Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

"Lidingömoderaterna tar nya tag"

tisdag 29 augusti 2017 00:01

"Jag hoppas att moderata sympatisörer och alla andra lidingöbor kan känna en trygghet i att det inom Lidingömoderaterna finns en medvetenhet om att det har begåtts misstag, att vi har förstått att det finns ett missnöje med dessa misstag men att vi nu arbetar för att det ska bli bättre framgent. Vi tar helt enkelt nya tag". Det skriver Staffan Strömbäck, ledamot i Lidingömoderaternas styrelse, i denna artikel.

Den kritik som ibland förs fram på Lidingösidan, bland annat av Niklas Sundberg den 26 juni, känner många igen. Det gäller även mig som aktiv Lidingömoderat. Skattemedel ska hanteras med varsamhet och varje skattekrona ska användas klokt. För egen del grundas mitt politiska engagemang i just det som Niklas Sundberg efterlyser – att de skattemedel som vi har att förvalta ska användas så klokt som möjligt. Jag tycker därför det är angeläget att ta kritiken på allvar. Inom Lidingömoderaterna är vi inte heller nöjda med beslut där skattemedel hanterats ovarsamt, att Lidingös medborgare har fått bristfällig information eller inte har fått möjlighet att komma till tals.

Moderaterna har på flera sätt tagit nya tag för att det ska bli bättre. Jag själv har endast bott på Lidingö ett par år så jag känner inte till allt som hänt bakåt i tiden, men eftersom jag nu sitter i föreningsstyrelsen och sedan är årsskiftet ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden vill jag beskriva hur vi jobbar idag.

Lidingömoderaternas styrelse initierade för ett drygt år sedan arbetet med ta fram en politisk plattform inför valet nästa år. Denna plattform skulle vara väl förankrad hos moderata sympatisörer och medlemmar. En grupp där jag ingick fick styrelsens uppdrag att leda arbetet med att ta fram det program som Lidingömoderaterna kommer att gå till val på 2018 – Handlingsprogram 2018, HP18. Samtliga medlemmar i Lidingömoderaterna inbjöds att delta. Det var ett femtiotal medlemmar som engagerade sig; både förtroendevalda med tunga uppdrag men även nya medlemmar. Efter en kick-off i slutet av augusti 2016 arbetade vi i grupper med att diskutera och ta fram förslag på allt ifrån trygghetsskapande åtgärder till hur vi moderater ser på framtida byggplaner. I januari 2017 genomfördes ett välbesökt medlemsmöte där resultatet av arbetet presenterades och diskuterades. Även vid det här tillfället inbjöds samtliga medlemmar i föreningen att delta. Efter medlemsmötet reviderades förslaget och slutligen fastställdes HP18 vid ett mycket välbesökt årsmöte i mars.

Teknik- och fastighetsnämnden (f d Tekniska nämnden) har tagit flera initiativ för att skapa bättre förankring och bättre beslut. Ett av de områden som teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för är parkeringsbestämmelser. Under senaste halvåret har vi vid ett flertal tillfällen sett anledning att i nämnden inte omedelbart gå till beslut, men att på olika sätt få medborgarnas synpunkter på tjänstemännens förslag. Ett av dessa var Mosstorpsvägen, ett annat var Pyrolavägen. I båda fallen fick tjänstemännen i uppdrag att med boende eller bostadsrättsföreningen stämma av förslag om ändrade parkeringsbestämmelser. Det tredje exemplet är frågan om boendeparkering. Boendeparkering är en fråga som inte självklart och enkelt kan beslutas, men där det finns många perspektiv att ta hänsyn till. Därför har vi i nämnden tagit initiativ till en enkätundersökning för att få bättre uppfattning om vad Lidingöborna tycker. Vi i majoriteten har därefter diskuterat, bildat oss en uppfattning om vad vi vill göra och sedan skrivit en debattartikel på Lidingösidan om hur vi ser möjliga lösningar. Syftet med debattartikeln var både att informera om vad vi i majoriteten vill, men också att ge möjlighet för Lidingöborna att ge synpunkter.

Dessa tre exempel från Teknik- och fastighetsnämnden handlar om frågor som ibland inte är enkla eller har självklara lösningar, men som påverkar många som bor och verkar på ön. Jag vill då som moderat nämndledamot känna trygghet i att vi har vänt och vridit på frågan innan vi går till beslut, så att beslutet blir så bra att jag kan stå för det. Och när det handlar om frågor där beslutet inte är självklart, i möjligaste mån ge möjlighet för Lidingöborna att ge synpunkter innan vi går till beslut. Kort sagt – visa omsorg om hur vi använder skattebetalarnas pengar.

