Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Lidingö nämns inte

måndag 18 februari 2013 09:53

Tunnelbana till Lidingö. På Lidingösidan pågår sedan några veckor en debatt om kommunikationerna till ön, se denna länk. Många vill att tunnelbanan ska gå till Lidingö centrum. Idag har DN en stor artikel om hur planerna för tunnelbaneutbyggnaden runt Stockholms centrala delar ska ske. Nacka är förstahandsalternativet. Sedan nämns Barkarby, Karolinska och Täby. Lidingö finns inte med i diskussionerna som sträcker sig bortom 2030.

Dela Lidingö nämns inte

Kommentarer

Bosse 2013-02-20 12:11

Att dra tunnelbanan över vattnet från Ropsten för att sluta i en “säckstation” i Torsvik måste vara både trafiktekniskt och samhällsekonomiskt vansinne med de enorma kostnaderna detta innebär för att hämta passagerare 1,5 km från Ropsten. Det måste vara mer rationellt för Lidingöborna att ha bytesplatsen i Ropsten. Dessutom slipper Lidingö stad upplåta all mark som en sådan bytesstation i Torsvik skulle kräva.

När SL/WSP utredde en ev. omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum pekade man förutom på den enormt stora olönsamheten på följande. Det skulle medföra en mycket stor överkapacitet. Orsaken till detta är att i princip alla befintliga busslinjer går via Lidingö centrum och dessa busslinjer kan inte tas bort. Denna överkapacitet kommer enl. SL/WSP att medföra högre drifts- och underhållskostnader. Liknande resonemang borde gälla med en tunnelbana till Torsvik. De som t.ex. kommer från norra Lidingö med buss kan inte tvingas att byta i Torsvik till tunnelbanan istället för i Ropsten? Det kan naturligtvis då inte vara förbjudet att åka buss till Ropsten från t.ex. norra Lidingö eftersom många byter till andra bussar i Ropsten.

Antalet boende inom ca. 1,5 km från en ev. tunnelbana i Torsvik kan dessutom inte vara speciellt stort.

Att bygga tunnelbana till Torsvik är minst lika samhällsekonomiskt olönsamt som att kasta ut ca 4 miljarder på Lidingöbanan via Lidingö centrum inklusive ny tågbro och upprustning av Lidingöbanan.

Det enda vettiga är att satsa på snabbgående moderna och flexibla bussar och skrota Lidingöbanan. Mycket attraktiv mark kommer då också att frigöras och störningarna från tågen försvinner.

Karin 2013-02-20 09:29

På Lidingosidan hittar man namn på 68 restauranger, kaféer, och pizzerior Se http://lidingosidan.se/aeta-och-bo-pa-lidingoe/2476/aeta-pa-lidingoe

Hoppas att inte samtliga väljer att semesterstänga efter midsommar bara för att öppna igen när skolorna startar.

Att vi nu har ytterligare två livsmedelshallar att välja på för våra inköp ICA Kvantum och Willys är enbart positivt för konsumenter jämfört med hur vi hade det innan de kom till Lidingö.

Henry Duhs 2013-02-19 20:17

Daniel,
Jag finner ingen information som indikerar att tunnelbanan skulle fortsätta till Bogesund. Du får gärna rätta mig om jag har fel och en källhänvisning.

Om du istället googlar ”Tunnelbaneplan för Stockholm 1965” hittar du kartan för utbyggnaden som visar hur det var tänkt.
Vad jag har förstått så var det tänkt ytterligare bilbro parallell med nuvarande bro för att ledan trafiken vidare till Bogesund. Här är jag något osäker på hur det var tänkt. Dock var tron på massbilism i ropet och miljöförstöring ej lika omtalad, även om det då fanns varningsklockor.
Jag har full respekt att du förordar spårvagnen hela vägen från där just du bor. Om jag ställer frågan så här: Hur skulle du ställa dig om du istället blev erbjuden att kunna hoppa på en snabb och med förre stopp än du får Lidingöbanan idag. Resan kommer vara tystare och en direktbuss till närmaste tunnelbanestation. Denna buss körs på en egen körbana eller separat bussfil vid sidan av bilarna. Denna lösning ger dig en med kortare restid än vad du har idag med Lidingöbanan.

Min bedömning är att du kanske i så fall inte är lika motiverad förorda Lidingöbanan. Tänkt dig även alternativet att du får möjligheten att hoppa på en blå stombuss från Gåshaga, tar dig förbi Ropsten via Norra länken, där du kan välja mellan att åka till Karolinska eller Universitet. Vi talar alltså om en busstunnelbana som körs på gummihjul i Norra länken. Det funkar inte med Lidingöbanan.

Det är denna typ av visioner som har saknats i debatten och har blivit nedtystade av de väl insatta personerna som helst vill se en hållplats för Lidingöbanan utanför sitt hus.

