Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingöbanans upprustning: Dags för avtalsskrivande

fredag 4 januari 2013 17:23

Ett historiskt handslag. Den 21 oktober 2009, dagen efter överenskommelsen om Lidingöbanans upprustning, skakade kommunalrådet Paul Lindquist (M) t.v. och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) hand vid AGA-depån på Lidingö.

Ett historiskt handslag. Den 21 oktober 2009, dagen efter överenskommelsen om Lidingöbanans upprustning, skakade kommunalrådet Paul Lindquist (M) t.v. och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) hand vid AGA-depån på Lidingö.

På måndag den 7 januari håller Lidingös kommunstyrelse sitt första sammanträde för året. I och med det kan man säga att det politiska livet på ön rullar igång efter helgerna. Flera stora ärenden ska då behandlas, några berör Lidingöbanan. Ett s.k. genomförandeavtal för upprustning och viss dubbelspårsutbyggnad av Lidingöbanan står först på dagordningen. Kommunfullmäktige tar sedan det slutgiltiga beslutet på sitt ordinarie möte den 28 januari.

I oktober 2009 träffade Lidingö stad och SL en överenskommelse om “upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan och gamla Lidingöbron”. Det nu aktuella genomförandeavtalet ska “övergripande reglera parternas åtaganden och kostnadsansvar”.

SL ska sköta ombyggnad och upprustning så att Lidingöbanan framöver kan kopplas ihop med Spårväg City i Ropsten. Lidingö stads åtagande är att “rusta upp gamla Lidingöbron till ett skick och en standard som kan godkännas av berörda myndigheter. Eventuell avstängning av Gamla Lidingöbron till följd av upprustningsarbetena utförs under Lidingöbanans avstängningstid.” SL ska äga spårvägsanläggningen medan staden äger “Gamla Lidingöbrons bärande konstruktioner”. Lidingö stad ska även lämna bidrag till en ny spårvagn men kostnaden maximeras till 30 miljoner kronor. SL kommer att äga vagnen.

Enligt avtalet ska Lidingöbanans gestaltning vara enhetlig, vilket betyder att t.ex. väderskydd, räcken, cykelställ, belysningsstolpar och informationstavlor får samma utformning. Stationerna Skärsätra och Gåshaga brygga, som rustats upp under de senaste 15 åren, berörs inte. Station Torsvik ändras inte heller eftersom man avvaktar en eventuell ny sträckning via Lidingö centrum.

Tre stationshus kommer att flyttas. Talluddens flyttas till den nya station som läggs mellan dagens Talludden och Gåshaga. Stationshuset vid Gåshaga flyttas till Gåshaga brygga och placeras vid det spår som normalt inte trafikeras. Högbergas hus flyttas till den nya hållplatsen som byggs 50 meter österut från den nuvarande. SL bekostar flyttningarna.

Ett antal nya detaljplaner kommer att tas fram under året, planer med direkt koppling till Lidingöbanans upprustning. En infart till Dalénum, från Södra Kungsvägen, behövs. En ny infart till Käppalaverket kommer att anläggas. Både Breviks och Högbergas stationsområden ska förändras. Och så ska en ny spårvagnsdepå byggas vid AGA.

Dubbelspårsutbyggnaden som är planerad gäller sträckorna från Baggeby station och en bit ner mot Torsvik, mellan Skärsätra och Kottla plus cirka 50 meter förbi övergångsstället, samt mellan Käppala och Gåshaga brygga.

Ombyggnaden beräknas starta vid halvårsskiftet i år och vara slutförd vid årsskiftet 2014/2015. Under tiden ska bussar ersätta tåget. Buss 21L ska ta hand om trafikanterna mellan Ropsten och Larsberg och köra på in på Bodalsvägen, från Södra Kungsvägen, vid Baggeby. Buss 21X ska köra på Södra Kungsvägen från Ropsten och göra ett fåtal stopp före AGA. Därefter följer linjen nattbuss 291:s sträckning till Gåshaga. Buss 201 förlängs från Kottla till Högberga så att de som vill åka till eller från Lidingö centrum kan byta buss.

Dubbelspårsutbyggnaden på Lidingöbanan är markerad med gul färg. Illustration: SL

Dubbelspårsutbyggnaden på Lidingöbanan är markerad med gul färg. Illustration: SL

Dela Lidingöbanans upprustning: Dags för avtalsskrivande

Kommentarer

Käppala-cyklisten 2013-01-05 15:40

Skönt att banan och vagnarna äntligen ska förnyas! Dagens museivagnar borde ju egentligen ha bytts ut för 25 år sedan, men bättre sent än aldrig…

Är det någon som känner till vilken typ av vagn som ska användas på Lidingöbanan? För ett tag sedan blev det ju ett väldigt liv då SL ville använda stadsvagnar med ett litet antal sittplatser även på Lidingö. Har man kommit fram till något beslut i den frågan?

paul m 2013-01-05 12:50

Ska Lidingö stad verkligen skriva avtal med en organisation vars styrelse enligt revisorer inte håller måttet? Enligt revisionsrapport med Diarienummer:
RK 201105-0034S framgår att SL-“Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms sammantaget vara otillräcklig.”
På vilket sätt säkerställer Lidingö stad att SL levererar enligt avtalet så att ombyggnad och upprustning av Lidingöbanan kan kopplas ihop med Spårväg City i Ropsten utan att budget och tidplaner spräcks?

SL är med rätta en synnerligen krävande byggherre och som ägare av spårvägsanläggningen tvingas staden att stå risken för kostnader som inte kan kontrolleras t.ex. geologi i Värtans botten. Detta oavsett gammal eller ny bro.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google