingös bussar en vintervardag. Mellan en fjärdedel och en tredjedel av dessa kan uppskattas färdas via Norra Kungsvägen, d.v.s. ca 10.000 bussresenärer per dag utmed Norra Kungsvägen. Det är således tjugo gånger fler bussresenärer än cyklister utmed Norra Kungsvägen. Om något av de båda s.k. hållbara färdsätten cykel och kollektivtrafik bör prioriteras vid en målkonflikt om utrymmet, då borde det vara busstrafikens framkomlighet i första hand, anser vi.

Om båda projekten, snabbcykelbana och busskörfält kan inryms, bör detta klarläggas först.

Vi föreslår därför att ärendet angående en Snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen återremitteras för att klarlägga följande fakta innan beslut fattas om att upphandla en sådan snabbcykelväg:
1) Hur många resenärer berörs av ett nytt busskörfält resp. av en snabbcykelväg utmed Norra Kungsvägen;
2) Hur stora blir restidsvinsterna av ett nytt busskörfält resp. av en snabbcykelväg utmed Norra Kungsvägen;
3) Vad kostar respektive åtgärd (investering resp. årlig drift- och underhållskostnad)
4) Vilket av alternativen bidrar mest till att minska biltrafikmängderna utmed Norra Kungsvägen?
5) Vilket av alternativen ger störst samhällsekonomisk nettonytta (nytta-kostnad)?

Du - och Ditt parti - får gärna ta upp detta förslag och driva detta som Ditt vid Tekniska Nämndens möte den 8 juni 2016.

Med vänlig hälsning
Göran Tegnér (L), Ledamot Tekniska Nämnden
Jesper Ingre (L), ersättare Tekniska Nämnden”

Som framgår av ovan framgår det med all önsvärd tydlighet att vi agerade så kraftfullt som möjligt för att stoppa dessa båda ärenden, i tid innan mötet, trots att vi hade anmält förhinder att närvara vid själva mötet.

Även vi politiker är försedda med två öron och en mun. Detta betyder att man borde ha dubbelt så stor förmåga att lyssna på andra som att prata själv.

Nu har majoriteten alltför sent lyssnat på medborgarna i stället för att i tid lyssna på oppositionen. Som sagt: bättre sent än aldrig!

Göran Tegnér (L), och Jesper Ingre (L); ledamot resp. ersättare i Tekn. Nämnden

Dela L: Svar till majoriteten

Kommentarer

Gustaf Larsson 2016-10-24 10:45

Det här skulle aldrig ha hänt på Inger Granlunds tid som nämndordförande. Heller inte med Staffan Anderberg som kommunalråd. Vad var det egentligen som började gå snett i kommunen när Staffan Anderberg slutade för drygt tio år sedan?

Anders Odèen 2016-10-19 16:20

Finns inget annat för ansvariga politiker i detta ärende än att avgå. Likaså bör ansvariga tjänstemän-/kvinnor söka sig till annan plats där de an härja fritt med förslag och lösningar som betalas av någon annan. Personal utan kunskap och lokalkännedom borde inte anställas till viktiga poster. Så jag hoppas verkligen att oppositionen agerar kraftfullt, i synnerhet nu när så många regerat på dessa tokigheter - inte bara här på Lidingösidan utan på alla andra sociala medier - och då handlar det säkert om hundratals upprörda och berörda...

Torsten Engevik 2016-10-19 08:41

Bra Göran,
Framgår mycket tydligt vad du och Jesper tyckte innan beslutet. Tråkigt att majoriteten inte lyssnade. Det här kostar för skattebetalarna och trafikfarligt är det också.

Henry Duhs 2016-10-18 23:15

Det går inte att förklara bort.

Det ända rätta är att omgående ställa sina platser till förfogande. Det innefattar såväl ledande politiker som tjänstemän på olika nivåer.

Alternativt inser de personer som ligger bakom detta projekt att det kan vara lämpligt och hög tid att söka sig bort från Lidingö till en ny arbetsplats.

För att utlysa kommunalt nyval krävs 2/3 majoritet i Fullmäktige och det är nog inte tillräcklig många som vågar rösta ta den risken att förlora och mista sin plats i Fullmäktige.

Stein Markussen 2016-10-18 21:38

Det är så otroligt korkat beslut så detta måste omedlbart rivas upp. De politiker som tagit detta beslut måste ta sitt ansvar. Jag föreslår att de som tagit detta beslut får träffa väljarna och försöka förklara sig!!!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google