Jag förstår inte riktigt ditt resonemang med tidtabellen och de blåa bussarna. Det är självklart att kommer bussarna behöva stanna till och invänta omstigande resenärer även vid en centrumstation. Men behovet av att vänta kommer inte vara lika stort i och med att inte lika många kommer att behöva stiga om. De kan gå eller cykla till tunnelbanestationen. Eller ännu bättre stanna och handla så våra viktiga butiker får ökat kundunderlag. Besök Liljeholmen om du inte varit där och se hur det idag fungerar i praktiken
Lidingöbanan och bussar har olika turtäthet beroende tid på dygnet. Hönan eller ägget, är det du som väntar på bussen, eller är det bussen som väntar på dig?

Du skriver att infartsparkeringen är en härdsmälta. Det håller jag med dig om, så varför vi förlägga den till centrum. Var annars ska den hamna om inte på Lidingö. Tyvärr är det nog så att infartsparkeringen i Ropsten kommer helt försvinna. Det är inte Stockholms stads affärsidé att hålla lidingöborna med parkeringsplatser. Ropsten kommer att bebyggas. Det är inget nytt. Om du vill betala vad det kommer att kosta att parkera kommer det säkert att finnas tillgängliga parkeringsplatser. Det är dock trist om parkeringsavgifter kommer att bli en klassfråga, men det verkar peka åt det hållet. Svaret vi får när vi frågar Stockholm är Lidingö får helt sonika själv anordna parkering på egen kommunmark eller att någon markägare hyr ut parkeringsplatser. Jämför med Täby och Danderyd.

Om vi dessutom slipper Ropsten försvinner behovet att parkera där då behovet helt enkelt har försvunnit att köra med buss över bron. Cykel- eller promenadvägen kortas med 1,5 km, vilket innebär att några fler själva kan ta sig själv till Lidingö centrum.

Du tar upp boende i flerfamiljshus och frågan som bör ställas är då hur många av dessa som bor inom någon kilometers ett överkomligt gångavstånd till en tänkt knutpunkt i centrum, och hur många som ändå behöver nyttja andra transporter för att ta sig dit. Frågan är relevant, men du måste nog hålla med om att försvinner behovet av Ropsten och replipunkten blir någonstans på Lidingö blev det plötsligt 1,5 km närmare hur vi än räknar. Behovet av att ta sig över bron till Ropsten som idag försvinner ed en tunnelbanelösning. Alltså en vinst för alla
Du nämner att det finns mjuka aspekter, som att småskaligheten kan riskeras att försvinna. Det vore intressant om du kunde utveckla detta resonemang och mer i detalj förklara vad det är som är negativt och vad småskaligheten i så fall består i.

Ha gärna Enskede trädgårdsstad eller delar av Bromma i åtanke. Min bedömning är att dessa boende i dessa områden idag inte skulle vilja förlora sin närhet till tunnelbanan. Lägg därtill möjligheten att kunna belåna husen ytterligare till följd av de ökade fastighetsvärdena som närhet till tunnelbanan innebär.

Jag har bott i Brevik och väl införstådd med exploateringsgraden på södra Lidingö. Däremot skulle jag, om jag bodde i till exempel Killinge, se fördelarna med en egen busslinje närmare mitt hus eller snabb direktbuss till Lidingö centrum där jag kan göra mina inköp.

Jag inte främmande för en förtätning av Sticklinge och Näset. Det finns flera bra områden som har byggbar mark. Detta är nu särskilt intressant att studera vidare när kraftledningen ska rivas och skapar fria ytor med byggbar mark.

Fakta tack 2013-02-19 17:12

Bäste Göran

Med tanke på din kommentar till ¨tomtefar¨ vart exakt har den lavinartade utvecklingen av restauranger skett? Är det Millesgårdens Lanthandel och Mariannes saluhall? Var exakt hittar jag de 50 restaurangerna?
Sedan skall man nog skilja på utveckling av dagligvaruhandel och sällanköpshandel, att vi får två till varandra intilliggande matlador är inte ett tecken på en utveckling av sund handel och närservice, möjligtvis en del av en utveckling.
Dagligvaruhandeln är på Lidingö överetablerad, det kan vara bra för priskonkurrens men kan också leda till utslagning av de små butikerna i våra närcentrum. Sällanköpshandeln har en andel av ca 22-25% av Lidingöbornas köpkraft, där finns det utrymme för bättre service till Lidingöborna.

Daniel 2013-02-19 13:32

Hej Henry,

Internet kryllar av artiklar om tunnelbanans föreslagna förlängning till Bogesund, på den tiden Ropsten byggdes. Däremot hittar jag inte en enda mening om att slutstationen var tänkt att kunna ligga på Lidingö, om man bortser från nutida debatter om framtiden. Du har dock helt rätt i att det även planerades för en större bilväg till Bogesund, varpå Lidingöbron överdimensionerades när den byggdes.

