Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

L: ”Troubled bridge over waters”

onsdag 6 december 2017 13:23

Enligt en rapport från Trafikförvaltningen (SL) framgår att omstigningen mellan Lidingöbanan och Lidingös bussar till tunnelbanan ännu inte är klarlagd. Men enligt skisser kommer gångavståndet mellan Lidingöbanan och tunnelbanan att öka med minst 75 meter vilket motsvarar en samhällsekonomisk årlig merkostnad på cirka 315 Mkr. Vi liberaler förutsätter att ett avtal med Stockholm och landstinget snarast träffas innan det definitiva beslutet om brobygget fattas, med målet att skapa en maximalt bekväm omstigning ungefär som vid Liljeholmen. Det skriver Göran Tegnér (L).

Vi liberaler ställde frågan om hur man kan garantera att tillgänglighet med buss och Lidingöbana till tunnelbanan i Ropsten inte försämras jämfört med idag? Svaret vi fick (delvis tack vare att Lidingösidan publicerade våra frågor) svar: ”De skisser på ny station som visats innebär en mycket liten (ca 50m) ökning av gångavståndet mot vad som gäller idag”.

Men, i Trafikförvaltningens delrapport om Norra Djurgårdsstaden från den 16 augusti säger man så här:
”Utöver detta tillkommer en kostnad för ny spårvagnshållplats i Ropsten. Då hållplatsen ännu inte detaljstuderats är investeringskostnaden i nuläget inte känd. Kostnaden har estimerats till cirka 25 miljoner kronor. Osäkerheten beror på att hållplatsen behöver anpassas utifrån de behov som ges av vald framtida trafiklösning för Norra Djurgårdsstaden, samt övriga intressen på platsen i form av ny bussterminal och Stockholms stads önskade exploatering”.

Av denna text framgår det att omstigningen mellan Lidingöbanan och Lidingös bussar till tunnelbanan ännu inte är klarlagd.

Att gångavståndet och härmed bytestiden mellan de båda banorna riskerar att ökas jämfört med idag framgår av en skiss Trafikförvaltningens ”PM Nyttoanalys av dubbelspår på Lilla Lidingöbron” daterad 2017-06-16:

Lilla Lidingöbron, preliminärt broläge och hållplatsläge i Ropsten. I Ropsten planerar Stockholm att flytta kajlinjen och utöka den byggbara ytan. Illustration: TrafikfövaltningenLilla Lidingöbron, preliminärt broläge och hållplatsläge i Ropsten. I Ropsten planerar Stockholm att flytta kajlinjen och utöka den byggbara ytan. Illustration: Trafikfövaltningen

Av figuren syns det tydligt att Prel. hållplats ligger ungefär dubbelt så långt bort från tunnelbanan som befintlig hållplats. Hur det blir för bussresenärerna är ännu mer höljt i dunkel.

Av en mer detaljerad skiss ”Markreservation från Stockholms stads Exploateringskontor”, daterad i Stockholms stads tjänsteutlåtande 2015-11-17 framgår det att gångavståndet mellan Lidingöbanan och tunnelbanan kommer att öka med minst 75 meter (räknat mellan plattformsmitten för både Lidingö- och tunnelbanan).

”Markreservation från Stockholms stads Exploateringskontor”. Illustration: Trafikförvaltningen”Markreservation från Stockholms stads Exploateringskontor”. Illustration: Trafikförvaltningen

Några mer detaljerade eller omarbetade skisser har inte presenterats sedan dess.

Detta betyder för en daglig pendlare att ca en och en halv arbetsdag per år ytterligare tillbringas vandrandes mellan banorna. Med dagens resmängder motsvarar detta en samhällsekonomisk merkostnad på cirka 315 Mkr.

Vi liberaler förutsätter att ett avtal med Stockholm och landstinget snarast träffas innan det definitiva beslutet om brobygget fattas, med målet att skapa en maximalt bekväm omstigning ungefär som vid Liljeholmen med oförändrade eller kortare gångavstånd mellan tunnelbanan och Lidingöbussarna och Lidingöbanan. Inte längre gångavstånd än idag – som det nu ser ut att bli.

Göran Tegnér, ledamot (L) i teknik- och fastighetsnämnden

Dela L: ”Troubled bridge over waters”

Kommentarer

Mikael Olofsson 2017-12-08 13:40

Hans Lefvert:

21 med byte till 201 vid Kottla så hamnar man i Centrum. Om jag inte misstolkar kartan helt så kan man också börja med 21 och byta till 221 antingen i Larsberg eller Baggeby.

Hans Lefvert 2017-12-08 11:18

Mikael Olofsson

Från Dalenum till Gåshaga Brygga finns inga direktförbindelser med Lidingö C, vilket är en stor brist för tillgängligheten till Lidingö C. När vi satsar på Lidingöbanan och en ny bro ska vi naturligtvis förbättra kollektivtrafiken på Lidingö genom att fler kan resa med spårvagnen.

Mikael Olofsson 2017-12-07 14:06

Hans Lefvert:

Boende på södra ön kan redan idag nyttja Lidingö Centrum - i stort sett varenda busslinje går via centrum. Dessutom finns en förbindelse mellan tåg, buss och centrum, nämligen 201.

Däremot behöver inte boende på södra ön förlängd restid. Vill man till centrum kan man den gången välja bussen istället för att varje dag få förlängd restid - i båda riktningarna dessutom.

Hans Lefvert 2017-12-07 12:33

Mikael Olofsson

Lidingöbanan genom centrum är en förutsättning för att kollektivtrafiken i centrum överhuvudtaget ska kunna fungera när trafikbehovet ökar. Prognoser visar att både Lidingöbanan och fler bussar behövs för att klara trafiken i rusningstid. Kollektivtrafiken nyttjas till stor del även under andra delar av dagen, då den skapar tillgänglighet för Lidingöborna till olika delar av Lidingö. Att alla, även halva befolkningen som bor på södra ön, lätt ska kunna nå vårt nya Lidingö C är en självklarhet.

Mikael Olofsson 2017-12-07 08:48

75m extra promenad är ju ingenting jämfört med tidsförlusten om man skulle dra Lidingöbanan via Centrum, särskilt om man betänker att det enligt förespråkarna skulle öka antalet resande (med längre tid för på och avstigning som följd).

Bo Widerström 2017-12-06 22:13

Det är inte nog med att de ansvariga politikerna och tjänstemännen vill bygga en låg bro, liknande den 100 år gamla, som inte varken på ett tekniskt eller ekonomiskt försvarbart sätt kan anslutas till Lidingö centrum. Nu är man dessutom på väg att förorsaka stor ekonomisk skada för lidingöborna i Ropsten.

Det är skrämmande att inte Lidingö stad har ett ramavtal med Stockholms stad som bl.a. säger att gångavstånden mellan olika trafikslag i Ropsten inte får bli längre än vad de är idag. Detta visar att ansvariga politiker och tjänstemän på Lidingö inte har kompetens att ansvara för detta projekt och tillvarata lidingöbornas intressen.

För att förhindra stor ekonomisk skada för lidingöborna måste broprojektet nu stoppas och studeras om av kompetent folk med långsiktigt tänkande.

Henry Duhs 2017-12-06 14:48

Dra i handbromsen vad gäller Lidingöbanan till Ropsten och fundera i stället på att förlänga tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum.

Med facit i handen kan inte Sverigeförhandlingarna ha varit seriöst menade. Lidingö har idag 47 000 invånare och inte särskilt många lidingöbor kommer sakna Ropsten.

Lidingö behöver effektiv kollektivtrafik för att minska bilberoendet.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google