Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö stad vill ha 35 miljoner av Friidrotten för att rusta upp Lidingövallen

onsdag 31 oktober 2018 20:55

BRISTANDE FÖRSTÅELSE. Att Lidingövallen, med start i år, ska rustas upp och efter alla år få en 400-metersbana och en fullstor fotbollsplan, var Lidingös alla politiska partier eniga om när frågan ställdes vid Radio Lidingös partiutfrågning före valet. Nu har Lidingö stad talat om för IFK Lidingö Friidrott att en upprustning beräknas kosta cirka 70 miljoner kronor och att Friidrotten, med cirka 2 000 medlemmar, får räkna med att betala hälften. "Stadens förslag innebär att Friidrotten, utifrån nuvarande användning, skulle få en kostnad av 720.000 kr/år under de kommande 20 åren, i stället för dagens 40.000 kronor/år", skriver Friidrottens ordförande Anna Öberg i svaret till staden.

I brevet till staden skriver Friidrotten att man förstår att upprustningen av Vallen kostar med tanke på hur eftersatt underhållet är och att därför finns behov att hitta finansieringslösningar. Men man anser att stadens förslag är direkt felaktigt på flera sätt.

1. Stadens förslag visar att man har en felaktig syn när det gäller vem som ska tillhandahålla en idrottsanläggning. Staden finansierar lekplatser, simhall, fotbollsplaner och cykelbanor och har ansvaret för att, genom skattefinansiering, skapa möjligheter för fritidsaktiviteter. Friidrotten vill fortsätta att tillsammans med staden och ideella krafter, dela ansvaret för friidrottsträning. Men Friidrotten "ska då inte dessutom bära stadens kostnader."

2. Stadens förslag bygger på "bristande förståelse och respekt för värdet och nyttan av de ideella föreningarnas arbete" plus dålig kunskap om föreningarnas ekonomiska förmåga. Staden inser inte värdet av det ideella arbetet utan räknar med att Friidrottens medlemmar ska betala en 18-dubbling av årsavgifterna för att finansiera ombyggnaden av Vallen.

3. Slutligen uppfattar IFK att staden betraktar Friidrotten som beställare av Vallenanläggningen, i vart fall för det belopp som i förslaget anges som ”Gåva från skattebetalarna”, alltså 35 miljoner kronor. "Vi vill klargöra att vi inte har gjort någon sådan beställning", utan endast instämt i stadens uttalade önskemål att man ”denna gång vill göra det på riktigt och inte fuska”. Därför har vi deltagit i projekteringsarbetet.

Friidrottens svar på stadens förslag är att man kan "bidra med kunskap och erfarenhet för att hitta kostnadseffektiva lösningar som möjliggör projektering av en anläggning som ryms inom de 35 miljoner kronor som staden anger" och att även bidra med ideella krafter så träning och friluftsaktiviteter blir möjliga till en rimlig kostnad, för barn och ungdomar på Lidingö.

Svaret till staden är daterat den 26 oktober. I ett brev några dagar senare direkt till öns politiker skriver ordföranden Anna Öberg att "vi kan försäkra er om att detta förslag inte förelåg innan valet". Stadens förslag berör de cirka 15 000 lidingöbor som finns i öns olika föreningar och att dessa kommer att noga "följa den politiska debatt som förs i frågan, och det är vårt antagande att de partier som ställer sig bakom att låta idrotten bära stadens kostnader på det sätt som framskymtar genom stadens förslag avseende Vallen, kommer att få stå till svars för många lidingöbor."

I ett svar från Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) skriver de tre kommunalråden att de uppskattar Friidrottens erbjudande om hjälp och hoppas att det "förhoppningsvis får ner kostnaden för projektet". Samtidigt betonar man att Lidingö står "inför en stor investeringsvåg inom idrottsanläggningar och idrottsrörelsen måste vara med att finansiera detta för att möjliggöra ett stort utbud av verksamheter på Lidingö".

Dela Lidingö stad vill ha 35 miljoner av Friidrotten för att rusta upp Lidingövallen

Kommentarer

Per Lilja 2018-11-07 18:12

Vad glad jag blir att det finns politiker som inte bara ger efter för högljudda, ansvarsbefriade individer. Självklart kryper oppositionen fram och försöker plocka floskelpoäng. Tack Lidingöpartiet, tack Moderaterna och tack KD för att ni tar ansvar också i uppförsbacken.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-11-07 12:39

Lidingös många idrottsföreningar gör ett fantastiskt jobb med våra barn och ungdomar för att bidra till bättre hälsa, glädje och för att skapa en meningsfull fritid. Vi uppskattar alla de timmar och all den energi som frivilliga föräldrar och ledare lägger ner på barnens fritid och anser att det är självklart att föreningarna ska ha bra förutsättningar för det arbetet. Vi anser också att staden behöver lägga mer resurser på idrotten eftersom behovet och underhållet är eftersatt.

