Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Lidingöcentern vill ha fler infartsparkeringar på ön

onsdag 3 april 2013 15:42

Behovet av infartsparkeringar på Lidingö är idag akut. Vi vill att man skyndsamt undersöker vid vilka stationer utefter Lidingöbanan man kan anlägga infartsparkeringar. Kan man använda området vid Islingekajen, där det planerade akvariet ska ligga, som en temporär parkering? Bussar finns i så fall som kan klara matartrafiken till Ropsten. Det skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande från Centerpartiet:

Behovet av infartsparkeringar på Lidingö är idag akut. Parkeringsutrymmet i Ropsten har begränsats ytterligare och uppgår nu till 570 platser mot tidigare 843, d.v.s. 1/3 av platserna har försvunnit. Detta påverkar starkt lidingöbornas dagliga pendling till sina arbetsplatser i Stockholmsområdet.

Risk finns också att infartsparkeringen helt kan komma att försvinna efter år 2015 i takt med att byggnationen i Ropsten ökar. Avtal mellan Stockholm stad och Lidingö stad att Stockholm stad skall tillhandahålla plats för infartsparkeringar har funnits, men löpt ut.

Alla partiers ambition är att öka kollektivresandet vilket förhoppningsvis kommer att stimuleras av en upprustad Lidingöbana, som ska tas i bruk vid årsskiftet 2014/15 enligt plan. Behovet av infartsparkeringar kommer dock att kvarstå.

Därför har Centerpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige med krav på att ett arbete skyndsamt påbörjas för att utvärdera vid vilka stationer utefter Lidingöbanan, där det kan vara lämpligt att anlägga en infartsparkering. Målsättningen måste vara att genomförandet sedan sker i anslutning till arbetet med upprustningen av banan, d.v.s. från sommaren 2013 och cirka 18 månader framåt när trafiken är avstängd.

Med hänsyn till att behovet av infartparkeringar redan idag är akut föreslår vi att Lidingö stad skyndsamt undersöker om området i Islinge för det planerade akvariet vid Lidingöbron, områdena Lidingö 7:71 och reservyta 8:90, redan nu kan användas tillfälligt till infartsparkeringar under tiden som detaljplanarbetet för akvariet pågår.

Enligt start-PM för planarbetet för akvariet har området goda kommunikationer för de flesta trafikantslagen. För att ytterligare förstärka kommunikationer för området skulle matarbusstrafik morgon och kväll kunna sättas in till och från Ropsten eller annan station via de två bussar på Lidingö som trafikerar Närtrafiken mellan klockan 9 och 15 vardagar. Tiderna före och efter skulle bussarna kunna användas för denna matartrafik. Denna tillfälliga infartsparkering skall sedan ersättas av permanenta lösningar, dels i anslutning till Lidingöbanan, dels utefter Norra Kungsvägen.

Dela Lidingöcentern vill ha fler infartsparkeringar på ön

Kommentarer

Bosse 2013-04-04 18:18

Varför skall just Lidingö bli av med sin infartsparkering vid T-banan i Ropstem?

Om man tittar på denna länk kan man se att det finns 25 st. infartsparkeringar i Stockholms direkta närhet inkl. den i Ropsten.

Om den politiska ledningen på Lidingö, p.g.a. bristande förhandlingsförmåga, nu har gett upp Lidingöbornas parkering i Ropsten är det en skandal eftersom politikerna samtidigt har upplåtit mark så att en parkeringsplats/depå för Stockholms spårvagnar kan byggas på Lidingö.

Stockholms spårvagnsparkering på Lidingö kommer dessutom att i all framtid skapa ökade störningar på Lidingö genom det enormt stora antalet kommande transporter av tomma spårvagnar över Lidingö. http://www.stockholmsforsoket.se/templates/page.aspx?id=195

Tore Kullgren 2013-04-04 15:17

Parkeringsbristen kan inte lösas helt i en handvändning.

Oavsett om grusplanen används för parkering, akvarium eller annan verksamhet, behövs en planskild passage för fotgängare som vill korsa Norra Kungsvägen, tillsammans med en busshållplats.

På lång sikt behövs också ett storskaligt garage i Ropsten, i hus eller bergrum. Och då kan Lidingö kommun behöva gå in som delägare.

Daniel 2013-04-04 12:38

Att “tvinga” lidingöborna till ytterligare ett byte, som Bosse skriver, är en sanning med modifikation. Hur många “tvingas” ta bilen till Ropsten och hur många gör det inte bara av bekvämlighet?

