Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö: Vi vill slippa reparera broklaffen

söndag 18 augusti 2013 00:01

Gamla Lidingöbron ska rivas runt 2020. Därför vill staden inte kosta på att göra bron öppningsbar under enbart några år för en kostnad av (minst) 30 miljoner kronor. Så den stora betongklumpen borde få hänga i luften i ytterigare åtta år anser Lidingö stads tekniska kontor.

Gamla Lidingöbron ska rivas runt 2020. Därför vill staden inte kosta på att göra bron öppningsbar under enbart några år för en kostnad av (minst) 30 miljoner kronor. Så den stora betongklumpen borde få hänga i luften i ytterigare åtta år anser Lidingö stads tekniska kontor.

Nu har Lidingö stad lämnat in en ansökan till Miljödomstolen om att få slippa reparera broklaffen på den gamla Lidingöbron. Klaffspannet har varit stängt sedan 2004, men 2008 slog Miljööverdomstolen fast att klaffen skulle var öppningsbar, se Lidingösidan 9 april 2008. I och med kommunfullmäktiges beslutet förra året att bygga en ny bro som ska vara klar 2020, anser Lidingö stad att det inte är värt de drygt 30 miljoner reparationen skulle kosta eftersom den gamla bron måste rivas om åtta år.

Miljöverdomstolen bestämde alltså 2008 att klaffspannet måste vara öppningsbart, så att lite högre båtar kunde passera. Lidingö överklagade, men den 30 december 2008 kom Högsta domstolen besked att Lidingö inte fick något prövningstillstånd, se Lidingösidan 31 december 2008.

Efter fullmäktiges beslut om ny bro har förhandlingar förts med länsstyrelsen då förutsättningarna ändrats. Resultatet har blivit att staden nu ansökt om omprövning av domen med hänvisning till den korta tid som kvarstår innan en ny bro står klar och den gamla bron rivs.

Idag genomförs “öppningsbarhetsarbetena” på den avstängda bron etappvis. Att renoveringen utförs etappvis beror på att man då har möjlighet att avbryta arbetet om omprövningen beviljas.

Dela Lidingö: Vi vill slippa reparera broklaffen

Kommentarer

Seglaren 2013-09-05 12:14

Göran!
Sanningen är att ni inte har gjort många knyck för att reparera broklaffen ens mellan 2004 och idag eller hur?

Och tänk om jag kunde avvakta medi att betala min komunalskatt i Lidingö på samma sätt som Lidingö stad skjuter på genomförande av domstolsbeslut… Vilken dröm!!!!

Göran Tegnér, V ordf (FP), Tekn, Nämnden 2013-09-05 00:16

Tack Joel!

Till Bo:
Det kanske är du som saknar lite humor?
Jag försökte inledningsvis bara skoja till det beträffande pseudonymen. Därefter försökte jag svara så sakligt som jag bara kunde.

Du har också fel i ditt påstående att det är vi politiker som sköter eller misssköter Gamla Lidingöbron. Vi har tekniker som sköter tekniken. Däremot är vi ansvariga för att ge vår förvaltning, dvs våra tjänstemän, de resurser som behövs för skötseln. Sedan jag påbörjade min politiska karriär för tre mandatperioder sedan, vet jag att underhåll och inspektioner av den Gamla Lidingöbron har bedrivis proffsigt av tjänstemännen och deras anlitade konsulter med erforderliga resurser.

Men bron byggdes av ett tyskt företag alldeles efter första världskriget med fem olika mer eler mindre hög/lågvalitativa stålsorter.

Sedan kan det mycket väl ha varit lite si och så med underhållet ända fram till år 1986, då den första större renoveringen sattes in.

Det blir lite orättvist att anklaga dagens generationer av politiker för eventuella underlåtenhetssynder mellan åren 1925 – 1986 – 2002, såvida man inte är en notorisk politikerföraktare förstås, för då duger ju alla argument …

joel 2013-09-04 17:15

Göran:
Tack för ett som vanligt mycket klargörande svar. Vi behöver politiker som dig som engagerar sig och tar sig tid att kommunicera med medborgarna.

Bo:
Det är sådana som du som använder starka ord utan att anföra sakliga argument och i bland gränsar till personangrepp som gör att det är så svårt att få fler att bli partipolitiskt aktiva.

Joel

OveK 2013-09-04 15:40

Det är ju bara förhållandevis små dagseglare. som kommer under nya bron. Måste dessa verkligen ta sin turer under bron?

Bo 2013-09-04 08:39

Ett typiskt politikersvar från dig Tegnér.

Nedlåtande och raljerande om mycket berättigad kritik mot hur gamla lidingöbron på ett nonchalant vis misskötts under lång tid av folkvalda politiker.

Politikerförakt cementeras av politiker som du.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2013-09-03 23:05

Svar till Seglaren
Du är nog ute och seglar en smula i debatten, bäste Seglare.

Lidingö Stad har naturligtvis aldrig trotsat Högsta Domstolen. För det första var det inte Högsta Domstolen som fattade beslutet att broklaffen skulle återöppnas utan Miljööverdomstolen.

För det andra fanns det inget årtal spikat i domslutet, såvitt jag vet. Tekniska förvaltningen har behövt tid på sig för att undersöka klaffens tekniska kondition och för att ta reda på valet av bästa teknik för att åtgärda felet till lägsta möjliga kostnad.

