Väder Lidingö

Lidingö fredag 17 januari 2020 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingö manar regeringen att tänka en gång till

fredag 13 november 2015 06:37

Trängselskatten. För en knapp vecka sedan fick Lidingö stad svar från regeringskansliet vad gäller trängselskatteportalernas placering vid Ropsten. Svaret var att placeringen är rättvis. Nu svarar de sju partier som sitter i Lidingös kommunstyrelse i ett brev, som andas både besvikelse och stridslust. Man vill att regeringen snarast omprövar sin ståndpunkt. Svaret skickades under torsdagen.

Lidingösidan skrev i en artikel den 9 november om regeringsföreträdarnas inställning till Lidingös önskemål om att kunna hämta och lämna passagerare vid Ropsten, utan att behöva betala minst 20 kronor i trängselskatt för detta.

I stadens svar betonar man att placeringen av trängselskatteportalerna medför "den negativa konsekvensen att lidingöborna inte längre kan hämta och lämna passagerare i Ropsten, eller pendlingsparkera vid tunnelbanans slutstation, utan att betala trängselavgifter".

I svaret sägs att eftersom man måste betala för att hämta eller lämna passagerare och infartsparkera bilen fortsätter lidingöborna istället köra direkt till Stockholm och parkerar där. Detta "riskerar att öka utsläppen och trängseln i Stockholm".

Lidingö stad konstaterar att regeringen i sitt svar varken nämnt miljö- eller kollektivtrafikaspekter. Det går emot såväl Stockholmsregionens klimatambitioner på dessa viktiga områden, som Lidingös mål om att 80 % av arbetsresorna ska ske med gång/cykel eller kollektiva färdmedel år 2030. Inte heller stämmer det med Trafikverkets mål att landet år 2030 ska ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen.

Att regeringsrepresentanter valde de nya placeringarna av trängselskatteportalerna "utan att ordentligt diskutera konsekvenserna med Lidingö stad är förvånande". Att just lidingöborna, som enda kommun i länet, inte kan nå sin "överlägset viktigaste bytespunkt för kollektivtrafiken" utan att behöva betala, gör Lidingös situation unik. Det är en fråga om brist på rättvisa och likabehandling.

Men "tekniken för att lösa den orättvisa situationen för lidingöborna finns redan och kan genomföras relativt omgående" skriver staden och hänvisar till de undantag som planeras genomföras i Backaområdet i Göteborg.

"Vi samtliga partier med ledamöter i kommunstyrelsen manar samfällt regeringen att snarast ta upp sitt ställningstagande i frågan till nytt övervägande", skriver de sju partierna i brevets slutkläm.

Brevet är undertecknat av
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP) vice ordförande kommunstyrelsen
Patrik Buddgård (C) gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen
Daniel Larson (S) ledamot i kommunstyrelsen
Thomas Bengtsson (MP) gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen
Amelie Tarschys Ingre (FP) oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Dela Lidingö manar regeringen att tänka en gång till

Kommentarer

Bo Jonsson 2015-11-19 16:03

För det stora flertalet torde det vara tydligt att Joachim belyser att det hade varit effektfullt och storsint att lyfta fram att alla partier i fullmäktige står bakom kravet eftersom de faktiskt gör det.

Tycker inte du det Anders?

Även att märka ord och ha klagomål på hur någon skriver är något som det stora flertalet förstår vad det säger om den som klagar.

Samma mekanism och attityd ligger bakom mobbning, hat, utfrysning och rasism.

Det finns verkligen inget som säger att bra grammatisk kunskap och höga betyg ger sunt förnuft och kloka politiker.

Problemet idag är att så få skriver och har åsikter. Kanske för att de riskerar att bli mobbade för hur de skriver.

Anders Johansson 2015-11-19 11:37

Joachim Hägg,

Du behöver träna både på läsförståelse och följa våra svenska skrivregler!

1. Det är inte OK att förvränga originaltexten och sätta citattecken runt valda ord! I artikeln står det "Vi samtliga partier med ledamöter i kommunstyrelsen ..." Ska du citera så får du se till att hålla dig inom reglerna!

2. Man hade kunnat tro att du som sitter i kommunfullmäktige vet skillnaden på den och kommunstyrelsen. Jag har försökt hitta någon ledamot i kommunstyrelsen med partibeteckning SD. Tacksam om du upplyser mig vem från SD som sitter i kommunstyrelsen!

Beröringsskräcken med SD kan ju ha att göra med att man inte vill förknippas med de som representerar partiet!

Björn Dietmann 2015-11-18 07:20

Joachim,
Jag förstår inte hur du kan tycka att detta är fel när ditt eget parti kastar ut flygblad i Grekland som ni undertecknat med "Svenska folket" Ni hade inte frågat mig innan och jag står inte bakom er skrivelse.

Joachim Hägg 2015-11-18 00:19

Det är väldigt tråkigt när "samtliga partier i kommunstyrelsen" står bakom denna skrivelse när två av öns partier saknas (SD & V). Det skulle vara mer övertygande om de även kom till oss för att verkligen manifestera att ALLA partier på ön är överens. Glöm inte bort att det finns SD och V väljare som vill precis samma sak som resten av öns väljare i denna fråga. Beröringsskräcken med SD verkar fortsätta.

Anders Bergstedt 2015-11-14 00:39

Nu är det midnatt och vi nås av nyheten om de fasansfulla terroristattackerna i Paris. Frankrike stänger sina gränser. Gränskontrollerna i Sverige har lett till att hela 2000 under dagen sökt asyl här.

Naturligtvis orkar inte Migrationspersonal och andra berörda mer. De asylsökande lägger beslag på alla samhällets resurser som vi betalat för oss själva med skattemedel.

Dessutom kommer det att i år kosta oss 50 miljarder,60 miljarder för 2016 och 70 miljarder för 2017.Det blir lånade pengar som våra barn och barnbarn sedan skall betala. Kollapsen för Sverige och EU rycker allt närmare.

Att i detta läge ha någon som helst förhoppning på att Regering och Riksdag skulle ägna en tanke åt Lidingö är fullständigt uteslutet. Vi skall uppenbarligen straffas på alla områden av vänsterregeringen. Bostadsbristen har trissat upp bostadspriserna så våra egna inte har råd !
Det är natt i Sverige !
GUD BEVARE KONUNGEN OCH FOSTERLANDET !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google