Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Lidingö vill ha 73:an

onsdag 24 augusti 2016 12:05

STOMNÄTSLINJE. När Lidingö kommunstyrelses arbetsutskott (KSAU) idag sammanträdde behandlade man det yttrande som staden snart lämnar till Trafikförvaltningen (SL), angående nästa regionala trafikförsörjningsprogram. Lidingös önskemål: Lokala tvärförbindelser, pendelbåtstrafik till Fjäderholmarna, sammankoppling av Lidingöbanan och Spårväg City samt buss nummer 73 till Näset.

Linje 73 laddas vid Ropsten. Lidingö vill att slutstationen istället ska vara Näset.Linje 73 laddas vid Ropsten. Lidingö vill att slutstationen istället ska vara Näset.

För Lidingös del är det viktigt att de lokala tvärförbindelserna fungerar, både för det lokala näringslivet och samhällsfunktioner såsom skolor. Trots att denna typ av förbindelser har låg regional påverkan är det viktigt att de prioriteras vid kommande effektivisering, skriver staden i sitt yttrande.

Det är också viktigt att man både fortsätter utreda och upphandlar pendelbåtstrafik. "Fjäderholmarna ligger inom Lidingös kommungräns. För boende, besöksnäring och övrigt näringsliv är det önskvärt att resandet kan ske direkt mellan Fjäderholmarna och Lidingö", betonar staden.

Lidingö stad är sedan länge angelägen om att sammankopplingen mellan Lidingöbanan och Spårväg City blir av. "Färdigställandet av Spårväg City är av yttersta vikt för Lidingö stad".

Norra delen av Lidingö saknar idag ett stombussnät. För att lidingöborna ska få en bättre förbindelse till Karolinska institutet föreslår KSAU att busslinje 73 förlängs från Ropsten till Näset via Lidingö centrum, och att denna linje ombildas till stomnätslinje 6, plus att turtätheten ökas.

Kommunstyrelsen tar det slutliga beslutet om yttrandets formuleringar.

Dela Lidingö vill ha 73:an

Kommentarer

Lena Edenström 2016-12-12 09:40

LIDINGÖ VILL HA 76:an
Med anledning av våra dåliga förbindelser med Stockholm
från framförallt norra Lidingö föreslår jag att man kommer överens med SL att låta 76:an fortsätta från Ropsten till Lidingövallen. Detta skulle minska vår restid till Stockholm med ungefär en halvtimma!
Tack för ordet!

Karin Wallgren 2016-12-03 15:13

Jag instämmer med Lena Egenströms inlägg. Det gick hastigt och olustigt till när linje 20 lades ned. Det fungerade alldeles utmärkt att byta linje från 21 till 20 när man skulle resa från södra till norra ön. Flera har uttalat sig positivt för att linje 20 borde återuppstå men till vad nytta? För varje lösning som förespråkas reses genast ett dussin hinder. (Jag som trodde att hinder var till för att övervinnas.) Den som inte bilburen blir på grund av de dåliga kommunikationerna tvingad att avstå från att t ex besöka julmarknaden i Elfvik, för att nu bara ta ett litet exempel. Och att i detta läge satsa på nya cykelbanor.

Lena Edenström 2016-12-03 10:54

Lidingöbanan bör återställas till Lidingövallen.
Det är obegripligt och mycket oförutseende att den delen av banan lades ned på 1970-talet. Vi på norra ön har
mycket dåliga förbindelser. Från Björnbo tar det en timma att ta sig till t ex söder. Norra Lidingö är väl dessutom den delen av Lidingö som har störst potential vad gäller nya bostäder. Om inte banan återställs så bör det införas nya busslinjer som går direkt till Stockholm från norra Lidingö.
Läget i dag är att man är fullständigt beroende av egen bil.
73:an till Karolinska är en droppe i havet och varför bara till Näset?? Restiden från Lidingö till Stockholm tar längre tid än det tar att ta sig från Österåker och Vaxholm till Stockholm!!!

Patrik A Edgren 2016-08-24 14:33

Stöder alla krafter som vill få SL och Landstinget att förbättra tvärförbindelserna på Lidingö. Det behövs. Om man från norra ön vill åka buss till Willys eller Larsberg eller komma till Gåshaga brygga utan att passera Ropsten så är det inte så lätt.
Jag hoppas verkligen att SL och Landstinget kan verka för förbättringar härvidlag. Vad gör egentligen de landstingspolitiker vi röstar fram vart fjärde år? Hur mycket tänker de på oss Lidingöbor? Vi får väl granska landstingspartiernas valmanifest noga om två år innan vi väljer parti.

paul matell 2016-08-24 12:56

Nya 73:an kan uppfattas som en attraktiv stomnätlinje "6" med många hållplatser. Nackdelen är att en resa från Näset till "baksidan" på KI kommer att ta betydligt längre tid än att byta till T-bana vid Ropsten och välja andra busslinjer från Torsgatan (två gröna T-stationer) med slutmålet i närheten av ändhållplatsen eller Kungsholmen.
Har inte KSAU tittat på alternativet att "nya snabbussen" 73:an borde gå via Ropsten - Norra länken - Roslagstull och vidare på den nya esplanaden utmed Hagastaden? Det skulle underlätta för alla som ska till Vasastadens västra delar, nya Campusområdet vid Albano, KS, Hagastaden samt KI. Med nya pendelstationen vid Odenplan med uppgång vid Dalagatan/Vanadisvägen är man snabbt framme vid Arlanda eller Södertälje.

Jag hoppas också att SL besöker andra städer där man tillåter på- och avstigning för bussens alla dörrpar. Fungerar suveränt och kortar restider mellan ändhållplatser med 10-tals minuter.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google