Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Länsstyrelsen underkänner nämndbeslut om Rudbodapaviljongerna

torsdag 29 december 2011 16:21

Efter att de boende vid Rudboda skola protesterat mot hur beslutet togs, när de tillfälliga skolpaviljongerna skulle placeras, har Länsstyrelsen i Stockholms län nu givit miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö bakläxa.

Länsstyrelsen har den 23 december upphävt nämndens beslut och skickat ärendet i retur så nämnden kan ta upp det till ny prövning. Lidingösidan har tidigare skrivit om ärendet, den 25 oktober och 27 november.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gav den 26 oktober i år ett femårigt bygglov för de evakueringspaviljonger som behövs när Rudboda skola ska rivas och byggas upp. Flera grannar i området ansåg att paviljongernas placering innebar ett “okänsligt och omfattande ingrepp i närgränsande grönområde”.

Man varnade också för att trafiken på Nilstorpsvägen redan är så omfattande vid lämning och hämtning av barn, att många föräldrar istället kommer att köra på angränsande Yxvägen och Yxstigen, om paviljongerna placeras enligt förslaget.

Att tillåta en bygglovstid på fem år för ett bygge som ska vara klart redan 2014 var också för lång ansåg de protesterande, liksom att det saknades en konkret avvecklingsplan. Dessutom saknade stadens (fastighetskontorets) bygglovsansökan både ritningar, beskrivningar och andra behövliga uppgifter.

De omkringboende ansåg också att nämnden inte tagit hänsyn till de yttranden som skickades in av grannarna, och att beslutet därför är helt grundat på stadsbyggnadsförvaltningens bedömning. Nämnden har inte redovisat att det fanns klagomål, än mindre talat om varför man underkände dem. Detta uppfyller inte den enskildes rättssäkerhetskrav.

Länsstyrelsen har noterat att nämnden i sitt beslut inte åberopat sin egen förvaltnings tjänsteskrivelse. “För det fall att nämndens beslut grundas på tjänsteskrivelsen finner länsstyrelsen att förvaltningens motivering är alltför ofullständig för att uppfylla kravet på motivering”, skriver länsstyrelsen. På vanlig svenska betyder det att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen levererat ett dåligt beslutsunderlag.

Så nu är beslutet från den 26 oktober upphävt så förvaltning och nämnd får börja leta efter en plats för paviljongerna. Om det påverkar byggstarten för Rudboda skola är för tidigt att säga. Paviljongerna är tänkta att tas i bruk vid höstterminens start 2012. Enligt tidigare uppgift måste paviljongerna beställas senast under januari månad.

Uppdaterad klockan 20.30:
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman har lämnat följande kommentar:
Länsstyrelsen har inte återförvisat ärendet för att de anser att vi har fel i sak, alltså att paviljongerna inte kan ligga där förslaget visar, utan det är ett, ur deras synvinkel, formfel i beslutet.
Länsstyrelsen vill att vi ska förtydliga bedömningen så att de uppfattar att vi har bemött de yttranden som inkommit i ärendet. Som jag ser det så får vi ta upp frågan igen i januarinämnden med en förtydligande bedömning och tjänsteskrivelse.

Dela Länsstyrelsen underkänner nämndbeslut om Rudbodapaviljongerna

Kommentarer

Hans Sogell 2012-01-13 21:09

Detta är bedrövligt! …av kommunen: Trots Salamandlarna + Strandskyddet + Trafikkaos + drygt 90 Grannar, så har de beslutat att bygga skolan på samma plats – nu ännu större än tidigare OCH detta på fridlyst område med 425 skolbarn ca 30 meter från våra hus..

Överkörda fridlysta Salamandlar, trots intyg av Herpetolog
Överkörda nonchalerade fler än 90 grannar!
Överkört påvisat trafikkaos, upp till 425 bilar 2 ggr per dag på lilla Nilstorpsvägen .

Egentligen är det märkligt att kommunen beter sig på detta sätt – de som skall gå våra ärenden. Vi har gett kommunen alternativ som vi grannar accepterar, men utan gehör, de nonchalerar oss helt..

Ervin Schömer arkitekt SAR 2012-01-10 13:50

Byggndsnämndens beslut har fattats utan vissa sena yttranden har behandlats av Stadsbyggnadskontoret (dessa yttrande dock hade kommit in i rätt tid enligt bygglagenns föreskrifter).
Således Byggnadsnämnden själv fattade sitt beslut utan sakkunnigt bemötande av den sena kritiken.
Nämnden är inte utbildad i bygglovsfrågor. För det behövs vissa tekniska kunskaper som saknas hos politiker.

Förslaget till tidsbegränsad uppställning av vissa skolbyggnader, så som det hade framställts av Fastighetskontoret, har många grova tekniska brister. Bristerna har påpekats av undertecknad bl a genom ett sakkunnigt utlåtande, vars innehåll ingår i grannyttranden (Allan Ekström m fl).
Vissa, tydda brister har framförts till Stadsbyggnadskontorets anvarige personal vid besök på kontoret. Dessa synpunkter dock inte beaktades vid bygglovsprövningen, men uppmärksammats av Länsstyrelsen.

Enhällig Byggnadsnämnd med sitt beslut synes har gjort själv skyldig för tjänstefel? Eller inte?
Största ansvaret vilar på Ordförandens axlar. Hon borde ha begärt ett tjänsteutlåtande av sakkunniga innan ärendet till beslut tas fram. Den kontrollen skall ske i beredningssammanträdet. Tyvärr det hade inte skett.

År det inte dags för Moderata Samlingspartiet att ta upp ordförandefrågan frågan i valberedningen?
Fel bygglov?
Fel, jävig stadsplanearkitekt för Dalenum? (byte av konsultgrupp, planarkitekt m m)
Fel Stadsbyggnadschef en helårslön från skattebetalarna?
Fel lokaliserada bussterminal med störande trafik på ön?

Vem har ansvarar för det?

Allan Ekström 2011-12-29 22:02

Länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut om bygglov därför att det innebar ett åsidosättande av den enskildes rättssäkerhet i ärende gentemot staden är onekligen en ovanlig och skarp tillrättavisning av stadens kanske viktigaste nämnd. Omdömet är ägnat att inge oro..

Bo 2011-12-29 16:44

Har nämnden minsta vett avgår de efter sådan kritik!

Hur ska vi få förnuftiga människor att bli politiker?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google