Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingö museum får nu uppskattning för sitt arbete

måndag 23 november 2015 12:54

Varje år tar de oavlönade, men oerhört kunniga guiderna på Lidingö museum, emot öns skolklasser för att ge dem den hembygdskunskap de inte får i skolorna. Varje år går hela årsavgiften som Lidingö Hembygdsförenings medlemmar betalar, till den hyra som staden vill ha för museibyggnaden. Hyran är på 452 000 kronor och som hyresbidrag ger kultur- och fritidsnämnden 110 000 kronor. Varje år tvingas Hembygdsföreningen knapra på sina begränsade tillgångar för att täcka hyresunderskottet. Men, nu har något positivt hänt - Lidingös kommunstyrelse har insett vilket värde museets arbete representerar för Lidingö och beslutat att börja ge ett direkt verksamhetsbidrag. Det första året blir 2016 och bidraget blir 100 000 kronor.

Carl-Johan Schiller och Jan Ågren skakar hand utanför Lidingö museum i Lidingö centrum efter undertecknandet av det nya samarbetsavtalet.Carl-Johan Schiller och Jan Ågren skakar hand utanför Lidingö museum i Lidingö centrum efter undertecknandet av det nya samarbetsavtalet.

I början av november undertecknades ett samarbetsavtal mellan Lidingö stad och Lidingö Hembygdsförening, som driver Lidingö museum. I avtalet beskrivs hur barn och ungdomar på Lidingö, via museet, ska kunna få kunskap om Lidingös historia. Barn och personal från grundskolorna ska kostnadsfritt få besöka museet i grupp för denna undervisning. Museet ska också, utifrån sina resurser, hjälpa stadens verksamheter med information och kunskaper om Lidingö och öns historia. Dessutom ska museet var öppet fyra dagar i veckan mellan september och juni.

Lidingösidan träffade både Hembygdsföreningens ordförande Jan Ågren och kultur- och fritidsnämndens ordförande kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) på museet för att tala om verksamheten och samarbetsavtalet.

Jan Ågren:
- Vi är glada att kommunen vill samarbeta med oss. Vi har varit en styvmoderligt behandlad kund som betalt 452 000 i hyra för en verksamhet vi själva måst göra reklam för, men som egentligen borde tillhöra Lidingö stad. Nu har vi fått en början som vi är mycket tacksamma för. Men vi önskar ett betydligt närmare samarbete.

Carl-Johan Schiller:
- Vi har tagit upp detta inom kommunalrådsgruppen och talat om de tre viktiga benen som museet kan ge - kulturarvet, skoldelen, stadsbyggnadsdelen. Vi hoppas att denna överenskommelse kan hjälpa till att sprida vetskapen bland lidingöborna om museets verksamhet. Bidraget går alltså till museet, inte till föreningen, och vi är överens om att vi vill stötta er verksamhet. Vi börjar på 100 000 kronor och så får vi ta en ny diskussion framöver.

På Lidingösidans fråga varför bidraget är 100 000 kronor och inte det dubbla svarar Carl-Johan Schiller:
Allt är avvägningar, allt är en förhandling. Summan gäller för 2016.

Jan Ågren:
Den enda intäkt vi har är medlemsavgiften + lokalbidraget på 110 000 kronor. Under de senaste tio åren har vi fått höja medlemsavgiften vartefter för att klara oss. Hade inte våra förfäder sparat några kronor på banken skulle vi fått lägga ner. Vi har alltså gått med förlust med 100 000 kronor per år under flera år.

På museet arbetar sammanlagt 120 personer med guidning, utställningar och i olika arbetsgrupper. Ingen har fått någon ersättning, varken i styrelsen eller bland "brevbärarna", som bär ut föreningens medlemsblad till de över 2000 medlemmarna.

Vi för nästan dagliga samtal med stadens förvaltningar, där 60 procent av alla tjänstemän inte är lidingöbor. Både miljö- och stadsbyggnad och tekniska kontaktar oss för olika frågor. Vår natur- och kulturgrupp, som är en remissinstans i alla byggärenden, jobbar för högtryck. Ibland hänvisar förvaltningarna konsulter till oss, eftersom vi har kunskapen. Vi arbetar gratis medan konsulterna kan debitera förvaltningarna, alltså ytterst skattebetalarna.

Vi har gjort en undersökning som visar att museet utför fyra manår ideellt arbete per år för Lidingö, med öppettider, utställningsgruppens arbete, fotogruppens arbete, det vi gör för skolungdomarna, dokumentation. Fyra manår x 1700 timmar blir 6800 timmar, utan ersättning. Här ligger alltså inget arbete för Hembygdsföreningen inräknat.

Om vi sedan tar detta med hembygdskunskapen så finns inte ämnet kvar på schemat. Men under sex veckor i höst har vi haft 375 elever med lärare här på museet. En halvklass i taget som kommit och fått en genomgång under en halv dag om broarna, Lidingös industrialisering, Bellman på Elfvik, vilka öar som tillhör Lidingö osv. Bara det är en massa timmar, som våra lärare lägger ner på att göra och presentera programmet.

Sedan har vi tävlingen "Vem vet mest om Lidingö" för klass 3 som tävlar om en statyett, "Skridskoprinsessan" av Carl Milles. Den äger för övrigt rum den 24 februari nästa år. Då är det final i Stadshuset på Lidingö. Sedan återkommer vår årliga utställning av ett gammaldags klassrum. Dit bjuder vi in, till gamla skolmöbler från Lidingö, elever i klass 2 att komma med så tidsbundna kläder som möjligt. Och då är det garanterat tyst i klassen.

Carl-Johan Schiller:
För mig var det väldigt viktigt när vi lade fram vår budget för 2016 att man måste ändra på detta. Det är inga stora pengar det handlar om. Det gäller också att vi betar av saker som vi tidigare dumsnålat lite på. Det är bra med ökad vetskap hos tjänstemännen att de kan komma till er och fråga, och inte behöva gå till en konsult för att få något utrett.

Det här är starten med ett första samarbetsavtal mellan oss. Det som stått modell är stadens avtal med Millesgården. Museet är ju för övrigt en byggnad där man skulle kunna ha en del av stadens representation, det vore ett sätt att visa upp Lidingö för våra gäster.

Och nästan samtidigt säger sedan de båda: Nu börjar vi här.

Jan Ågren gav Carl-Johan Schiller en snabb guidning av museets aktuella utställning "Ät, drick och var glad".Jan Ågren gav Carl-Johan Schiller en snabb guidning av museets aktuella utställning "Ät, drick och var glad".

Dela Lidingö museum får nu uppskattning för sitt arbete

Kommentarer

Siv Bergius 2015-11-29 19:09

Som en av alla ideellt arbetande inom Hembygdsföreningen känns detta väldigt bra - och som artikeln slutade - nu börjar vi här!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google