Med de här initiativen hoppas jag att både Niklas Sundberg, moderata sympatisörer och alla andra Lidingöbor kan känna en trygghet i att det inom Lidingömoderaterna finns en medvetenhet om att det har begåtts misstag, att vi har förstått att det finns ett missnöje med dessa misstag men att vi nu arbetar för att det ska bli bättre framgent. Vi tar helt enkelt nya tag!

Om du som Lidingöbo känner tveksamhet om eller har synpunkter på hanteringen av en fråga, så kontakta gärna en moderat ledamot i ansvarig nämnd. Och du är alltid välkommen att engagera dig i moderaterna. I så fall så får du gärna kontakta någon av oss i föreningsstyrelsen.

Staffan Strömbäck
ledamot i Lidingömoderaternas styrelse

Dela "Lidingömoderaterna tar nya tag"

Kommentarer

Jan-Erik Holmgren 2017-09-05 20:43

Mycket snack och lite verkstad.

Redan 2005 (Lidingö tidning 2005-03-09)hade jag ett inlägg avseende parkeringssituationen i Bodal, speciellt då Fregattvägen där det redan då var svårt att hitta en parkeringsplats beroende på långtidsparkerare som många gånger inte ens bor på ön.

Svar från ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret var att man var medveten om problemet med parkering på Lidingö, inte bara Fregattvägen men att politikerna inte ville stöta sig med kommuninnevånarna med såna simpla saker som parkeringsböter eller bortforsling av bilar som inte följer parkeringsbestämmelser.

Idag 12 år senare, har det inte hänt mycket.

Ja, ena sidan på Bodalsvägen ner mot Larsberg har vägen breddats lite för att ge plats för parkering längs vägen men bara under vissa tider.

Ibland, när jag är lite senare till arbete kan jag oftare än tidigare se bil/person som håller på med parkeringsövervakning.

Staffan Strömbäck 2017-08-30 22:12

Fredrik, tack för kommentarerna. Besvarar er nedan.

Fredrik, dig har jag redan svarat dig på Lidingö anslagstavla.

Erik, beklagar om du tycker att du har fått ett dåligt bemötande. Eftersom jag inte vill hänga ut enskilda tjänstemän (eller för den delen andra personer) så får du gärna skicka mail till mig med kompletterande info. Enklast gör du det på FB.

Johan, det är bara att beklaga att du uppfattar moderaterna som du beskriver. Det är självklart att som politiker vill man ha makt. Men om man, väl vald, inte verkar bry sig om väljarna så är det ett självklart ett problem. En del av problemen kan vi säkert åtgärda, men det krävs att vi som beslutar ställer krav på tjänstemännen. Det har vi gjort i Teknik- och fastighetsnämnden. Vi har bett tjänstemännen att, såvitt möjligt, kolla med berörda innan de lägger fram förslag till nämnden. Jag satt i nämndsammanträde i kväll i Teknik- och fastighetsnämnden. I ett av ärendena fattade vi beslut om parkeringsförbud på Bergsätravägen. Där hade förvaltningen tagit fram ett förslag på parkeringsförbud som trafikteknikerna i förvaltningen tyckte var bra. Sedan har tjänstemännen kollat med, såvitt jag förstår, samtliga bostadsrättsföreningar och fastighetsägare utmed vägen för att få deras synpunkter på förslaget. Det är så jag vill, när det är möjligt, att vi ska jobba. Eftersom samtliga i det här fallet tyckte att förslaget var bra, så var beslutet rätt så enkelt (trots att jag egentligen inte gillar parkeringsförbud, men det fanns alltså ett antal goda trafiktekniska anledningar). Det är ju inte alltid möjligt att göra en koll med samtliga berörda och då är det inte lika enkelt. V b vilka som ska vara moderaternas företrädare nästa mandatperiod, så kommer det under hösten att genomföras försöksnominering (provval). Därefter blir det nomineringsstämma. Både vid försöksnomineringen och nomineringsstämma kan alla som är medlemmar rösta. Därefter så kan ju, vid valet nästa år, alla som röstar på moderaterna välja att kryssa den de har förtroende för. Så, oavsett om du har medlem eller inte kommer du att - om du röstar moderat - att ha möjlighet att påverka. Hoppas så klart att du röstar moderat!

Johan Andersson 2017-08-30 20:08

Staffan,

Kan inte låta bli att fundera på om det viktigaste för Moderaterna (på ön) är att få styra och inte att få tjäna invånarna.
Listan på respektlöst dyra beslut kan göras hur lång som helst som tidigare inlägg visat. Kan knappt komma på något som varit oss invånare till gagn dock. Sorgligt.