Eftersom du frågar så bor jag långt ut på södra ön och tar tåget till Ropsten varje dag. Jag, liksom de flesta lidingöbor, får en omstigning oavsett om knutpunkten ligger i Ropsten eller i Torsvik/centrum. Och självklart kommer bussarna behöva stanna till och invänta omstigande resenärer även vid en centrumstation, såvida man inte slutar med tidtabeller för bussnätet. Det funkar iofs bra för blåbussarna i innerstan, men inte för lidingöbussar i 20-minuterstrafik. Att infartsparkeringen är en härdsmälta håller jag med dig om, så varför vill vi förlägga den till centrum?

Du nämner också siffror om hur många hushåll som ligger i flerfamiljshus. Frågan som bör ställas är då hur många av dessa som bor inom någon kilometers överkomligt gångavstånd till en tänkt knutpunkt i centrum, och hur många som ändå behöver nyttja andra transporter för att ta sig dit.

Avslutningsvis så är jag inte notorisk motståndare till tunnelbana över vattnet, men det måste till en rimlighetsanalys också. Och en tunnelbana till centrum är inte bara guld och gröna skogar, förutom kostnaderna så drar den även med sig negativa praktiska aspekter som jag redan lyft fram. Sen finns de mjuka aspekterna, som att småskaligheten försvinner och att tunnelbana medför förpliktelser om exploatering. Här på södra ön är det redan rätt trångt, så då får det väl byggas höghus utåt Sticklinge och Grönsta härnäst.

Henry Duhs 2013-02-19 11:29

Daniel,

Poängen med att få tunnelbana till Lidingö är att samtliga lidingöbor slipper omstigning i Ropsten. Vidare slipper vi att behöva vänta på omlastningen. Om du summerar all den väntetid som resande till Lidingö spenderar vid Ropsten väntande på buss, spårvagn kommer vi upp ett stort antal timmar per år och passagerare.

Lägg där till att infartsparkeringen i stort sätt helt kommer försvinna eller kosta en mindre förmögenhet, vilket innebär att få lidingöbor kan komma att kunna att ta bilen till Ropsten. Kvarteren kring Torsvik är idag redan härdsmälta vad gäller parkering då infartfarkeringen flyttat hit från Ropsten.

Med ditt resonemang är det i så fall lika logiskt att inte ha Ropsten utan kliva på tunnelbanan på Gärdet om avståndet mellan resans startpunkt och slutpunkt saknar betydelse för dig.

Ett tunnelbanetåg rymmer 1 200 personer, det är något mer än vad bussar och spårvagn klarar av.

Hur reser du idag? Åker du kollektivt eller med bil vore intressant att få veta.

Tunnelbanan var inte som du skriver i 1965 års tunnelbaneplan för Stockholm, tänkt att gå till Bogesund som du felaktigt skriver. Det var en motorväg över Lidingö som skulle gå till Bogesund. Innan du skriver inlägg är det alltid bra att kolla dina uppgifter. Mycket av den här debatten bygger på tyckande och lite fakta.

Vi står nu inför ett omfattande samrådsarbete för ett nytt Lidingö centrum. Här kommer många av de frågeställningar du refererar till utredas. Välkommen att yttra dig i även detta kommande forum med sakliga synpunkter.

Betänk att vi redan har en fungerande bussdepå vid AGA. Det finns inget behov att bygga en ytterligare sådan anläggning i ett framtida Lidingö centrum. Det viktiga är att bussarna är ute trafikerar linjenätet på Lidingö. En tunnelbanestation på Lidingö kommer vara den knutpunkt som cirkulerande bussar plockar upp passagerare, inte står och väntar som idag vid Ropsten.

Lidingö är inte en gles villastad på det sätt som du beskriver. Möjligen kan det vara så att just du bor i vila och använder bilen för alla resor och har den uppfattningen.

Lidingö är en av Sveriges mest tätbefolkade kommuner. Cirka en tredjedel bor i hyresrätt, en tredjedel i bor bostadsrätt, en tredjedel bor i villa. Vi är 44 000 invånare. Södermalm har dubbelt så många invånare. På Södermalm har många tåg- och tunnelbanestationer och massor av busslinjer. Här finns i och för sig inga villor, varför jämförelsen haltar, men pekar ändå att vårt arbetspendlande bygger på bilen. Lägg där till att våra kommunalråd kanske inte åker så ofta kollektivt och har samma erfarenheter som väljarna.

