Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Lidingö brister i sin publicering på Internet"

fredag 9 mars 2012 00:01

Lidingö är en de 50-tal kommuner som Datainspektionen granskat när det gäller publicering på nätet som kan innehålla personuppgifter. Undersökningen visar att kommunstyrelserna i alla kommuner brister på ungefär samma sätt när mötesprotokollen publiceras på webben.

I ett brev, daterat 8 februari 2012, skriver Datainspektionen att i de skriftliga instruktioner för webbpublicering som kommunstyrelsen i Lidingö utfärdat, saknas information om vilka personuppgifter som får publiceras, vem som ska göra bedömningen, hur länge uppgifterna ska bevaras på webben, arbetsrutin för maskering av känsliga eller sekretessbelagda uppgifter, hantering av länkade dokument samt vem som ansvarar för publicering och eventuell borttagning av uppgifter.

Lidingö stads PUL (personuppgiftslagen)-ombud, stadsarkivarien Maria Bring, ska från nästa vecka ha möten med alla stadens nämnder för att åtgärda de brister som Datainspektionen påpekat.
– Det behövs helt enkelt bättre rutinbeskrivningar, säger hon.

Bristerna hos de undersökta kommunerna har lett till att Datainspektionen nu tagit fram en checklista för kommuner och landsting som tar upp de viktigaste punkterna vid webbpublicering av protokoll och diarier.

Dela "Lidingö brister i sin publicering på Internet"

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google