Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingö får betala 47 miljoner mer i utjämning

torsdag 20 december 2012 16:58

Igår, onsdag, presenterade finansmarknadsminister Peter Norman (M) förslag till förändringar av utjämningssystemet för landets kommuner. För Lidingös del innebär det att kostnaderna för utjämningen ökar med 1 061 kronor per invånare, eller sammanlagt 47 miljoner kronor, med start 2014. Förändringarna träder i kraft successivt med ett första genomslag på 250 kronor per invånare eller 11 miljoner kronor 2014. Om förslaget går igenom kommer det för Lidingös del vara helt genomfört år 2018.

– Det här är väldigt komplicerade saker, sa Peter Norman, som till sin hjälp på presskonferensen dels hade statssekreteraren Erik Thedéen, dels specialister från finansdepartementet.

Regeringens förslag bygger i stor utsträckning på de förändringar som föreslogs av en utredning år 2011 och som föreslogs träda i kraft redan 2013. Hade utredningens förslag gått igenom ograverat, skulle utjämningsavgiften istället ökat med 73 miljoner kronor.

I år betalar Lidingö 537 miljoner kronor till staten eller 12.167 kronor per invånare av de 2.368 miljoner kronor lidingöborna betalar i kommunalskatt i inkomstutjämningsavgift. I kostnadsutjämning från andra kommuner och i så kallat regleringsbidrag från staten får Lidingö å andra sidan bidrag på 286 miljoner kronor. Utjämningssystemet innebär alltså en nettobelastning för Lidingö på 251 miljoner kronor eller 5.685 kronor per invånare år 2012. Från 2014 ökar belastningen successivt med 47 miljoner kronor eller med totalt 1.061 kronor per invånare. En ökning på 19 procent utifrån 2012 års nivå.

Utjämningssystemet består av två huvudkomponenter – inkomstutjämning och kostnadsutjämning. Förändringar föreslås för båda komponenterna.

Inkomstutjämningsavgift till staten betalas av tolv kommuner, inklusive Lidingö, med högt skatteunderlag, oavsett nivån på kommunalskatten, medan resterande 278 kommuner får ett inkomstutjämningbidrag. Även där är nivån på kommunalskatten ovidkommande.

Statens kostnad för bidragen är cirka 70 miljarder kronor varav cirka 6 miljarder finansieras av de tolv kommuner som betalar inkomsutjämningsavgifter. Regeringen föreslår en viss lättnad för dessa kommuner vilket för Lidingös del skulle innebära 42 miljoner kronor i lägre avgift jämfört med nuvarande nivå.

De föreslagna förändringarna inom utjämningens kostnadsutjämningsdel äter dock upp den lättnad Lidingö får vad gäller inkomstutjämningen och mer än det. Förslaget vad gäller kostnadsutjämningen innebär att Lidingö förlorar 87 miljoner kronor eller 1.976 kronor per invånare i kostnadsutjämningsbidrag.

Kostnadsutjämningen bygger på principen att kommuner med strukturella kostnadsdrivande och opåverkbara faktorer ska få kompensation från kommuner med en förmånligare struktur och därmed lägre kostnader.

Lidingö får idag ett bidrag på drygt 264 miljoner kronor eller 5.990 kronor per invånare från övriga kommunsektorn. Enligt förslaget ska kostnadsutjämningsbidraget för Lidingö minskas med 87 miljoner kronor eller 1.976 kronor per invånare. Främsta motivet till denna förändring är att storstadsområden och Lidingö anses ha fått för hög kompensation för den del av bidraget som gällt förskoleverksamheten. Storstadsområdena har tidigare, i jämförelse med övriga landet, haft en högre andel barn i förskolan och kompenserats ekonomiskt för detta. Skillnaderna har genom olika statliga reformer nu suddats ut.

Regleringbidrag/avgift från staten är en post som bestäms av det överskott, alternativt underskott, som uppstår i statens anslag för utjämningen. Blir det ett överskott får alla kommuner ett bidrag per invånare. För 2012 beräknas överskottet till 492 kronor per invånare i hela landet, vilket alltså betalas ut som regleringsbidrag till kommunerna. För Lidingös del uppgår regleringsbidraget i år till 22 mkr.


Inkomstuttjämning
Lidingös avgift (till staten)
Nuvarande system -12 167 kr/inv = 537 mkr
Föreslaget system -11 213 kr/inv = 495 mkr
Differens 954 kr/inv = 42 mkr

Kostnadsutjämning
Lidingös bidrag (från andra kommuner)
Nuvarande system 5 990 kr/inv = 264 mkr
Föreslaget system 4 014 kr/inv = 177 mkr
Differens – 1 976 kr/inv = -87 mkr

Regleringsbidrag (från staten)
För år 2012/ 492 kr/inv = 22 mkr
För år 2014/ 492+39 kr/inv = 23 mkr

Summa, för Lidingö
Nuvarande system – 5 685 kr/inv = -251 mkr
Föreslaget system – 6 746 kr/inv = -298 mkr
Differens – 1 061 kr/inv = 47 mkr

Dela Lidingö får betala 47 miljoner mer i utjämning

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google