När planerna för Sättsjö och den exploatering du refererar till kom, hade inte heller Lidingö dagens invånarantal eller kunskapen om att Stockholm idag växer med två busslaster med nya invånare varje dag. År 2030 pekar prognosen på att det finns en miljon fler stockholmare än idag.

Det är med tanke på att Stockholm växer som bakgrunden för det är viktigt att planera framtiden och inte isolera Lidingö från verkligheten även om våra folkvalda gör så gott de kan.

Daniel 2013-02-18 23:47

Vad är poängen med att dra tuben till Centrum?! Ett fåtal kan hoppa direkt på tunnelbanan, istället för att ta bussen på 2-3 minuter till Ropsten först. Alla vi andra måste ändå ansluta via andra färdmedel, som alltså måste finnas kvar även om tunnelbanan förlängs.

Frågan är också hur mycket yta det blir kvar för centrumet när tunnlar, peronger, bussterminal, biljetthallar, infartsparkering för 300-500 bilar, anslutningsvägar, taxistation, personalutrymmen osv byggts klart.

Kan ju nämnas också varför Ropsten är förberett som ett brofäste. Det var INTE för att dra tunnelbana till en gles villastad med 40,000 invånare på andra sidan vattnet. Det var för att dra en tunnelbanelinje vidare till Bogesundslandet, via Lidingö och Grönsta, eftersom det på den tiden fanns idéer om att Bogesund skulle exploateras och Lidingö skulle bebyggas med höghus och ha dubbelt så många invånare som vi kom att ha idag.

Göran Tegnér 2013-02-18 20:34

Till tomtefar:
Tomtefar är ute och cyklar igen om Lidingös utveckling. Lidingös politiska ledning har visioner om Lidingös utveckling och utbyggnad och inser även att Lidingö är en integrerad del av Stockholmsregionen. Detta framgår tydligt i Översiktsplanen och kommer att framgå i det pågående planprogramarbetet med Centrum/Torsvik. Däremot så finns det väl ett och annat oppositionsparti som helst skulle vilja djupfrysa Lidingös utveckling, så det är kanske till dem du ska vända dig och oroa dig.

Att all handel skulle flytta över bron och att Lidingö Centrum skulle bli ”spöklik” är rena rama tomtesagan. På tio år har antalet jobb på Lidingö ökat med 14 procent och sedan 2006 har vi fått två nya lågpris-stormarknader för livsmedel: Willys och ICA Kvantum.

Antalet restauranger har ökat lavinartat och är nu uppe i ett 50-tal och även antalet kaféer har också tilltagit under de senaste tio åren. Och väl att märka: allt detta har skett utan tunnelbana, men med Lidingöbana och buss på ön. Så där rasar dina argument ihop som ett korthus. Du kan behålla skägget, men du behöver inte stoppa in det i brevlådan.

Till Henry Duhs:
Bra att du nu har backat och kommit till insikt att ” tunnelbana inte är ett alternativ och aktuellt de närmaste åren”. Du kan vara lugn: Reservatet för en tunnelbana finns kvar, för en eventuell utbyggnad på lång sikt.

Henry Duhs 2013-02-18 13:58

Instämmer med Tomtefar. Det är nästan pinsamt att inte Lidingö är med i DN:s lista över framtida effektiva tuunebanelösningar..

Jag tycker som många redan vet, att det är olyckligt Lidingö att saknar visioner om hur Lidingö kan bli en del av en växande region med regionala stadskärnor, med hjälp av snabba och smidiga kommunikationer som stavas tunnelbana.

I de kommande samrådsförslagen om förtätningen av Torsvik och Lidingö centrum är inte tunnelbana till Lidingö ett alternativ.

Det borde vara ett alternativ som lidingöborna borde få ta ställning till genomfolkmröstning.

Jag är väl medveten om att tunnelbana inte är ett alternativet och aktuellt de närmaste åren. Det ett tänkbart scenario som bör finnas med i planeringen.

Det är viktigt att en ny bro, om den kommer byggas, är framåtkompatibel och kan dimensioneras och konstrueras för att kunna användas för en fortsättning av tunnelbanan från Ropsten.

Att bygga en ny bro endast konstruerad för spårvagn vore kapitalförstörelse.

Tomtefar 2013-02-18 11:44

Det beror på att våra politiker inte varit tillräckligt vettiga och höjt rösten för en klok infrastrukturlösning för Lidingö. Spårvagnsfolket har under åren mot bättre vetande och utan visioner omhuldat spårvagnsalternativet utan att på ett samhällsekonomiskt sätt tagit ansvar och utrett alternativen. Vi kan inte påstå att vi är en del av Stockholm när ingen annan tycks bry sig. Snart flyttar all handel över bron, Lidingö Centrum blir spöklik och jag och flertalet andra lidingöbor står kvar med “skägget i brevlådan”.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google