Man får som sagt alltid de politiker man förtjänar och vill vi ha en ledning som är lyhörd, arbetar med invånarnas bästa för ögonen och visar respekt för våra pengar så låt oss visa det med valsedlarna nästa år.

Med endast ett uns av självrannsakan inser nog partiet (och KD o LP) att inte ett enda av de nuvarande toppnamnen kan finnas på valsedlarna nästa år om det ska finnas ens en teoretisk chans att bli omvalda.

Ön behöver verkligen en ny samling politiker som visar ödmjukhet inför uppgiften och inför väljarkåren. Dessvärre ser inte nuvarande opposition ut att vara uppgiften mogen heller, då den varit i det närmaste helt tyst, även när det stormat som mest.

Utrymme finns därför för en ny kraft. Låt oss ta tillfället i akt.

Erik Wehtje 2017-08-30 07:57

Dags med "Pudel" nu ett år innan nästa val! Utmärkt sammanfattning av Fredrik Wesslund. Vill tillägga, när vi bråkade till oss återställandet av ett bortplockat övergångsställe på Kottlavägen så svarade tekniska: Det kostar ändå inte så mycket.

Staffan Strömbäck 2017-08-29 19:54

Anders, tack för dina synpunkter. Inför valet 2018 är Lidingömoderaternas avsikt att gå fram med en kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Polisverksamheten måste självklart prioriteras, det är inte minst tydligt efter alla inbrott senaste tiden och är en fråga som vi redan idag driver från majoritetspartierna i stadshuset. Tyvärr (vilket är min personliga uppfattning, ännu inte partiets) så har vi inte möjlighet till en kommunal polis som vi själva prioriterar.

V b parkering så är den just nu mest aktuella frågan att lösa problemet med "utsocknes" som långtidsparkerar. Några av oss från majoriteten skrev om hur vi jobbar med det strax före sommaren. https://lidingosidan.se/debatt/debatt-boendeparkering-pa-lidingo/ Däremot finns det just nu inte något konkret plan för hur att hantera infartsparkering, när Stockholms stad tar "vår" parkering på Ropsten. Men frågan behöver lösas, där är vi helt överens.

Fredrik Wesslund 2017-08-29 19:47

Staffan du har helt korrekt när du skriver att Lidingö moderaterna har begåtts misstag!

Jag skulle rekommendera Moderaterna att avbeställa Valaffischerna tilltänkta Näset, tacka speciellt TFN för detta vid nästa festligt tillfälle ni har.
Hoppas du har tagit del av TFN ordförandes svar på Medborgarförslaget " Återställ Näset" där en tredje del av de boende skrev under.
Ilskan och besvikelsen har inte direkt minskat i området.

Supercykelbanan var ett lysande exempel på kommunikation med boende och undersökning av behov, även hur Moderaterna är rädda om skattepengarna.

Timglas busshållplatserna,
Övergångsställena,
bort trollningen av parkeringsplatser, jo då Labero - bra show!
Tysta asfalten lär vi nog inte höra av igen,
Torsviksdammen och hjullastare ner på geotex duken,
sånt kan hända och räkning på 8Mkr+
Förstår om det behövs sparas.
-På tal om spara, Grönstarondellen är ett praktexempel på att vara rädd om skattekronor.
direktupphandling och en av Stockholms särklass dyraste rondellbyggen.

ska vi även vidröra Gamla Lidingöbron?
där man har frångått underhållsplanen och lämnat den i skick så ny bro måste uppföras ?
2013 spenderades det 7,8 Mkr i projektledning, utredningar och inspektioner medans 220 000 gick till underhåll
efterföljande år har liknande siffror.

Stadshuset, åter ett sparpaket ?

Nej Staffan,
det krävs nog mer än att ni har en kick off
där ni kommer överens om att ni ska bättra er.

Anders Bergstedt 2017-08-29 09:36

Det största misstaget var nog att ha två moderata kommunalråd. Så får det inte bli vid nästa val. Någon måste ta ansvar för att kräva en fungerande polisverksamhet.

Beträffande parkeringssituationen så påstår jag att Securitasvakten bara jagar de som redan är trängda. Den främsta avsikten med boendeparkering verkar vara att hindra bilister från Stockholm med förankring på Lidingö att parkera här .

På andra sidan Lidingöbron växer staden och på Lidingösidan är det förslumning i flera år framåt. Se till att bygga infartsparkeringen där snarast. Den kommer att behövas oavsett vad som byggs där i framtiden !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google