Väder Lidingö

Lidingö måndag 18 januari 2021 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Lidingö stad väljer bort Skogsgruppen

torsdag 27 juni 2013 00:24

Lidingö stad väljer bort Skogsgruppen

Vid Lidingö stads tekniska nämnds sista möte före sommaren beslutades att man i fortsättningen inte längre ska ha samråd med den lokala “Skogsgruppen” när det gäller skötseln av Lidingös skogar. Majoriteten i nämnden vill istället ha formuleringen “samråd ska ske med föreningar aktiva på Lidingö” när den nya “Mål och riktlinjer för skötsel av Lidingö stads skogsmark 2013” beslutas av kommunfullmäktige i höst. Skogsgruppen på Lidingö består av föreningarna Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Hembygdsföreningen, Fältbiologerna, Skid- och Orienteringsklubben, Ornitologiska föreningen, Ryttarföreningen och Brukshundklubben.

Centerpartiet, Lidingöpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig, med olika motiveringar, mot beslutet.

Tekniska förvaltningen har låtit en konsult göra en utredning om skogsvården i Lidingös skogar. Utredningen, som blev klar i mars 2013, konstaterar när det gäller de ”Mål och riktlinjer för skötsel av Lidingö stads skogsmark” från mars 2001 och som fortfarande gäller, att förvaltaren skall informera och samråda med Skogsgruppens representanter “i möjligaste mån” när det gäller “beslut om skogliga åtgärder”.

Både Skogsgruppen och tekniska förvaltningen anser att samrådsformen, som den ser ut idag, fungerar dåligt. “Det finns idag ingen givande dialog mellan parterna och enbart liten konsensus för det som slutändan blir beslutat. Skogsgruppen känner att besluten idag inte har förankring ovan tjänstemannanivå och de anser att frågan skall lyftas till tekniska nämnden för beslut i de fall som det finns oenighet”, skriver utredaren.

Utredaren anser att “samrådsformen bör förändras till att vara mer övergripande och fokusera på målet med förvaltningen. Lokala natur- och friluftsföreningar bör vara en naturlig del i detta arbete. Däremot bör inte samrådet gälla enskilda åtgärder, så som sker idag”.

Helena Klangemo, ordförande i Naturskyddsföreningen på Lidingö, en av de åtta föreningar som ingår i Skogsgruppen, tror att gruppen varit för besvärlig.
– Vi har ofta haft synpunkter på hur skogen ska skötas, vilket inte alltid uppskattats. Hittills har gruppen fått ta del av förvaltningens planer och sedan kommit med synpunkter. Men enligt det nya förslaget ska det vara samråd som vid t.ex. detaljplaner, så att i stort sett vem som helst kan skicka sina synpunkter, t.ex. föräldraföreningar. Men vi tycker att vi har specialkunskaper om skogen på Lidingö som man alltså inte vill använda sig av, vilket är förvånade, minst sagt. Samråden kommer med andra ord att försvinna.

– Jag förstår inte hur man tänkt sig och inte heller hur man ska hantera de synpunkter som kommer in. Hur ska det rent praktiskt gå till? Och eftersom man tydligen inte juridiskt kan ha samråd med en grupp föreningar bildar vi en ny förening som ska heta Skogsgruppen. Medlemmarna i den kommer från de åtta föreningar som ingår i den nuvarande Skogsgruppen, säger Helena Klangemo.

Dela Lidingö stad väljer bort Skogsgruppen

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google