Eftersom staden behöver göra ett antal stora investeringar bl a vallen, badhuset och Högsätra idrottsområde och är det viktigt att hålla nere investeringskostnaderna. Liberalerna är också måna om att många barn ska få möjlighet att idrotta och då är det viktigt att avgifterna för att idrotta inte är alltför höga. Vi välkomnar att snarast inleda en bra och konstruktiv dialog med IFK Lidingö och övriga föreningar på ön för att tillsammans hitta bästa möjliga lösningar.

Amelie Tarschys Ingre (L)

Ewa Lantz 2018-11-06 20:45

Socialdemokrater har en helt annan syn på hur allmänna anläggningar ska finansieras och driftas. Bristande underhåll och bristande utveckling av staden har skjutits fram till nuvarande och kommande generationer.
Vi anser att staden i mycket större utsträckning ska ansvara för byggande, underhåll och drift av idrotts- och kulturanläggningar som används av stadens invånare. Detta gäller framförallt ungas idrotts- och kulturutövande. Om idrotten finner resurser att själva bidra till utveckling så ska staden naturligtvis inte stå i vägen om det är rimliga projekt.
Vi anser att det är orimligt att en ideell förening ska bära så stora kostnader och delar IFK Lidingö Friidrotts analys av den idag ovissa styrande koalitionens inställning till öns ideella krafter.
Om barn och ungdomar ges goda möjligheter att delta i idrottsföreningar med låga medlemsavgifter och ändamålsenliga arenor så tjänar vi alla på detta. Många barn och ungdomar vill dessutom hålla på med fler idrotter eller kulturaktiviteter, men allt högre medlemsavgifter gör att den möjligheten försvåras eller omöjliggörs.
Vi skulle önska att det görs ytterligare en bedömning av renoveringen, går det att göra den billigare och smartare? Under kommande år behöver stora investeringar göras, både i en badanläggning och Lidingövallen, vi Socialdemokrater anser det viktigt att Lidingö stad tar ett mycket större ansvar än tidigare inte minst vad gäller skötsel och underhåll av anläggningar. Det minskar också kostnaderna på sikt.
Lidingös skattekraft är bland de högsta i Sverige, den kollektiva möjligheten att bära utveckling och välfärd i kommunen genom gemensam finansiering är i den absoluta toppen bland svenska kommuner. Att lämna över räkningen för nybyggen och renovering till idrottens ideella krafter, till barnfamiljer i idrottsföreningar är inte en acceptabel lösning.
Vi är för gemensamt finansierade arenor, fullstora idrottsytor, där vi inte snålar på utrymme som försämrar värdet och krånglar till det för de som brukar anläggningarna
.
Daniel Larson Ewa Lantz Niclas Svensson Gill Lindroos Alex Meier Linn Lundberg Anders Håkansson
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Lidingö

Jonas Melander 2018-11-04 12:41

Jag tycker att förslaget om att politiker och de politiska tjänstemännen ska betala renoveringen av stadshuset är fantastiskt bra. Dock bör även övriga höga tjänstemän i kommunen vara med och betala. Dessutom bör de stå för minst hälften av kostnaden.

Rebecka Öberg (C) 2018-11-02 11:55

"Bristande förståelse" är verkligen en bra sammanfattning. Våra ledande politiker verkar ha fostrats mer under MUF-konvent än i öns idrottshallar. Annars skulle de ha bättre förståelse för hur föreningslivet skapar gemenskap, bygger sunda värderingar, fostrar förebilder, förebygger droger, och verkar som grundfundament i hälsan på Lidingö. Det här är ingenting som ingår i ungdomspolitiska manifest och dagordningar under rubriken "Sport och Hälsa". Det är någonting man måste uppleva för att förstå helt - allra helst som idrottsutövare. Att våra styrande politiker är så dåligt insatta i föreningslivet på Lidingö vittnar om dålig förankring i hur Lidingö fungerar i verkligheten, och oförståelse för vad de är på väg att förstöra.

Karin Skoglund 2018-11-02 09:59

Toppen tycker jag!

Kära moderater på Lidingö, mera sådant, låt de som använder betala - men var konsekventa. Kostnaden för investeringen i Stadshuset, 300 miljoner kronor, ska förstås fördelas ut på er användare. Att ni har era arbetsplatser i Stadshuset gör ingen skillnad, med samma logik som att idrottsrörelsen inte ska tillgodoräknas det arbete de utför ideellt för kommunens räkning. En gissning, utifrån att ni sannolikt i vart fall arbetar på era kontor i stadshuset 30-40 timmar varje per vecka, 44 veckor per år, innebär att ni ska betala 1/3 av investeringen under låt säga 20 år, med en investeringsränta på generösa 5%. dvs samma princip som erbjöds Friidrotten.

Det betyder att ni tjänstemän och andra som har arbetsrum i Stadshuset, ska betala i runda slängar 5,3 miljoner om året. Kan ni ta fram en företagsekonomisk kalkyl på hur kostnaden ska fördelas mellan er, tack.

Får jag föreslå att ni tex säljer reklamplatser och skyltar för att finansiera er?

