Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

"Lidingö Hospice i praktiken nedrustat"

måndag 12 december 2011 11:53

Flygblad, utdelat den 10 december, av Lidingö Hospice Vänner.

Flygblad, utdelat den 10 december, av Lidingö Hospice Vänner.

I ett skarpt brev ställt både till Lidingös kommunstyrelse och till Äldre- och handikappnämnden skriver Tyra Holst, ordförande i pensionärsorganisationen SPF Lidingöskeppet: Det är fullständigt oacceptabelt att månader och år förlöper utan att hospiceverksamheten förefaller ha stabiliserats.

Frågan om hospice på Lidingö var en av de stora valfrågorna år 2010 och då fanns en politisk enighet, se Lidingösidan 18 augusti 2010 Lidingösidan har under det senaste året skrivit flera artiklar om hospice, t.ex. 25 februari 2011 och 28 februari 2011.

Brevet från SPF Lidingöskeppets ordförande:

Kommunstyrelsen
Äldre- och handikappnämnden
Lidingö

Vad händer med Lidingö hospice?

Inför kommunalvalet 2010 var frågan om framtiden för Lidingö hospice en av de viktigaste kommunalpolitiska frågorna som i mycket hög grad berörde medlemmarna i SPF Lidingöskeppet.

Vi tog upp detta i vår egen politikerutfrågning och i andra sammanhang och fick då bilden av politisk uppslutning och enighet kring att tillgodose medborgarnas krav på att ett ”riktigt” hospice, som ju startat verksamheten i början av 1990-talet och länge uppfattats som välfungerande, skulle förbli och utvecklas på Lidingö.

Men från våra medlemmar och andra får vi uppgifter om att hospice i praktiken nedrustats och inte motsvarar nationellt erkända krav på hospiceverksamhet. T.ex. tycks det fortfarande inte finnas någon kontinuerlig och kvalificerad läkarresurs (onkolog) utan man får nöja sig med ”stafettläkare”, som självklart inte har tillräcklig kompetens för de svåra bedömningar och det stöd till personalen som behövs vid vård av ofta svårt smärtlidande patienter i livets slutskede.

Det hävdas att den viktiga sjuksköterskebemanningen sköts genom omplacering från andra boenden, där vederbörande saknar adekvat utbildning för och erfarenhet av palliativ vård. Även andra viktiga stödfunktioner lär helt saknas. En viktig fråga är att det finns lättillgänglig information om när och hur man kan söka vård och omsorg vid Lidingö hospice, t.ex. annonsering i lokalpressen och välgjort broschyrmaterial.

Vi vill med skärpa framhålla att det är fullständigt oacceptabelt att månader och år förlöper utan att hospiceverksamheten förefaller ha stabiliserats. Lidingö hospice är mycket viktigt för oss Lidingöbor. Vi kräver en redovisning av situationen på hospice och vilka åtgärder stadens ansvariga har vidtagit och avser att vidta för att uppnå helt tillfredställande förhållanden vid Lidingö hospice, i enlighet med nationellt erkända normer härför.

Lidingö den 8 december 2011

Enligt styrelsens beslut:

Tyra Holst
Ordförande i SPF Lidingöskeppet

Dela "Lidingö Hospice i praktiken nedrustat"

Kommentarer

Käte Diederichsen 2011-12-12 15:55

INSTÄMMER TILL FULLO MED SYNPUNKTERNA OCH KRAVEN BÅDE VAD GÄLLER HOSPICEGRUPPENS FLYGBLAD OCH SPF LIDINGÖSKEPPETS BREV.
Löften av alla de slag som vi pensionärsorganisationer har fått vid personliga möten och paneldebatter samt vid vartenda kpr-sammanträde sedan långt före valet 2010 gav svaret att Hospice finns kvar, skall finnas kvar, kommer att finnas kvar med alla de faciliteter som krävs för den vård som skall ge de lättnader som behövs av en svårt sjuk, ja döende, medmänniska i vår stad.
Jag önskar er gamla Moderater lycka till med dem som bestämmer å våra vägnar i Lidingö
Käte Diederichsen
Ordf PRO Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google