Anders Odéen 2013-04-04 12:21

Bra Bosse… Vi är många som oroas över den situation som våra politiker skapat. Lite bättre tänk och förhandlingsförmåga hade varit bra.
Men nu står vi och ser hur en förfärlig spårvagnsdepå ska byggas mitt på ön, en depå som ska husera merparten av Stockholms spårvagnar. Man hävdar gamla avtal och överenskommelser… Men eftersom verkligheten tydligen går fortare än deras förmåga att hitta lösningar, så blir det pannkaka av allting. För att inte tala om astronomiska kostnader som ingen verkar ha riktig koll på, eller tar ansvar för. Skulle inte förvåna mig om hela Spårväg City projektet går i stå. Vad gör vi då med depån? Fram för kreativa förslag tack!

Bosse 2013-04-04 12:04

Det räcker inte med infartsparkeringar på Lidingö som tvingar Lidingöborna att göra ett extra byte till ytterligare ett trafikslag innan de når T-bananan i Ropsten.

Nedanstående visar att den politiska ledningen på Lidingö har varit naiva vid sin hantering av Lidingöbornas infartsparkering i Ropsten.

Redan 2010 03 26 meddelades Lidingö av Stockholms stad att ”den befintliga infartsparkeringen i Ropsten inte kan säkras som imfartsparkering och sade vidare att Lidingö får skaffa en ny parkering på Lidingö.”

2011 09 04 intervjuades trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i Lidingömoderaternas radioprogram ”Blå timmen”. Wennerholm lovade i detta program att ”vi måste kunna tillgodose Lidingöbornas parkeringsbehov i Ropsten, vi måste hitta lösningar på detta behov”. Wennerholm sade vidare att ”jag har sett förslag på lösningar av parkeringsfrågan”. Detta löfte från Wennerholm skulle efter 7 månader visa sig vara en lögn.

1,5 år efter Stockholms stad besked skriver Lidingö stad 2011 10 03 på sid 68 i broschyr om översiktsplanenen ”Kollektivtrafikens infartsparkeringar är en regional angelägenhet. Staden skall genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik (SL) verka för förbättrad trafik- och parkeringssituation i Ropsten.

På Lidingö stads informationsmöte 2012 05 10 i Ansgarskyrkan (då Lidingöborna hade utlovats besked om hur parkeringsfrågan skulle lösas), d.v.s. 7 månader efter det att Lidingö stad 2011 10 03 gav intryck av att parkeringssituationen i Ropsten skulle FÖRBÄTTRAS, upprepade borgarrådet Ulla Hamilton Stockholms stads besked från 2010 03 26 att det inte blir någon infartsparkering i Ropsten.
Hur kunde Paul Lindquist bjuda in sin partikollega Ulla Hamilton till ett informationsmötet och utlova besked till Lidingöborna om hur parkeringsfrågan i Ropsten skulle lösas utan att först ha pratatat ihop sig med Hamilton och dessutom hade Paul Lindquist inget som helst besked att ge Lidingöborna på mötet?
Det är självklart att Lidingö stad skulle ha kunnat vägrt SL att bygga en stor ”parkeringsplats”/depå på Lidingö för i huvudsak Stockholmarnas spårvagnar innan politikerna i Stockholm lovat Lidingöborna en parkeringsplats i Ropsten.

Sanningen är den att Lidingö stad har överlåtit ca 4500 kvm mark mitt inne i den blivande parkeringsplatsen/depån för spårvagnarna. Stockholmspolitikerna skulle aldrig ha kunnat bygga denna nya stora parkeringsplats/depå, och därmed inte heller Spårväg City, om inte Lidingö stad skulle ha välvilligt överlåtit detta stora markområde till Stockholmspolitikerna. Lidingöpolitikerna hade således en enormt bra förhandlingsposition mot Stockholmspolitikerna som de inte utnyttjade. Minst ca 50 transporter av tomma spårvagnar för Stockholmstrafiken kommer att ske varje dag mellan deras parkeringsplatsen vid Dalénum och Ropsten d.v.s. ca 20000 tillkommande transporter/år.

Det är naivt att tro som Lidingö stad skrev att man ”genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik” t.o.m. skulle få en ännu bättre parkering i Ropsten än den Lidingöborna hade.

Politikerna på Lidingö och stadsledningskontoret skulle om de varit kompetenta förhandlare ha insett att Lidingö stad måste utnyttja de stora påtryckningsmöjligheter som fanns för att tvinga fram ett löfte från Stockholmspolitikerna om en fortsatt parkering i Ropsten.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google