När miljööverdomstolen år 2008 fattade sitt beslut var beslutet om att bygga en ny spårvägsbro inte ens påtänkt. Eftersom vi nu avser att låta bygga en helt ny spårvägsbro inom ca sju år borde frågan om broklaffens lösning kunna anstå till dess, kan vän av ordning och av sunt förnuft tycka.

Hösten 2012 beslutade Lidingö stad att en ny bro för gående, cyklister och spårtrafik ska byggas. Sedan dess har tjänstemännen vid tekniska förvaltningen fört samtal med länsstyrelsen angående öppningsbarheten. Samtalen har resulterat i att staden nu har sökt omprövning av domen som kräver att broklaffen ska göras öppningsbar.

Omprövningen sker på grund av den korta tid som kvarstår till dess att en ny bro står klar och den gamla bron rivs, vilket är en ny förutsättning sedan domen meddelades. Ansökan till miljödomstolen om att slippa reparera klaffspannet på Gamla Lidingöbron är nu inlämnad.

Hela historien är totalt bisarr. När den gamla Lidingöbron byggdes på 1920-talt var vattnet under bron en allmän farled, men sedan länge är det ingen allmän farled. När en lägre juridisk instans hävdade att bron var så samhällsnyttig att klaffen måste återöppnas, gjorde jag en snabbkalkyl åt Tekniska Förvaltningen som visade att samhällsnyttan för nöjesbåtbranschen högst var en tiondel av samhällskostnaden för att återställa klaffen i öppningsbart läge.

Senare uppdrog Tekn. Förv. åt en konsult att utreda frågan. Konsulten kom fram till samma slutsats som jag. Nyttan var bara en bråkdel av kostnaden. Alltså borde inte klaffen åtgärdas av dessa skäl.

Men nu pågår således en etappvis upprustning av broklaffen helt i enlighet med domslutet i avvaktan på ett nytt domstolsbeslut.

Så bäste Seglare: Du behöver inte känna dig ”skrämd”.

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2013-09-03 17:02

Svar till Hasse Eriksson:
Lidingö stad har ännu inte fått något besked från länsstyrelsen. Eftersom man nu renoverar bron i etapper är det tidpunkten för svaret som avgör slutsumman. Ju längre svaret dröjer desto mer kostar det för Lidingö. Den bortre gränsen är tidigare satt till 30 miljoner. Vid uteblivet eller mycket sent svar kan man alltså hamna där. Se även Lidingö stads hemsida.

Hasse Eriksson 2013-09-03 16:28

Lidingösidan: vg läs Lidingö Stads ansökan om omprövning innan ni skriver något. Enligt den kostar bara 11 Mkr att återställa broöppningsfunktionen.

Jonsson 2013-09-03 14:25

Ni som undrar över kostnaderna för broöppning kan fundera på varför man väljer att riva bron om åtta år när nuvarande underhåll ska få den att hålla i 30 år?

Ett billigare alternativ är att bygga en cykelbana på nya bron och riva den gamla. Då sparar Helna och Kurre 200 Mkr.

Annars ska broklaffen åtgärdas. Det byggs fler och fler bostäder i området och behovet av att få igång den ökar med mängden båtar i området. Och det kostar inte 30 Mkr att svetsa dit några förstärkningsbalkar.

Bo 2013-09-03 10:08

Bra talat Seglaren!

Hon och övriga styrande lidingöpolitiker borde skämmas!

Karin 2013-09-03 10:07

Helena Bergholtz har helt rätt i sitt inlägg. Jag hoppas verkligen att Lidingö inte tvingas att reparera bron inklusive broklaffen för “minst 30 miljoner” (Lidingösidan 18.8.2013). Det strider mot allt förnuft att kommunen skulle behöva lägga ut så stora pengar på broreparation eftersom den gamla bron ändå ska rivas när den nya byggs. Mot den bakgrunden skulle det räcka med underhåll av bron med tanke på trafiksäkerheten och broklaffen skulle förstås förbli stängd. Stackars seglare får acceptera faktum.

Jag hoppas att beslutet i brofrågan från Miljööverdomstolen inte dröjer allt för länge. Redan den 10 juni kunde man läsa på stans hemsida att Lidingö skulle söka omprövning av Miljööverdomstolens beslut.

Seglaren 2013-09-03 08:07

Vad har Helena för rättsideal som Folkpartist när hon anser att man kan trotsa en dom i Högsta Domstolen? Skråmmande!!!

Lidingö stads vägran att öppna bron har ställt till det länge nog för fartygstrafiken.

Och kostnaden rör sig om 7 Mkr och inte 30 enligt tidigare utredning. Troligen räcker lite 5-56 rostlösande och den blir som ny.

Kurre 2013-08-20 12:21

Helt rätt Helena! Om den repareras vad kommer varje öppning att kosta? Detta för att några fritidsseglare ska få en något kortare väg ut i skärgården. Avgiftsbelägg öppningarna så kanske alla seglar ut andra vägen.

Kurre

Helena Bargholtz 2013-08-18 22:02

Glädjande nyhet att staden nu ansökt om att slippa göra Lidingöbron öppningsbar. Måtte nu miljööversomstolen fatta ett förnuftigt beslut med tanke på att bron snart ska rivas. Helst borde inget öppningsbarhetsarbete alls behöva utföras inför den kommande rivningen. Det är verkligen att kasta pengarna i sjön. Går det inte för staden att avvakta med detta i avvaktan på utslaget från miljööverdomstolen?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google