Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Lidingöbanan genom Centrum har låg proritet

tisdag 14 mars 2017 10:49

RADIOINTERVJU. I radioprogrammet "45 minuter med Lidingöliberal-erna" den 24 februari 2017 i Radio Lidingö 97,8, intervjuade ledamoten i teknik- och fastighetsnämnden Göran Tegnér (L), Trafikförvaltning-ens/SL:s vice ordförande Sara Svanström (L) om Lidingötrafiken. Eftersom intervjun var intressant för lidingöborna återges den här nedan.

Fråga 1: Dubbelspår på Lidingöbron och förlängningen av Spårväg City till Ropsten.
Dubbelspår på den nya Lidingöbron undersöks nu av landstinget. Detta kopplas till anknytning av Lidingöbanan till en framtida Spårväg City. Allianspartierna plus Miljöpartiet i landstinget har enats om att utreda en förlängning av dagens Spårväg City mot Norra Djurgårdsstaden. En utredning om detta blir klar 2018, men med ett delresultat redan i år. Utredningen ska bedrivas i nära samarbete med representanter för Stockholms stad och Lidingö stad. Lidingösidan har också skrivit om detta den 22 februari 2017.


Fråga 2: Tätare turer med Lidingöbanan i rusningstid
Tätare turer med Lidingöbanan Ropsten - Aga är ett gammalt önskemål som lidingöliberalen Göran Tegnér drivit de senaste sju åren. Lidingöbanans resande har ökat kraftigt, med cirka 48 % i rusningstid sedan början av 1980-talet. Och bara sedan Lidingöbanan upprustades och försågs med nya vagnar har resandet ökat med 14 %. Detta har nu även Trafikförvaltningen insett. (Se även Lidingösidan den 12 oktober 2016).

Dagens trängsel på Ldingöbanan med alltför många stående kan lösas med att landstinget köper in en extra spårvagn för trafik i rusningstid. Det arbetar Sara Svanström och landstingets Trafikförvaltning nu med. Troligtvis kommer detta förbättringsförslag med i det nya trafikprogrammet i december 2017. Det är en fråga, som nu äntligen kan bli verklighet.

Fråga 3: Stombuss till norra Lidingö
Landstingets Trafikförvaltning har tillsammans med Stockholms stad beslutat inrätta en ny stombusslinje, nr 6, från Karolinska till Ropsten.

Göran Tegnér frågade Sara Svanström i Radio Lidingö om inte den nya stombusslinjen kan förlängas till Lidingö, och då helst till Rudboda på norra Lidingö.

Svaret från landstinget blev att det blir ingen förlängning i detta första introduktionsskede, men att det i en andra etapp mycket väl kan bli fråga om att förlänga stomlinjen till Lidingö. Det kan då behövas en anpassning på Lidingösidan, svarade Sara Svanström.

Göran Tegnér berättade då att Lidingöliberalerna har drivit frågan om att inrätta ett busskörfält utmed delar av Norra Kungsvägen, i stället för att smalna av huvudleden för en snabb-cykelbana, som majoriteten drev igenom, men som senare togs bort. (Se Lidingösidan den 23 juni 2016).

Fråga 4: Expressbuss Lidingö – Danderyds sjukhus via Norra Länken
Denna liberala idé om att förbättra kontakterna mellan Lidingö och de nordöstra förortskommunerna genom att förlänga en Lidingöbusslinje till Danderyds sjukhus via Norra Länken, fanns till och med i Trafikförvaltningens förslag till trafikförbättring år 2015. Där skrev man då: ”En förlängning av linje 201 (eller annan lidingölinje) med varannan tur under högtrafik från Ropsten till Danderyds sjukhus via Norra Länken övervägs. För resenärer längs hela linjesträckningen innebär det två färre byten samtidigt som det avlastar Röda linjen som dras med stor trängsel på vissa tåg”.

Sara Svanström ansåg att idén är värd att ta upp igen och hänvisade till att det är upp till entreprenören att besluta om ändrade linjesträckningar. Att det är fråga om betydande restidsbesparingar var vi överens om. (Se Lidingösidan den 12 mars 2015).

Fråga 5: Lidingöbanans omdragning via Lidingö Centrum
På Göran Tegnérs fråga om hur landstinget ser på detta projekt blev svaret att det har låg prioritet eftersom andra kommuner som bygger betydligt mer - och härmed får ett större resandeunderlag - har högre prioritet. Men Sara Svanström tillade att om Lidingö är intresserad av medfinansiering, då kommer projektet i ett helt annat läge.

Dela Lidingöbanan genom Centrum har låg proritet

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-03-17 10:04

För att få igång en förhandling med Landstinget måste Lidingö Stad visa sin vilja till medfinansiering av en omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö C. Projektet är avgörande för Lidingös utveckling av spårtrafiken på Lidingö med effektiva tvärförbindelser, tillgängligheten till Lidingö C och möjligheter att klara kommande kollektivtrafikbehov. Det finns få samhällsfunktioner som är viktigare än kollektivtrafiken.

Nu kan Lidingö Stad förbättra människors möjligheter att få livspusslet att gå ihop och även ge Lidingö goda förutsättningar för utveckling av samhället med ett tillgängligt centrum, Lidingöbornas naturliga mötesplats.

Hoppas nu att Lidingö stad svarar på Sara Svanströms hint om medfinansiering och snarast tar kontakt med Landstinget.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2017-03-14 22:51

Att Lidingö bygger för lite för att dra om Lidingöbanan via Lidingö centrum är en sanning med modifikation! Majoriteten i Lidingö stad i form av M, LP och KD var i Sverigeförhandlingen 2016 villig att öka på byggandet längs Lidingöbanans sträckning. Men Sverigeförhandlingens förhandlare tvärvägrade plötsligt och utan att ange motiv att förhandla vidare om Lidingöbanan via Lidingö centrum utan försökte istället tvinga på Lidingö en 3-4 ggr dyrare tunnelbana till bara Lidingö centrum, plus 8.000 lägenheter (mer än 4 Larsberg) inom en radie av en (1) kilometer från Lidingö centrum. Ett fullkomligt ohemult krav. Så blev det som det brukar bli när någon gapar över för mycket, ingenting!

Jag tycker att förhandlingarna om Lidingöbanan via Lidingö centrum borde återupptas snarast. Det är som Stefan Åsbom säger ovan, urusla förbindelser mellan södra ön och Lidingö centrum idag. Detta måste lösas. Det vore därför bra om Alliansen i Landstinget tog ett sådant initiativ. Jag är säker på att vi i majoriteten på Lidingö skulle ta emot en sådan utsträckt hand!

Stefan Åsbom 2017-03-14 20:19

Jag är ganska ny på Lidingö - tack vare utbyggnaden av AGA! Det som förvånar mig är att man inte satsar på Lidingö centrum! För att komma till Lidingö centrum från Aga behöver jag - i princip ta Lidingö-banan till Ropsten och sedan ta en buss tillbaka till ön för att ta del av alla de butiker som finns! I det läget kan jag ju mycket hellre åka vidare till Karlaplan eller vidare till Stockholm. Jag som jobbar i Stockholm har aldrig en tanke på att åka till Lidingö centrum på väg hem - då har jag redan handlat i Stockholm! Antingen måste man förlänga tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum eller se till att Lidingö-banan passera centrum! Diagonalen mellan Lidingö centrum och Lidingö södra (med Aga och Larsberg) behöver man lösa för att kunna utveckla båda områdena! Buss 238 är en livlina men den är väldigt tunn...

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google