Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingöbanan stängs i 1,5 år för ombyggnad

onsdag 22 februari 2012 23:33

"Här kommer vi att bygga ett dubbelspår". SL:s personal fick många frågor om Lidingöbanans framtid.

"Här kommer vi att bygga ett dubbelspår". SL:s personal fick många frågor om Lidingöbanans framtid.

Igår hölls två s.k. samrådsmöten arrangerade av SL om utbyggnaden av Lidingöbanan. Mötena hölls i Lidingö stadshus och sammanlagt kom över 200 personer för att få veta mer men också för att lämna synpunkter på den kommande utbyggnaden. SL:s förslag innefattar både upprustning av banan med nya vagnar och plattformar, men även dubbelspår på flera sträckor, liksom en spårvagnsdepå. Under ombyggnaden stängs hela banan av under drygt 1,5 år från sommaren 2013.

SL:s personal presenterade först hur banan ska byggas ut. Grunden är den förstudie som SL gjorde under 2011 och som publicerades i augusti, se länk till förstudien. Enligt förslag UA2, som förordas, kommer det att bli dubbelspår på en del av sträckan Torsvik – Bodal, på hela sträckan AGA via Skärsätra till Kottla, Högberga till Brevik och från Käppala till Gåshaga brygga. Station Talludden flyttas österut och slås samman med station Gåshaga till “Talludden”. Gåshagas stationshus flyttas till Gåshaga brygga. Den framtida körtiden mellan Ropsten och Gåshaga brygga beräknas bli 18 minuter, 2 till 4 minuter snabbare än idag.

Byggstart beräknas till sommaren 2013. Då stängs Lidingöbanan av och samtidigt påbörjas byggandet av den nya spårvagnsdepån i AGA. Lidingöbanan kommer sedan att vara avstängd till december 2014. Under denna tid går ersättningsbussar. Bussarna ska följa samma väg som nattbuss 291 kör och med samma hållplatser. Det blir dock vissa utökade sträckningar för att nå spårvägens hållplatser. SL planerar att ha två ersättningslinjer. En från Ropsten via Södra Kungsvägen och Bodalsvägen med vändning vid AGA. Den andra går från Ropsten via Södra Kungsvägen med några stopp fram till AGA. Därefter fortsätter den till Gåshaga.

När banan åter öppnas är spårvagnsdepån klar för Lidingöbanans vagnar. Byggandet fortsätter sedan för Spårväg Citys vagnar under cirka två år. Sammankopplingen med Spårväg City kommer troligen ske 2018. Det största “tidshindret” finns vid kvarteret Valparaiso i Värtan, där både Fortums och Cementas utbyggnader kan fördröja spårdragningen. Länk till hela Spårväg Citys dragning.

På SL:s webbsida finns alla Lidingöbanans stationers förändringar beskrivna på denna länk.

Under samrådsmötena fanns också tid för frågor och tankar. Lidingösidan återger här i sammandrag vad som togs upp under det ena samrådsmötet.

- Stadens förslag att dra Lidingöbanan genom centrum är bra. Varför ska man då kosta på en utbyggnad av spår vid Baggeby?
Svar: Ingenting är bestämt om omdragning via centrum. SL kommer att göra en idéstudie som ett första steg för att belysa frågan. Studien blir klar i maj 2012. Därefter tar det två-tre år innan man kommer närmare beslut. Investeringen att bygga ut spåret vid Baggeby är väl satsade pengar och kommer att betala sig.

- Om man drar banan genom centrum förlängs körtiderna och mångas arbetsresor förlängs. Har ni tänkt på det?
Svar: Ja, hela frågan kommer att belysas i idéstudien.

- Att dra banan genom centrum kostar 1,4 miljarder kronor. Det ger restidsförluster. Cirka 20 procent av resenärerna åker till centrum, 80 procent till Ropsten.

- Kommer dubbelspåret mellan AGA och Kottla att hindra att man bygger ut Södra huvudleden i en framtid?
Svar: Vi har lagt ett reservat av mark för en eventuell framtida utbyggnad, så plats finns. F.ö. kommer dubbelspårsutbyggnaden att hålla sig inom den mark som SL redan har.

- Vilken typ av vagnar ska användas? Det talas om 40-metersvagn eller två 30-meters. Hur många passagerare tar de nya vagnarna?
Svar: Tre av dagens vagnar tar sammanlagt 144 sittande och ett antal stående. En 30-metersvagn av typ A35 har 77 sittplatser, eller 154, med två vagnar. A35 kommer också att snart trafikera Tvärbanan.

- Med en öppningsbar bro, kommer SL att klara av trafikkapaciteten?
Svar: Vi klarar det med det befintliga enkelspåret över bron.

- Har ni planerat några infartsparkeringar vid Högberga och Brevik?
Svar: Nej, inget planerat. Utrymme för parkeringar saknas.

- Parkeringen i Ropsten kommer att försvinna eller läggas i parkeringshus. Därför behövs infartsparkeringar i Bodal och Högberga.

- Måste man verkligen kunna öppna bron? Det verkar ju inte riktigt klokt.
Svar: Det är Miljööverdomstolen som fattat beslutet och då måste Lidingö stad följa det.

Många ville se utställningen i entréhallen.

Många ville se utställningen i entréhallen.

Ketil Kindestam från SL t.v. och en av de intresserade lidingöborna.

Ketil Kindestam från SL t.v. och en av de intresserade lidingöborna.

Dela Lidingöbanan stängs i 1,5 år för ombyggnad

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google