Roger Anbratt 2018-11-01 17:03

Daniel Källenfors (M),SKÄMS!
Birgitta Sköld (LP),SKÄMS!
Carl-Johan Schiller (KD),SKÄMS!
Att överhuvudtaget komma på dessa tankar.SKÄMS!
Att uttrycka tankarna i ord.SKÄMS!
Att nedvärdera alla idrottsledare på Lidingö.SKÄMS!
Att nedvärdera denna otroligt viktiga folkrörelse.SKÄMS!

Johan Andersson 2018-11-01 16:36

Tack alla ni som röstade på den styrande majoriteten i valet. Trots alla varningar ni fått genom det ena slösaktiga vansinnesbeslutet efter det andra valde ni ändå att ge dem nytt mandat.
Så sluta gnäll och applådera istället.
Ni har återigen fått det styre ni förtjänar.
Vi andra får inse att hälsa och idrott inte längre är något för alla utan ett privilegium för de rikaste. Det är sannolikt ett stort antal som får välja bort aktiviteter för sina barn med nuvarande styre. Och vad värre är utan idrott kommer viktbesvär och diabetes att öka.
Återigen tack

Leif Robertsson, tränare och ledare inom IFK Lidingö och tidgare även Friidrottsgymnasiet 2018-11-01 15:55

Dessvärre är jag inte ett dugg förvånad. Staden har genom årtionde efter årtionde avstått från att hålla efter sina anläggningar och den arena som idag endast med ett halvt öga kan anses som en idrottsplats som går att bedriva verksamhet på. Jag är både ledsen, upprörd och ilsken när man till och med har mage att gå ut med att idrotterna ska betala investeringar som kommunen är skyldiga invånarna på ön.

Om de ledande inte vare sig kan eller vill förstå hur man bedriver ideell verksamhet så är de mer än välkomna till Lidingövallen - innan den rasar ihop helt.

Ni har ett överskott i ekonomin varje år och sedan tänker ni sänka skatten. Smart! Satsa era pengar på en Lidingövall som motsvarar 2000-talet, men för h-e inbilla er inte att föreningslivet ska betala för det ni borde ordnat för länge sedan.

Charlotte Hammar 2018-11-01 15:42

Hälsans ö betyder ju ingenting för de här politikerna, vi borde ta bort den sloganen för man skäms ju. Förstör inte för föreningarna som fostrar våra barn på elljusspår, i gymnastikhallar och på Lidingövallen! Det här är dålig lyhördhet och ren dumsnålhet.

Daniel Lindgren 2018-11-01 15:34

Skamligt, vilket svek. Jag är inte förvånad att detta kommer strax efter valet, ni vågade inte innan.
Ta ner skyltarna om hälsans ö, de har från början varit tomma ord med tanke på vilken politik som drivs här ute på ön.

Orvar Blomberg 2018-11-01 10:40

Jag blir inte ett dugg förvånad över att man säger att man står inför en investeringsvåg av underhåll. Det har jag hört sedan 1980-talets mitt. Kan eller vill någon från beslutande politiker berätta i ord varför inget underhåll har gjorts av olika anläggningar på ön under åren Det är skandal och jag som IFK:are skäms att vara ute i landet och nämna om våra anläggningar när jag får så mycket beröm vad duktiga vi är inom olika idrotter även om vi är i olika föreningar på ön. Det är skandal faktiskt och ta gärna ner skylten om Hälsans Ö när ni inte ens kan bevaka att vår ungdom får chans att träna eller tävla på lika villkor som andra i landet

Bengt Öfverström 2018-11-01 10:06

Det är ju så att man skäms för vad man håller på med i politiken. Har M, LP och KD inte förstått från tidigare att vi i första hand vill att ni ska använda skattepengarna på ett bra sätt, inte sänka skatterna. Hur kan man överhuvudtaget komma på idén att gå ut i media med att man kommer att sänka skatten, som att det vore ett självändamål, när man har en mängd kommunala angelägenheter som sköts dåligt eller inte alls? Dags att vakna upp till verkligheten, Källenfors mfl, kommunen är ingen bank där man kan höja avgifterna för att öka vinsten.

Bengt Öfverström

Patrik Buddgård (C) 2018-11-01 08:21

För Centerpartiet är det självklart att en friidrottsarena är en del av den kommunala idrottsinfrastrukturen och att staden ska stå för investeringen. Det är av största vikt att politiken värdesätter och uppmuntrar det viktiga ideella arbetet som våra idrottsföreningar på ön genomför. Det bidrar till både psykisk och fysisk hälsa hos öns barn och unga och ger en meningsfull fritidssysselsättning och viktiga sociala mötesplatser där ungdomar från olika delar av ön kan mötas.

Det är viktigt att i fortsatt planering av Lidingövallen säkerställa en välfungerande arena och att staden bygger kostnadseffektivt. Vi behöver säkerställa att staden håller nere investeringskostnaden eftersom det finns stora behov av idrottsinvesteringar även i t ex simhall och Högsätra idrottsområde. Vi föreslår en second opinion för att se om det går att bygga smartare eller minska investeringsnivån samtidigt som anläggningen behåller den planerade funktionen.

Vi vill stärka idrottens förutsättningar på Lidingö och därför menar vi att staden måste ta större ansvar för nybygge och renovering av idrottsanläggningar än vad som gjorts de senaste decennierna.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google